Cổng thông tin
trung tâm đào tạo trực tuyến

Thông báo

»Thông báo tuyển sinh »Lịch thi »[KHÓA 1/2017] - LỊCH THI HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2016 - 2017 (HỌC KỲ 2 THEO LỊCH TRÌNH)

[KHÓA 1/2017] - LỊCH THI HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2016 - 2017 (HỌC KỲ 2 THEO LỊCH TRÌNH)


Anh/Chị lưu ý theo dõi kỹ Lịch thi để tham dự đúng ca thi và ngày thi tại đây