Cổng thông tin
trung tâm đào tạo trực tuyến

Đội Ngũ
Giảng viên & chuyên gia


Vũ Hữu Đức

Phó Giáo Sư - Tiến sĩ/Phó Hiệu Trưởng phụ trách Trường Văn phòng Phó Hiệu Trưởng

Tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành Kế toán công nghiệp tại Trường ĐH Kinh tế TPHCM năm 2002. Thầy hiện đang là Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Mở TPHCM.
Thầy là một trong số giảng viên đầu ngành Kế toán - Kiểm toán của Trường. Thầy tham gia nghiên cứu khoa học và đã có nhiều bài báo xuất bản trên các tạp chí uy tín như Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Tạp chị Khoa học Thương Mại, … Ngoài ra, Thầy xuất bản nhiều quyển sách với nội dung xoay quanh lĩnh vực Kế toán, tài chính. 

Hồ Hữu Thụy

Tiến sĩ/Trưởng khoa Kế toán - Kiểm toán

Tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành Kế toán vào năm 2015 tại Đại học Strathclyde, Thành phố Glasgow, Vương Quốc Anh. Trước khi công tác sư phạm tại Trường ĐH Mở TPHCM, Ông là Nguyên Giám đốc Kiểm toán Công ty Kiểm toán AFC Việt Nam.

Lê Thị Thanh Xuân

Thạc sĩ/Phụ trách bộ môn Kiểm Toán Khoa Kế Toán - Kiểm Toán

Tốt nghiệp đại học năm 1998 tại Trường ĐH Kinh tế TPHCM. Từ năm 1999 đến năm 2007, Cô đã trải qua các vị trí công việc như kế toán tổng hợp cho doanh nghiệp ở TPHCM, công ty Kiểm toán AFC (BDO) với chức danh kiểm toán viên chính. Có chứng chỉ kiểm toán viên (CPA) Việt Nam năm 2006. Từ năm 2007 đến năm 2011 giảng dạy tại Trường ĐH Văn Lang. Và đến nay là giảng viên Khoa Kế toán - Kiểm toán Trường ĐH Mở Tp. HCM.

Vũ Quốc Thông

Tiến sĩ/Phụ trách bộ môn Hệ Thống Thông Tin Kế Toán Khoa Kế Toán - Kiểm Toán

Tốt nghiệp Thạc sĩ Hệ Thống Thông Tin Trong Kinh Doanh tại Trường Đại học Quốc Tế RMIT, TP. Melbourne, ÚC, năm 2006. Tham gia triển khai hệ thống và đào tạo kế toán máy cho doanh nghiệp từ 2007 đến nay. Tiến sĩ Kinh Doanh và Quản Lý (chuyên ngành Kế toán) tại Trường Đại học Kinh Tế TP. HCM (UEH), năm 2018. 

Trần Tuyết Thanh

Thạc Sĩ/Phụ trách bộ môn Nguyên Lý Kế Toán Khoa Kế Toán - Kiểm Toán

Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế tài chính ngân hàng tại Trường ĐH Kinh tế TPHCM năm 2004. Hơn 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo cùng với Kiến thức chuyên môn sâu, Cô là một trong số giảng viên cơ hữu của Trường.
Cô tham gia nghiên cứu khoa học và đã có một số bài nghiên cứu được đăng trên tạp chí khoa học của Trường.

Phạm Thị Phương Thảo

Thạc Sĩ/Giảng Viên Khoa Kế Toán - Kiểm Toán

Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính ngân hàng tại Trường Đại học Kinh tế TPHCM năm 2011. Hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, cùng với Kiến thức chuyên môn sâu, Cô là một trong số giảng viên cơ hữu của Trường. Cô tham gia nghiên cứu khoa học và đã có một số bài nghiên cứu được đăng trên tạp chí khoa học của Trường.

Lý Nguyễn Thu Ngọc

Thạc Sĩ/Giảng Viên Khoa Kế Toán - Kiểm Toán

Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Kế toán tại Trường ĐH Kinh tế TPHCM năm 2010. Cô là một trong số giảng viên cơ hữu của Trường.
Cô quan niệm "Hãy chia sẻ nhiều hơn để được nhận nhiều hơn. Cùng nhau chúng ta hãy làm phong phú kiến thức cho bản thân, gia đình và xã hội. Là một công dân trẻ ASEAN trong thời kỳ hội nhập, tôi luôn: Năng động và sáng tạo, không ngừng học hỏi những điều mới".

Trần Minh Ngọc

Thạc Sĩ/Giảng Viên Khoa Kế Toán - Kiểm Toán

Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính ngân hàng tại Trường ĐH Mở TPHCM năm 2013. Hơn 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo cùng với Kiến thức chuyên môn sâu, Thầy là một trong số giảng viên cơ hữu của Trường. Thầy tham gia nghiên cứu khoa học và đã có một số bài nghiên cứu được đăng trên tạp chí khoa học của Trường.

Đinh Thị Thu Hiền

Thạc Sĩ/Giảng Viên Khoa Kế Toán - Kiểm Toán

Tốt nghiệp Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng Trường ĐH Kinh tế TPHCM, năm 2013. Từ tháng 8/2008 đến 12/2013 là kiểm toán viên của Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C, có chứng chỉ Kiểm toán viên (CPA). Và hiện nay là giảng viên Khoa Kế toán - Kiểm toán Trường Đai học Mở TPHCM.

Nguyễn Bảo Châu

Thạc sĩ/Giảng viên Khoa Kế toán - Kiểm toán

Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Phân tích tài chính tại Trường ĐH Latrobe University - Australia năm 2013. Hơn 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, cùng với kiến thức chuyên môn sâu, Thầy là một trong số giảng viên cơ hữu của Trường.

Nguyễn Thị Ngọc Điệp

Thạc sĩ/Giảng Viên Khoa Kế Toán - Kiểm Toán

Tốt nghiệp Thạc sĩ Kế toán Trường Đại học Kinh tế TPHCM, năm 2004.

Hoàng Huy Cường

Thạc sĩ/Giảng Viên Khoa Kế Toán - Kiểm Toán

Tốt nghiệp Thạc sĩ Kế toán Trường Đại học Kinh tế TPHCM, năm 2009.

Ngô Hoàng Điệp

Thạc sĩ/Phụ trách bộ môn Kế toán tài chính và Kế toán thuế Khoa Kế Toán - Kiểm Toán

Tốt nghiệp Thạc sĩ Kế toán kiểm toán trường Đại học Kinh tế TPHCM, năm 2008

Phạm Minh Vương

Thạc Sĩ/Giảng Viên Khoa Kế Toán - Kiểm Toán

Tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị tài chính Trường University of Central , năm 2011 Lancashire (Anh).

Trần Thị Vinh

Thạc Sĩ/Giảng Viên Khoa Kế Toán - Kiểm Toán

Tốt nghiệp Thạc sĩ Kế toán Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, năm 2011.

Nguyễn Hoàng Phi Nam

Thạc Sĩ/Giảng Viên Khoa Kế Toán - Kiểm Toán

Tốt nghiệp Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng Trường Đại Học Mở TP.HCM, năm 2015.

Dương Trọng Nhân

Thạc Sĩ/Giảng Viên Khoa Kế Toán - Kiểm Toán

Tốt nghiệp Thạc sĩ Kế toán Trường School of Economics and Laws of Berlin (Đức).

