Cổng thông tin
trung tâm đào tạo trực tuyến

Thông báo

»Thông báo tuyển sinh »Lịch thi »[KHÓA 1/2016] - LỊCH THI HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2016 - 2017

[KHÓA 1/2016] - LỊCH THI HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2016 - 2017


Các Anh/Chị học viên lưu ý theo dõi kỹ Lịch thi để tham gia đúng ca thi và ngày thi tại đây