Cổng thông tin
trung tâm đào tạo trực tuyến

Các ngành đào tạo

 NGÀNH LUẬT HỌC

NGÀNH LUẬT HỌC

Chương trình đào tạo Cử nhân trực tuyến của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng chuyên môn và năng lực nghề nghiệp về ngành Luật.

NGÀNH LUẬT KINH TẾ

NGÀNH LUẬT KINH TẾ

Tốt nghiệp Cử nhân ngành Luật Kinh tế - Chương trình đào tạo Cử nhân trực tuyến, sinh viên có thể làm việc tại các cơ quan nhà nước, đoàn thể, các tổ chức tư vấn luật hoặc phi chính phủ,...

NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

Với chương trình đào tạo Cử nhân trực tuyến, sinh viên sẽ thành thạo các kỹ năng ngôn ngữ Anh và tự tin ứng dụng linh hoạt trong cuộc sống cũng như công việc.

NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Sinh viên ngành Tài chính – Ngân hàng khi tốt nghiệp sẽ tham gia vào việc cung cấp và điều hòa dòng tiền cho mọi hoạt động, đảm bảo hiệu quả của chiến lược kinh doanh tại các doanh nghiệp.

NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

Chương trình đào tạo Cử nhân ngành Quản trị nhân lực trực tuyến - nơi đào tạo nguồn lực nhân sự với lòng nhiệt huyết và sự sáng tạo.

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Theo học chương trình đào tạo trực tuyến ngành Quản trị kinh doanh, sinh viên được đào tạo trở thành những doanh nhân, những nhà quản trị cấp cao trong các doanh nghiệp.

NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ

NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ

Để làm các công việc liên quan đến xuất nhập khẩu, trở thành chuyên gia hoạch định tài chính quốc tế,…Hãy theo học ngành Kinh doanh quốc tế chương trình đào tạo trực tuyến.

NGÀNH KẾ TOÁN

NGÀNH KẾ TOÁN

Trung tâm ELO – Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh sẽ giúp sinh viên làm chủ cơ hội nghề nghiệp ở tất cả vị trí công việc trong ngành Kế toán.

NGÀNH KIỂM TOÁN

NGÀNH KIỂM TOÁN

Tốt nghiệp ngành Kiểm toán Trường ĐH Mở TPHCM, sinh viên được doanh nghiệp đánh giá cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và cơ hội phát triển cao hơn mặt bằng chung ở xã hội. 

Đăng ký tư vấn