Hồ Thị Bích Nhơn

Thạc Sĩ/Giảng Viên Khoa Kế Toán - Kiểm Toán

Tốt nghiệp Thạc sĩ Kế toán Trường Trường Đại học Quy Nhơn, năm 2014.

Trịnh Thùy Anh

PGS - Tiến Sĩ/Trưởng khoa Quản Trị Kinh Doanh

Tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành Tổ chức và Quản lý sản xuất tại Trường ĐH Giao Thông Vận Tải năm 2006. Hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, Cô đang là Trưởng khoa Quản Trị Kinh Doanh Trường ĐH Mở TP.HCM và là cố vấn cho nhiều dự án đào tạo ngắn hạn của các doanh nghiệp trong nước.
Cô là một trong số giảng viên đầu ngành của Trường. Cô tham gia nghiên cứu khoa học và đã có nhiều bài báo xuất bản trên các tạp chí uy tín, ví dụ: Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Tạp chị Khoa học Thương Mại, … Cô đã biên soạn các sách như Quản trị học, Phân tích dự án đầu tư, Cẩm nang Quản trị dự án, Kinh doanh quốc tế.

Vũ Việt Hằng

Tiến sĩ/Giảng viên chính Khoa Quản Trị Kinh Doanh

Tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế tại Trường ĐH Kinh tế TPHCM năm 2005. Cô hiện là giảng viên chính tại các trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế TPHCM và Đại học Mở TPHCM.
Cô chủ trì hoặc tham gia một số đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Quản trị nguồn nhân lực, Hành vi tổ chức và Đào tạo từ xa. Thêm vào đó là nhiều bài báo của cô đã xuất bản trên các tạp chí uy tín ví dụ: Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Tạp chị Phát triển kinh tế, tạp chí Lao động xã hội ... Cô đã có cơ hội đi thực tập và giảng dạy tại Pháp và Canada. Sử dụng được 3 ngoại ngữ Nga, Pháp, Anh trong công tác chuyên môn.

Cao Minh Trí

Tiến sĩ/Trưởng bộ môn Kinh doanh quốc tế Khoa Quản trị kinh doanh

Tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành Kinh doanh quốc tế tại Học viện Công nghệ Châu Á (AIT) Thái Lan năm 2010. Thầy hiện là Trưởng bộ môn Kinh doanh quốc tế khoa Quản trị kinh doanh tại trường Đại học Mở TPHCM.
Trong khoảng thời gian bắt đầu công tác giảng dạy cho đến nay, các công trình khoa học của Thầy đã xuất bản trên các tạp chí uy tín ví dụ: Tạp chí Phát triển và hội nhập, tạp chị Phát triển kinh tế, tạp chí Công thương, tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương...Sử dụng thành thạo ngoại ngữ Anh trong công tác chuyên môn.

Trần Kim Việt Thắng

Thạc sĩ/Giảng viên Khoa Quản Trị Kinh Doanh

Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Trường University of Houston, Clear Lake - USA năm 2006. Hơn 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo cùng với Kiến thức chuyên môn sâu, Thầy là một trong số giảng viên cơ hữu của Trường. Thầy tham gia nghiên cứu khoa học và đã có nhiều bài báo xuất bản trên các tạp chí uy tín.

Ngô Thị Phương Anh

Thạc sĩ/Giảng viên Khoa Quản Trị Kinh Doanh

Tốt nghiệp Thạc sĩ loại ưu tại Đại học Western Sydney University của Úc chuyên ngành Marketing.  Có 2 năm kinh nghiệm làm việc tại Úc và 5 năm làm việc tại Việt Nam ở lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ và tham gia giảng dạy; nghiên cứu khoa học cấp Trường và cấp Bộ. Cô tham gia nhiều chương trình Quản trị viên tập sự (Management Trainee) của các tập đoàn lớn trong và ngoài nước như Unilever, Rose Only Group (Australia).

Đoàn Thị Thanh Thúy

Thạc sĩ/Giảng viên Khoa Quản Trị Kinh Doanh

Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh - Chương trình liên kết Việt - Bỉ của Trường Đại học Mở TPHCM năm 2012. Hơn 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo cùng với kiến thức chuyên môn sâu, Cô là một trong số giảng viên cơ hữu của Trường. Cô tham gia nghiên cứu khoa học và đã có nhiều bài báo đăng trong kỷ yếu của các hội thảo lớn.

Nguyễn Thị Thủy

Thạc sĩ/Giảng viên Khoa Quản Trị Kinh Doanh

Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Trường ĐH Kinh tế TPHCM năm 2013. Cô là một trong số giảng viên cơ hữu của Trường. Cô tham gia nghiên cứu khoa học và đã có một số bài nghiên cứu được đăng trên tạp chí khoa học của Trường… Cô cũng tham gia biên soạn giáo trình kỹ năng học tập được lưu hành nội bộ tại Trường Đại học Mở TPHCM.

Nguyễn Trần Cẩm Linh

Thạc Sĩ/Giảng Viên Quản Trị Kinh Doanh

Tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trường Southern Taiwan University - Đài Loan. Từ năm 2010 - 2013, Cô là Nghiên cứu sinh chuyên ngành QTKD của Trường ĐH Kinh tế TPHCM. Cô tham gia hướng dẫn nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cho sinh viên và thực hiện nhiều đề tài NCKH cấp Trường và trọng điểm Quốc gia. Ngoài ra, cô  còn là tác giả của các bài báo khoa học, sách Kỹ năng học tập và Marketing dịch vụ (Sách lưu hành nội bộ - Trường Đại học Mở TPHCM).

Trương Mỹ Diễm

Thạc sĩ/Giảng viên Khoa Quản Trị Kinh Doanh

Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Kinh doanh quốc tế, Trường Đại Học Wollongong - Australia vào năm 2007. Băt đầu giảng dạy đại học từ năm 2008 tại Trường Đại học Mở TPHCM. Đã có cơ hội làm Chủ nhiệm hoặc tham gia một số đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế, nghiên cứu thị trường,...

Nguyễn Thị Bích Phượng

Thạc Sĩ/Giảng Viên Quản Trị Kinh Doanh

Tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế thế giới & Quan hệ kinh tế quốc tế Trường Đại học Ngoại Thương, cơ sở 2, TPHCM, năm 2010.

Huỳnh Hạnh Phúc

Thạc Sĩ/Giảng Viên Quản Trị Kinh Doanh

Tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trường Đại học Victoria – Melbourne, Australia, năm 2012.

Lê Thị Ngọc Tú

Thạc sĩ/Giảng viên Khoa Quản Trị Kinh Doanh

Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Marketing tại Australia năm 2013. 

Nguyễn Ngọc Thông

Thạc Sĩ/Giảng Viên Quản Trị Kinh Doanh

Tốt nghiệp Thạc sĩ Master In Business Quality And Performance Management, Trường Đại Học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh, năm 2012

Phan Hiển Minh

Tiến Sĩ/Giảng viên Khoa Tài Chính - Ngân hàng

Tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành Tài chính Tín dụng tại Học viện Tài chính, Phân viện TPHCM năm 2003. Thầy là một trong số giảng viên đầu ngành Tài chính - Ngân hàng của Trường. Thầy còn tham gia nhiều công trình nghiên cứu cấp thành phố về lĩnh vực liên quan, và xuất bản các giáo trình về Thuế.

Nguyễn Minh Thơ

Thạc sĩ/Giảng viên Khoa Tài Chính - Ngân hàng

Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính ngân hàng tại Trường Đại học Huddersfield - Anh Quốc năm 2013. Hơn 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, cùng với Kiến thức chuyên môn sâu, Cô là một trong số giảng viên cơ hữu của Trường.

Ngô Thành Trung

Thạc Sĩ/Giảng Viên Khoa Tài Chính - Ngân Hàng

Phan Ngọc Thùy Như

Thạc Sĩ/Giảng Viên Khoa Tài Chính - Ngân Hàng

Phan Thị Minh Huệ

Thạc Sĩ/Giảng Viên Khoa Tài Chính - Ngân Hàng

NGUYỄN THÚY NGA

Tiến sĩ/Trưởng khoa Ngoại ngữ

Tốt nghiệp Tiến sĩ Giáo dục Ngôn ngữ vào năm 2013 tại Đại học La Trobe, Úc. Cô là chủ biên và là thành viên biên soạn của nhiều quyển sách thuộc lĩnh vực Ngôn ngữ như Tiếng Anh nhân dụng, Cú pháp- Hình thái học, Ngữ nghĩa – Ngữ dụng học, Ngữ âm- Âm vị học,…Bên cạnh đó, Cô còn xuất hiện ở các bài báo trên Tạp chí khoa học của Trường, đồng thời sở hữu nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường và cấp Bộ.

HUỲNH CÔNG MINH HÙNG

Tiến sĩ/Giảng viên

Tốt nghiệp Tiến Sĩ chuyên ngành Giảng dạy tiếng Anh và ngôn ngữ học ứng dụng ở Đại học New South Wales, Australia năm 2013. Từ năm 1996 đến nay, Thầy đã tham gia viết hơn 40 bài báo khoa học về Ngôn ngữ và hiện là Tổ trưởng bộ môn Văn học, Văn hóa và Ngôn ngữ Anh.

BÙI ĐỖ CÔNG THÀNH

Thạc sĩ/Giảng viên

Tốt nghiệp Thạc sĩ lý luận và phương pháp giảng dạy ngôn ngữ Anh Đại học Nam Queensland, Úc năm 2013.

ĐOÀN KIM KHOA

Thạc sĩ/Giảng viên

Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Giảng dạy tiếng Anh ở Đại học Canberra, Australia năm 2009. Cô tham gia nhiều khóa bồi dưỡng đồng thời nghiên cứu và có nhiều bài báo cáo về kỹ năng giảng dạy và tiếng Anh. 

NGUYỄN THỊ XUÂN MAI

Thạc sĩ/Giảng viên

NGUYỄN THỊ XUÂN LAN

Tiến sĩ/Giảng viên

NGUYÊN KIM QUÝ

Thạc sĩ/Giảng viên

DƯƠNG ĐOÀN HOÀNG TRÚC

Thạc sĩ/Giảng viên

NGÔ VŨ PHONG

Thạc sĩ/Giảng viên

MAI MINH TIẾN

Thạc sĩ/Giảng viên

TRẦN VŨ DIỄM THÚY

Thạc sĩ/Giảng viên

Dư Ngọc Bích

Tiến Sĩ/Trưởng Khoa Luật Khoa Luật

Tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành Luật thương mại và Tư pháp quốc tế vào năm 2006 tại Đại học Groningen Hà Lan. Bắt đầu giảng dạy đại học từ năm 1998 và đã có cơ hội học tập và nghiên cứu tại Hà Lan trong Chương trình Sandwich Hà Lan - Việt Nam.
Từ năm 2005 đến nay, cô là thành viên Hội Luật Gia và là Trọng tài viên của PIAC (Pacific International Arbitration Center - Trung tâm trọng tài Quốc Tế Thái bình dương) từ tháng 10/2015.

Nguyễn Tú

Tiến Sĩ/Giảng Viên Khoa Luật

Tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành Luật kinh tế tại Học viện Khoa học xã hội năm 2013. Trước khi bắt đầu công tác giảng dạy, Thầy là thành viên của Đoàn Luật sư TPHCM. 
Từ năm 2009 đến nay, Thầy có nhiều công trình khoa học đã được công bố trên các tạp chí Nhà nước & pháp luật, Nghiên cứu lập pháp, Nhân lực khoa học xã hội...

Bùi Ngọc Tuyền

Thạc Sĩ/Giảng Viên Chính Khoa Luật

Trần Anh Thục Đoan

Thạc Sĩ/Giảng Viên Khoa Luật

Trần Thị Mai Phước

Thạc Sĩ/Giảng Viên Khoa Luật

Phan Đặng Hiếu Thuận

Thạc Sĩ/Giảng Viên Khoa Luật

Nguyễn Đình Sơn

Thạc Sĩ/Giảng Viên Khoa Luật

Nguyễn Thị Cát Tường

Thạc Sĩ/Giảng Viên Khoa Luật

Phạm Thị Kim Phượng

Thạc Sĩ/Giảng Viên Khoa Luật

Võ Minh Đức

Thạc Sĩ/Giảng Viên Khoa Luật

Phạm Huy Tiến

Thạc Sĩ/Giảng Viên Khoa Luật


Điền Văn Châu

Thạc sĩ/Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán FAC

Tốt nghiệp đại học Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM, Khoa Kế Tài Ngân và hoàn thành chương trình Thạc sĩ Kế toán Quốc tế (Master of International Accounting - MinTA) của Trường ĐH Công Nghệ Swinburne, Úc. Ông đã trải qua nhiều năm trong nghề nghiệp kiểm toán trước khi trở thành Phó Tổng Giám đốc Công ty Kiểm toán FAC.
Là người tâm huyết với nghề nghiệp. Ông đã tham gia giảng dạy nhiều khóa học liên quan đến kiểm toán độc lập, đặc biệt là kỹ năng thực hành trên hồ sơ kiểm toán.

Mai Đức Nghĩa

Thạc sĩ/Chuyên gia đào tạo và tư vấn Học viện Chuyên gia

Tốt nghiệp đại học Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM và hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Melbourne University. Ông đã có nhiều năm giảng dạy về kiểm toán và kiểm soát nội bộ cũng như kinh nghiệm thực tế tại công ty kiểm toán E&Y Việt Nam, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Ông hiện là thành viên của CPA Australia.
Sự kết hợp giữa kiến thức và thực tiễn giúp Ông có những bài giảng, chia sẻ kinh nghiệm sâu sắc và khả năng ứng dụng cao. Ông cũng đóng góp nhiều trong việc biên soạn các giáo trình kiểm toán và kiểm soát nội bộ hiện nay.

Trần Khánh Lâm

Tiến Sĩ/Tổng thư ký Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam

Tốt nghiệp đại học Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM và hoàn thành chương trình Tiến sĩ tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Ông đã trải qua nhiều năm trong nghề nghiệp kiểm toán tại các công ty A&C, E&Y Việt Nam, BDO, và Vietvalues trước khi trở thành Tổng thư ký VACPA.
Với kiến thức rộng và sự am hiểu sâu sắc về nghề nghiệp, Ông thường tham gia các hội thảo, tọa đàm và giảng dạy các khóa học trong và ngoài nước liên quan đến kiểm toán độc lập và kiểm soát nội bộ.

Nguyễn Anh Đức

Thạc sĩ/ Phó Tổng Giám đốc thường trực Saigon Co.op

Tốt nghiệp MBA tại Macquarie Graduate School of Management – Australia, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh chuyên ngành Kế toán Kiểm toán, Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh - chuyên ngành Kinh tế chính trị, chứng chỉ quốc tế Certified Sale Executive (CSE), Certified Marketing Executive (CME), Quản trị sự thay đổi (Auckland University), chứng chỉ hành nghề chứng khoán và hiện là nghiên cứu sinh.
Ông phụ trách trực tiếp công tác chiến lược kinh doanh chuỗi siêu thị Co.opMart - Co.opXtra và quan hệ đối ngoại với các HTX quốc tế. Ông còn tham gia hoạt động trong các hội đồng chuyên môn quốc tế và làm diễn giả tại nhiều hội thảo chuyên ngành trong và ngoài nước. 

Vũ Bảo Quốc

Thạc sĩ/Thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Phó Tổng Giám Đốc tài chính Công ty CP Ô Tô Trường Hải

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Ngoại ngữ - Trường ĐH Tổng hợp TP.HCM và hoàn thành chương trình thạc sĩ Kinh doanh quốc tế tại Đại học Curtin – Perth, Úc vào năm 2005.
Ông đã có hơn 13 năm kinh nghiêm làm Tổng Giám đốc, Giám đốc điều hành các Ngân hàng trong nước và nước ngoài, các công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ uy tín ở Việt Nam trước khi gia nhập Hội đồng Quản trị của Công ty CP Ô Tô Trường Hải và đã trở thành Phó Tổng Giám Đốc tài chính của một công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp ô tô ở Việt Nam.

Đỗ Thị Liên Chi

Thạc sĩ/Trưởng Phòng Tài chính Kế toán Công ty CP Ô Tô Trường Hải

Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính ngân hàng Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM năm 2008.
Bà đã có gần 10 năm kinh nghiệm giảng dạy trong lĩnh vực tài chính kế toán tại các trường Đại học ở Việt Nam trước khi trải nghiệm vị trí là Kế toán trưởng Công ty quản lý quỹ ngân hàng ACB và hiện nay là Trưởng Phòng Tài chính Kế toán của Công ty CP Ô Tô Trường Hải.

Đặng Xuân Cảnh

Tiến Sĩ/Tổng Giám đốc Công ty Kiểm toán DTL (RSM Vietnam)

Là một trong những Kiểm toán viên đầu tiên ở Việt Nam. Ông đã có hơn 28 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, kế toán, và trong đó hơn 8 năm giữ cương vị là Phó Giám đốc phụ trách Kiểm toán và Tư vấn Thuế của một công ty kiểm toán lớn hàng đầu của Bộ Tài chính.
Ông là thành viên của các Hội đồng Khoa học, Ban chấp hành về Kế toán và Kiểm toán. Ông tham gia tích cực vào công tác giảng dạy kế toán, tài chính của nhiều trường đại học, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Đảm trách công tác tư vấn, huấn luyện cho đội ngũ tài chính kế toán của nhiều tập đoàn đa quốc gia đang có mặt tại Việt Nam.

 

Đỗ Việt Hà

Phó Tổng Giám đốc Công ty Kiểm toán Hoàng Gia

Với hơn 17 năm trong nghề nghiệp kế toán, kiểm toán, Bà từng giữ vai trò Kế toán trưởng tại các doanh nghiệp cũng như chủ nhiệm kiểm toán tại AACC, giảng viên cơ hữu của trường Cao đẳng Quốc tế Kent… trước khi đảm nhận chức vụ hiện nay.
Bà có kinh nghiệm sâu sắc về lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tư vấn thuế và khả năng truyền đạt tốt các thông tin, hướng dẫn, đào tạo cho nhân viên trong công ty, tham gia giải đáp vướng mắc về quyết toán thuế cho sinh viên các trường Đại học chuyên ngành.

Lê Thị Thanh Lâm

Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Saigon Food

Bà Lê Thị Thanh Lâm tốt nghiệp kĩ sư ngành thủy sản Đại học Nông Lâm, người dẫn dắt thương hiệu Saigon Food đứng vững tại thị trường nội địa.

Văn Đức Mười

Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Kỹ nghệ súc sản (Vissan)

Tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP.HCM, là một người có tinh thần nỗ lực và ý chí kiên cường, giỏi ngoại ngữ, từng giành được nhiều học bổng khi theo học tại: Thụy Điển, Nhật Bản, Hoa Kỳ, và tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ.

Nguyễn Liên Khả

Thạc sĩ/Trưởng phòng đào tạo và phát triển nhân viên Công ty cổ phần VNG

Tốt nghiệp Thạc sỹ ngành Tư vấn Quản trị Quốc tế tại Thụy Sỹ. Bà đã có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: sale, marketing, nhân sự. Là một người luôn mang trên mình sứ mạng được đóng góp cho cộng đồng, xã hội, giúp đỡ các bạn trẻ định hướng tương lai.

Nguyễn Ngọc Hòa

Tiến sĩ/Phó giám đốc Sở công thương Tp. HCM

Ông Nguyễn Ngọc Hòa gắn bó hơn 26 năm với Liên hiệp HTX Thương mại TP.HCM, từng là Chủ tịch HĐQT của Saigon Co.op.

Nguyễn Đức Bình

Th.S- Nghiên cứu sinh/Giám đốc Trung tâm hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Tp. HCM

Tốt nghiệp Chương trình Thạc sỹ Quản trị Việt – Bỉ. Từng giữ vị trí Trưởng bộ phận Khách hàng - Công ty Vietnam Marketing Intelligence (VMI) và Trưởng bộ phận Tiếp thị - Công ty Vietnam Marketing Center (VMC) tại Hà Nội.
Hiện đang là Giảng viên cao cấp SIYB (ILO), Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Tp. HCM.

Trần Hữu Đoàn

CEO/Phó Tổng giám đốc Bách Khoa Computer

Tốt nghiệp Trường ĐH Ngoại thương Tp. HCM. Hiện đang đảm nhiệm và tham gia quản lý: Đại sứ BNI Việt Nam, Chủ tịch Hội doanh nhân BNI Captain Chapter, GĐ Kinh doanh Công ty Tư vấn & Kiểm toán Gia Cát, Phó TGĐ Công ty TM-DV Ý Nhân, Phó Giám đốc Công ty Tuổi Trẻ 24.
Tham gia giảng dạy chuyên môn và giảng dạy kỹ năng mềm cho các công ty cũng như sinh viên ở các trường Đại học.

Nguyễn Đức Trí

Cục trưởng Cục thống kê Tp. HCM

Ông là người luôn tu dưỡng và phấn đấu không ngừng, từ một cán bộ nghiệp vụ dần trở thành người đứng đầu Cục thống kê. Là người có bề dày kinh nghiệm và tâm huyết trong lĩnh vực thống kê.
Liên tục 8 năm là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 2 lần Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, được Nhà nước tặng Huân chương lao động hạng ba, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ.

Nguyễn Tuấn Kiệt

Thạc sĩ/Chuyên gia CSR Tổ chức phát triển công nghiệp Liên Hiệp Quốc (UNIDO)

Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Tư vấn quản trị tại University of Applied Sciences of Northwest Switzerland.
Hiện đang là: Chuyên gia tư vấn và huấn luyện về Lãnh đạo và Quản trị giáo dục của Tập đoàn tư vấn quốc tế SyNet, chuyên gia cấp cao về Lập Trình Ngôn Ngữ Tư Duy, đồng sáng lập NLP™ và chuyên gia về Trách Nhiệm Xã Hội.

Trần Vũ Quang

Giám đốc Thương mại Công ty Lazada

Tốt nghiệp Đại học Reed (Mỹ). Từng làm việc tại Công ty tư vấn quản trị McKinsey và là người Việt đầu tiên xóa bỏ rào cản chỉ có người nước ngoài mới có thể nắm những vị trí chủ chốt tại Lazada.

Lê Minh Phúc

Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đồng Tâm

Là cử nhân Anh văn, kỹ sư mỏ địa chất, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như: giám đốc dự án, giám đốc kế hoạch cho đến khi trở thành Phó TGĐ Công ty Đồng Tâm.

Mai Chánh Thành

Giám đốc M&E Công ty Searefico

Tốt nghiệp ngành Nhiệt và máy lạnh và có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực: kỹ sư điện, quản lí dự án.

Nguyễn Văn Út

MBA/Giám đốc Marketing Công ty Kềm Nghĩa; VIFON; VINAMIT, Giám đốc ngành hàng Công ty Tân Tân, Trưởng điều phối tiếp thị Tập đoàn Kinh Đô.

Chuyên gia huấn luyện kỹ nâng cao thực tiễn trong công việc cho hệ thống các Doanh Nghiệp.

Nguyễn Hoàng Hiệp

Tiến sĩ/Cố vấn cấp cao Công ty tư vấn & đầu tư Investwise

Tốt nghiệp Tiến sĩ tại Malaysia, có kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về kinh tế đối ngoại, quản trị kinh doanh.
Từng là Giám Đốc Điều Hành – VP Đại Diện Toshiba Nhật Bản, Giám đốc kinh doanh toàn quốc – Công ty Hewlett Packard (HP), CEO - Công ty Tư Vấn Brother & Advisory, Phó Tổng Giám Đốc – Công ty CP Khoáng Sản Thái Sơn thuộc TCT Thái Sơn – BQP.

Phan Thị Tuyết Mai

Giám đốc Công ty Moringa

Người có kinh nghiệm hơn 27 năm trong ngành Kinh doanh thủy sản xuất khẩu; đã đưa thượng hiệu Moringa ra thế giới.
Là 1 trong số 50 nữ doanh nhân quyền lực của khu vực châu Á; được trao giải Đặc biệt “Nữ doanh nhân Mekong 2012” do Ngân hàng Thế giới tổ chức

Nguyễn Tuấn Quỳnh

Tiến sĩ/Tổng giám đốc Saigon Book, Thành viên HĐQT PNJ, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Hoá Phương Nam

Tốt nghiệp Tiến sĩ Quản trị kinh doanh Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, từng là sinh viên xuất sắc trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Từng giữ cương vị lãnh đạo chủ chốt tại những công ty lớn như: Sài Gòn Petro, Saigon Gas, công ty Vàng bạc Ðá quý Phú Nhuận (PNJ), Công ty Nhiên liệu Sài Gòn – SFC, Công ty cổ phần Sách Alpha – Alpha Books. Sau đó, ông theo đuổi đam mê khởi nghiệp và sáng lập Công ty Saigon Book.

Phạm Văn Phát

Thạc sĩ/Tổng giám đốc Công ty TNHH Consumer Link Vietnam

Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Marketing tại Đại học Sorbone (Pháp), có hơn 23 năm kinh nghiệm trong nghiên cứu thị trường, quảng cáo, truyền thông và tư vấn đào tạo. Là thành viên chính thức của Hiệp hội nghiên cứu thị trường thế giới ESOMAR từ năm 2011.
Ông yêu thích các hoạt động xã hội và sẵn sàng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm. Hiện ông đang là Giảng viên thỉnh giảng, tham gia giảng dạy Cao học khoa Marketing Đại học Kinh tế TP.HCM, nhiều trường đại học và trung tâm đào tạo quản lý.

Nguyễn Minh Tích

Tổng Giám đốc Công ty Kiểm toán Hoàng Gia

Tốt nghiệp đại học Trường ĐH Kinh tế TPHCM, ông đã trải qua nhiều năm trong nghề nghiệp kiểm toán tại các công ty E&Y, Gia Cát, Keppel Land … trước khi đảm nhận chức vụ hiện nay.
Với tâm huyết nghề nghiệp trong việc giúp đỡ thế hệ trẻ, Ông tham gia chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong nhiều chuyên đề liên quan đến kiểm toán độc lập.

Điền Văn Châu

Thạc sĩ/Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán FAC

Tốt nghiệp đại học Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM, Khoa Kế Tài Ngân và hoàn thành chương trình Thạc sĩ Kế toán Quốc tế (Master of International Accounting - MinTA) của Trường ĐH Công Nghệ Swinburne, Úc. Ông đã trải qua nhiều năm trong nghề nghiệp kiểm toán trước khi trở thành Phó Tổng Giám đốc Công ty Kiểm toán FAC.
Là người tâm huyết với nghề nghiệp. Ông đã tham gia giảng dạy nhiều khóa học liên quan đến kiểm toán độc lập, đặc biệt là kỹ năng thực hành trên hồ sơ kiểm toán.

Mai Đức Nghĩa

Thạc sĩ/Chuyên gia đào tạo và tư vấn Học viện Chuyên gia

Tốt nghiệp đại học Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM và hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Melbourne University. Ông đã có nhiều năm giảng dạy về kiểm toán và kiểm soát nội bộ cũng như kinh nghiệm thực tế tại công ty kiểm toán E&Y Việt Nam, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Ông hiện là thành viên của CPA Australia.
Sự kết hợp giữa kiến thức và thực tiễn giúp Ông có những bài giảng, chia sẻ kinh nghiệm sâu sắc và khả năng ứng dụng cao. Ông cũng đóng góp nhiều trong việc biên soạn các giáo trình kiểm toán và kiểm soát nội bộ hiện nay.

Trần Khánh Lâm

Tiến Sĩ/Tổng thư ký Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam

Tốt nghiệp đại học Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM và hoàn thành chương trình Tiến sĩ tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Ông đã trải qua nhiều năm trong nghề nghiệp kiểm toán tại các công ty A&C, E&Y Việt Nam, BDO, và Vietvalues trước khi trở thành Tổng thư ký VACPA.
Với kiến thức rộng và sự am hiểu sâu sắc về nghề nghiệp, Ông thường tham gia các hội thảo, tọa đàm và giảng dạy các khóa học trong và ngoài nước liên quan đến kiểm toán độc lập và kiểm soát nội bộ.

Nguyễn Anh Đức

Thạc sĩ/ Phó Tổng Giám đốc thường trực Saigon Co.op

Tốt nghiệp MBA tại Macquarie Graduate School of Management – Australia, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh chuyên ngành Kế toán Kiểm toán, Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh - chuyên ngành Kinh tế chính trị, chứng chỉ quốc tế Certified Sale Executive (CSE), Certified Marketing Executive (CME), Quản trị sự thay đổi (Auckland University), chứng chỉ hành nghề chứng khoán và hiện là nghiên cứu sinh.
Ông phụ trách trực tiếp công tác chiến lược kinh doanh chuỗi siêu thị Co.opMart - Co.opXtra và quan hệ đối ngoại với các HTX quốc tế. Ông còn tham gia hoạt động trong các hội đồng chuyên môn quốc tế và làm diễn giả tại nhiều hội thảo chuyên ngành trong và ngoài nước. 

Vũ Bảo Quốc

Thạc sĩ/Thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Phó Tổng Giám Đốc tài chính Công ty CP Ô Tô Trường Hải

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Ngoại ngữ - Trường ĐH Tổng hợp TP.HCM và hoàn thành chương trình thạc sĩ Kinh doanh quốc tế tại Đại học Curtin – Perth, Úc vào năm 2005.
Ông đã có hơn 13 năm kinh nghiêm làm Tổng Giám đốc, Giám đốc điều hành các Ngân hàng trong nước và nước ngoài, các công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ uy tín ở Việt Nam trước khi gia nhập Hội đồng Quản trị của Công ty CP Ô Tô Trường Hải và đã trở thành Phó Tổng Giám Đốc tài chính của một công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp ô tô ở Việt Nam.

Đỗ Thị Liên Chi

Thạc sĩ/Trưởng Phòng Tài chính Kế toán Công ty CP Ô Tô Trường Hải

Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính ngân hàng Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM năm 2008.
Bà đã có gần 10 năm kinh nghiệm giảng dạy trong lĩnh vực tài chính kế toán tại các trường Đại học ở Việt Nam trước khi trải nghiệm vị trí là Kế toán trưởng Công ty quản lý quỹ ngân hàng ACB và hiện nay là Trưởng Phòng Tài chính Kế toán của Công ty CP Ô Tô Trường Hải.

Đặng Xuân Cảnh

Tiến Sĩ/Tổng Giám đốc Công ty Kiểm toán DTL (RSM Vietnam)

Là một trong những Kiểm toán viên đầu tiên ở Việt Nam. Ông đã có hơn 28 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, kế toán, và trong đó hơn 8 năm giữ cương vị là Phó Giám đốc phụ trách Kiểm toán và Tư vấn Thuế của một công ty kiểm toán lớn hàng đầu của Bộ Tài chính.
Ông là thành viên của các Hội đồng Khoa học, Ban chấp hành về Kế toán và Kiểm toán. Ông tham gia tích cực vào công tác giảng dạy kế toán, tài chính của nhiều trường đại học, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Đảm trách công tác tư vấn, huấn luyện cho đội ngũ tài chính kế toán của nhiều tập đoàn đa quốc gia đang có mặt tại Việt Nam.

 

Đỗ Việt Hà

Phó Tổng Giám đốc Công ty Kiểm toán Hoàng Gia

Với hơn 17 năm trong nghề nghiệp kế toán, kiểm toán, Bà từng giữ vai trò Kế toán trưởng tại các doanh nghiệp cũng như chủ nhiệm kiểm toán tại AACC, giảng viên cơ hữu của trường Cao đẳng Quốc tế Kent… trước khi đảm nhận chức vụ hiện nay.
Bà có kinh nghiệm sâu sắc về lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tư vấn thuế và khả năng truyền đạt tốt các thông tin, hướng dẫn, đào tạo cho nhân viên trong công ty, tham gia giải đáp vướng mắc về quyết toán thuế cho sinh viên các trường Đại học chuyên ngành.

Lê Thị Thanh Lâm

Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Saigon Food

Bà Lê Thị Thanh Lâm tốt nghiệp kĩ sư ngành thủy sản Đại học Nông Lâm, người dẫn dắt thương hiệu Saigon Food đứng vững tại thị trường nội địa.

Văn Đức Mười

Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Kỹ nghệ súc sản (Vissan)

Tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP.HCM, là một người có tinh thần nỗ lực và ý chí kiên cường, giỏi ngoại ngữ, từng giành được nhiều học bổng khi theo học tại: Thụy Điển, Nhật Bản, Hoa Kỳ, và tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ.

Nguyễn Liên Khả

Thạc sĩ/Trưởng phòng đào tạo và phát triển nhân viên Công ty cổ phần VNG

Tốt nghiệp Thạc sỹ ngành Tư vấn Quản trị Quốc tế tại Thụy Sỹ. Bà đã có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: sale, marketing, nhân sự. Là một người luôn mang trên mình sứ mạng được đóng góp cho cộng đồng, xã hội, giúp đỡ các bạn trẻ định hướng tương lai.

Nguyễn Ngọc Hòa

Tiến sĩ/Phó giám đốc Sở công thương Tp. HCM

Ông Nguyễn Ngọc Hòa gắn bó hơn 26 năm với Liên hiệp HTX Thương mại TP.HCM, từng là Chủ tịch HĐQT của Saigon Co.op.

Nguyễn Đức Bình

Th.S- Nghiên cứu sinh/Giám đốc Trung tâm hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Tp. HCM

Tốt nghiệp Chương trình Thạc sỹ Quản trị Việt – Bỉ. Từng giữ vị trí Trưởng bộ phận Khách hàng - Công ty Vietnam Marketing Intelligence (VMI) và Trưởng bộ phận Tiếp thị - Công ty Vietnam Marketing Center (VMC) tại Hà Nội.
Hiện đang là Giảng viên cao cấp SIYB (ILO), Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Tp. HCM.

Trần Hữu Đoàn

CEO/Phó Tổng giám đốc Bách Khoa Computer

Tốt nghiệp Trường ĐH Ngoại thương Tp. HCM. Hiện đang đảm nhiệm và tham gia quản lý: Đại sứ BNI Việt Nam, Chủ tịch Hội doanh nhân BNI Captain Chapter, GĐ Kinh doanh Công ty Tư vấn & Kiểm toán Gia Cát, Phó TGĐ Công ty TM-DV Ý Nhân, Phó Giám đốc Công ty Tuổi Trẻ 24.
Tham gia giảng dạy chuyên môn và giảng dạy kỹ năng mềm cho các công ty cũng như sinh viên ở các trường Đại học.

Nguyễn Đức Trí

Cục trưởng Cục thống kê Tp. HCM

Ông là người luôn tu dưỡng và phấn đấu không ngừng, từ một cán bộ nghiệp vụ dần trở thành người đứng đầu Cục thống kê. Là người có bề dày kinh nghiệm và tâm huyết trong lĩnh vực thống kê.
Liên tục 8 năm là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 2 lần Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, được Nhà nước tặng Huân chương lao động hạng ba, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ.

Nguyễn Tuấn Kiệt

Thạc sĩ/Chuyên gia CSR Tổ chức phát triển công nghiệp Liên Hiệp Quốc (UNIDO)

Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Tư vấn quản trị tại University of Applied Sciences of Northwest Switzerland.
Hiện đang là: Chuyên gia tư vấn và huấn luyện về Lãnh đạo và Quản trị giáo dục của Tập đoàn tư vấn quốc tế SyNet, chuyên gia cấp cao về Lập Trình Ngôn Ngữ Tư Duy, đồng sáng lập NLP™ và chuyên gia về Trách Nhiệm Xã Hội.

Trần Vũ Quang

Giám đốc Thương mại Công ty Lazada

Tốt nghiệp Đại học Reed (Mỹ). Từng làm việc tại Công ty tư vấn quản trị McKinsey và là người Việt đầu tiên xóa bỏ rào cản chỉ có người nước ngoài mới có thể nắm những vị trí chủ chốt tại Lazada.

Lê Minh Phúc

Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đồng Tâm

Là cử nhân Anh văn, kỹ sư mỏ địa chất, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như: giám đốc dự án, giám đốc kế hoạch cho đến khi trở thành Phó TGĐ Công ty Đồng Tâm.

Mai Chánh Thành

Giám đốc M&E Công ty Searefico

Tốt nghiệp ngành Nhiệt và máy lạnh và có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực: kỹ sư điện, quản lí dự án.

Nguyễn Văn Út

MBA/Giám đốc Marketing Công ty Kềm Nghĩa; VIFON; VINAMIT, Giám đốc ngành hàng Công ty Tân Tân, Trưởng điều phối tiếp thị Tập đoàn Kinh Đô.

Chuyên gia huấn luyện kỹ nâng cao thực tiễn trong công việc cho hệ thống các Doanh Nghiệp.

Nguyễn Hoàng Hiệp

Tiến sĩ/Cố vấn cấp cao Công ty tư vấn & đầu tư Investwise

Tốt nghiệp Tiến sĩ tại Malaysia, có kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về kinh tế đối ngoại, quản trị kinh doanh.
Từng là Giám Đốc Điều Hành – VP Đại Diện Toshiba Nhật Bản, Giám đốc kinh doanh toàn quốc – Công ty Hewlett Packard (HP), CEO - Công ty Tư Vấn Brother & Advisory, Phó Tổng Giám Đốc – Công ty CP Khoáng Sản Thái Sơn thuộc TCT Thái Sơn – BQP.

Phan Thị Tuyết Mai

Giám đốc Công ty Moringa

Người có kinh nghiệm hơn 27 năm trong ngành Kinh doanh thủy sản xuất khẩu; đã đưa thượng hiệu Moringa ra thế giới.
Là 1 trong số 50 nữ doanh nhân quyền lực của khu vực châu Á; được trao giải Đặc biệt “Nữ doanh nhân Mekong 2012” do Ngân hàng Thế giới tổ chức

Nguyễn Tuấn Quỳnh

Tiến sĩ/Tổng giám đốc Saigon Book, Thành viên HĐQT PNJ, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Hoá Phương Nam

Tốt nghiệp Tiến sĩ Quản trị kinh doanh Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, từng là sinh viên xuất sắc trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Từng giữ cương vị lãnh đạo chủ chốt tại những công ty lớn như: Sài Gòn Petro, Saigon Gas, công ty Vàng bạc Ðá quý Phú Nhuận (PNJ), Công ty Nhiên liệu Sài Gòn – SFC, Công ty cổ phần Sách Alpha – Alpha Books. Sau đó, ông theo đuổi đam mê khởi nghiệp và sáng lập Công ty Saigon Book.

Phạm Văn Phát

Thạc sĩ/Tổng giám đốc Công ty TNHH Consumer Link Vietnam

Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Marketing tại Đại học Sorbone (Pháp), có hơn 23 năm kinh nghiệm trong nghiên cứu thị trường, quảng cáo, truyền thông và tư vấn đào tạo. Là thành viên chính thức của Hiệp hội nghiên cứu thị trường thế giới ESOMAR từ năm 2011.
Ông yêu thích các hoạt động xã hội và sẵn sàng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm. Hiện ông đang là Giảng viên thỉnh giảng, tham gia giảng dạy Cao học khoa Marketing Đại học Kinh tế TP.HCM, nhiều trường đại học và trung tâm đào tạo quản lý.

Nguyễn Minh Tích

Tổng Giám đốc Công ty Kiểm toán Hoàng Gia

Tốt nghiệp đại học Trường ĐH Kinh tế TPHCM, ông đã trải qua nhiều năm trong nghề nghiệp kiểm toán tại các công ty E&Y, Gia Cát, Keppel Land … trước khi đảm nhận chức vụ hiện nay.
Với tâm huyết nghề nghiệp trong việc giúp đỡ thế hệ trẻ, Ông tham gia chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong nhiều chuyên đề liên quan đến kiểm toán độc lập.

Điền Văn Châu

Thạc sĩ/Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán FAC

Tốt nghiệp đại học Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM, Khoa Kế Tài Ngân và hoàn thành chương trình Thạc sĩ Kế toán Quốc tế (Master of International Accounting - MinTA) của Trường ĐH Công Nghệ Swinburne, Úc. Ông đã trải qua nhiều năm trong nghề nghiệp kiểm toán trước khi trở thành Phó Tổng Giám đốc Công ty Kiểm toán FAC.
Là người tâm huyết với nghề nghiệp. Ông đã tham gia giảng dạy nhiều khóa học liên quan đến kiểm toán độc lập, đặc biệt là kỹ năng thực hành trên hồ sơ kiểm toán.

Mai Đức Nghĩa

Thạc sĩ/Chuyên gia đào tạo và tư vấn Học viện Chuyên gia

Tốt nghiệp đại học Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM và hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Melbourne University. Ông đã có nhiều năm giảng dạy về kiểm toán và kiểm soát nội bộ cũng như kinh nghiệm thực tế tại công ty kiểm toán E&Y Việt Nam, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Ông hiện là thành viên của CPA Australia.
Sự kết hợp giữa kiến thức và thực tiễn giúp Ông có những bài giảng, chia sẻ kinh nghiệm sâu sắc và khả năng ứng dụng cao. Ông cũng đóng góp nhiều trong việc biên soạn các giáo trình kiểm toán và kiểm soát nội bộ hiện nay.

Trần Khánh Lâm

Tiến Sĩ/Tổng thư ký Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam

Tốt nghiệp đại học Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM và hoàn thành chương trình Tiến sĩ tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Ông đã trải qua nhiều năm trong nghề nghiệp kiểm toán tại các công ty A&C, E&Y Việt Nam, BDO, và Vietvalues trước khi trở thành Tổng thư ký VACPA.
Với kiến thức rộng và sự am hiểu sâu sắc về nghề nghiệp, Ông thường tham gia các hội thảo, tọa đàm và giảng dạy các khóa học trong và ngoài nước liên quan đến kiểm toán độc lập và kiểm soát nội bộ.

Nguyễn Anh Đức

Thạc sĩ/ Phó Tổng Giám đốc thường trực Saigon Co.op

Tốt nghiệp MBA tại Macquarie Graduate School of Management – Australia, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh chuyên ngành Kế toán Kiểm toán, Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh - chuyên ngành Kinh tế chính trị, chứng chỉ quốc tế Certified Sale Executive (CSE), Certified Marketing Executive (CME), Quản trị sự thay đổi (Auckland University), chứng chỉ hành nghề chứng khoán và hiện là nghiên cứu sinh.
Ông phụ trách trực tiếp công tác chiến lược kinh doanh chuỗi siêu thị Co.opMart - Co.opXtra và quan hệ đối ngoại với các HTX quốc tế. Ông còn tham gia hoạt động trong các hội đồng chuyên môn quốc tế và làm diễn giả tại nhiều hội thảo chuyên ngành trong và ngoài nước. 

Vũ Bảo Quốc

Thạc sĩ/Thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Phó Tổng Giám Đốc tài chính Công ty CP Ô Tô Trường Hải

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Ngoại ngữ - Trường ĐH Tổng hợp TP.HCM và hoàn thành chương trình thạc sĩ Kinh doanh quốc tế tại Đại học Curtin – Perth, Úc vào năm 2005.
Ông đã có hơn 13 năm kinh nghiêm làm Tổng Giám đốc, Giám đốc điều hành các Ngân hàng trong nước và nước ngoài, các công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ uy tín ở Việt Nam trước khi gia nhập Hội đồng Quản trị của Công ty CP Ô Tô Trường Hải và đã trở thành Phó Tổng Giám Đốc tài chính của một công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp ô tô ở Việt Nam.

Đỗ Thị Liên Chi

Thạc sĩ/Trưởng Phòng Tài chính Kế toán Công ty CP Ô Tô Trường Hải

Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính ngân hàng Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM năm 2008.
Bà đã có gần 10 năm kinh nghiệm giảng dạy trong lĩnh vực tài chính kế toán tại các trường Đại học ở Việt Nam trước khi trải nghiệm vị trí là Kế toán trưởng Công ty quản lý quỹ ngân hàng ACB và hiện nay là Trưởng Phòng Tài chính Kế toán của Công ty CP Ô Tô Trường Hải.

Đặng Xuân Cảnh

Tiến Sĩ/Tổng Giám đốc Công ty Kiểm toán DTL (RSM Vietnam)

Là một trong những Kiểm toán viên đầu tiên ở Việt Nam. Ông đã có hơn 28 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, kế toán, và trong đó hơn 8 năm giữ cương vị là Phó Giám đốc phụ trách Kiểm toán và Tư vấn Thuế của một công ty kiểm toán lớn hàng đầu của Bộ Tài chính.
Ông là thành viên của các Hội đồng Khoa học, Ban chấp hành về Kế toán và Kiểm toán. Ông tham gia tích cực vào công tác giảng dạy kế toán, tài chính của nhiều trường đại học, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Đảm trách công tác tư vấn, huấn luyện cho đội ngũ tài chính kế toán của nhiều tập đoàn đa quốc gia đang có mặt tại Việt Nam.

 

Đỗ Việt Hà

Phó Tổng Giám đốc Công ty Kiểm toán Hoàng Gia

Với hơn 17 năm trong nghề nghiệp kế toán, kiểm toán, Bà từng giữ vai trò Kế toán trưởng tại các doanh nghiệp cũng như chủ nhiệm kiểm toán tại AACC, giảng viên cơ hữu của trường Cao đẳng Quốc tế Kent… trước khi đảm nhận chức vụ hiện nay.
Bà có kinh nghiệm sâu sắc về lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tư vấn thuế và khả năng truyền đạt tốt các thông tin, hướng dẫn, đào tạo cho nhân viên trong công ty, tham gia giải đáp vướng mắc về quyết toán thuế cho sinh viên các trường Đại học chuyên ngành.

Lê Thị Thanh Lâm

Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Saigon Food

Bà Lê Thị Thanh Lâm tốt nghiệp kĩ sư ngành thủy sản Đại học Nông Lâm, người dẫn dắt thương hiệu Saigon Food đứng vững tại thị trường nội địa.

Văn Đức Mười

Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Kỹ nghệ súc sản (Vissan)

Tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP.HCM, là một người có tinh thần nỗ lực và ý chí kiên cường, giỏi ngoại ngữ, từng giành được nhiều học bổng khi theo học tại: Thụy Điển, Nhật Bản, Hoa Kỳ, và tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ.

Nguyễn Liên Khả

Thạc sĩ/Trưởng phòng đào tạo và phát triển nhân viên Công ty cổ phần VNG

Tốt nghiệp Thạc sỹ ngành Tư vấn Quản trị Quốc tế tại Thụy Sỹ. Bà đã có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: sale, marketing, nhân sự. Là một người luôn mang trên mình sứ mạng được đóng góp cho cộng đồng, xã hội, giúp đỡ các bạn trẻ định hướng tương lai.

Nguyễn Ngọc Hòa

Tiến sĩ/Phó giám đốc Sở công thương Tp. HCM

Ông Nguyễn Ngọc Hòa gắn bó hơn 26 năm với Liên hiệp HTX Thương mại TP.HCM, từng là Chủ tịch HĐQT của Saigon Co.op.

Nguyễn Đức Bình

Th.S- Nghiên cứu sinh/Giám đốc Trung tâm hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Tp. HCM

Tốt nghiệp Chương trình Thạc sỹ Quản trị Việt – Bỉ. Từng giữ vị trí Trưởng bộ phận Khách hàng - Công ty Vietnam Marketing Intelligence (VMI) và Trưởng bộ phận Tiếp thị - Công ty Vietnam Marketing Center (VMC) tại Hà Nội.
Hiện đang là Giảng viên cao cấp SIYB (ILO), Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Tp. HCM.

Trần Hữu Đoàn

CEO/Phó Tổng giám đốc Bách Khoa Computer

Tốt nghiệp Trường ĐH Ngoại thương Tp. HCM. Hiện đang đảm nhiệm và tham gia quản lý: Đại sứ BNI Việt Nam, Chủ tịch Hội doanh nhân BNI Captain Chapter, GĐ Kinh doanh Công ty Tư vấn & Kiểm toán Gia Cát, Phó TGĐ Công ty TM-DV Ý Nhân, Phó Giám đốc Công ty Tuổi Trẻ 24.
Tham gia giảng dạy chuyên môn và giảng dạy kỹ năng mềm cho các công ty cũng như sinh viên ở các trường Đại học.

Nguyễn Đức Trí

Cục trưởng Cục thống kê Tp. HCM

Ông là người luôn tu dưỡng và phấn đấu không ngừng, từ một cán bộ nghiệp vụ dần trở thành người đứng đầu Cục thống kê. Là người có bề dày kinh nghiệm và tâm huyết trong lĩnh vực thống kê.
Liên tục 8 năm là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 2 lần Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, được Nhà nước tặng Huân chương lao động hạng ba, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ.

Nguyễn Tuấn Kiệt

Thạc sĩ/Chuyên gia CSR Tổ chức phát triển công nghiệp Liên Hiệp Quốc (UNIDO)

Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Tư vấn quản trị tại University of Applied Sciences of Northwest Switzerland.
Hiện đang là: Chuyên gia tư vấn và huấn luyện về Lãnh đạo và Quản trị giáo dục của Tập đoàn tư vấn quốc tế SyNet, chuyên gia cấp cao về Lập Trình Ngôn Ngữ Tư Duy, đồng sáng lập NLP™ và chuyên gia về Trách Nhiệm Xã Hội.

Trần Vũ Quang

Giám đốc Thương mại Công ty Lazada

Tốt nghiệp Đại học Reed (Mỹ). Từng làm việc tại Công ty tư vấn quản trị McKinsey và là người Việt đầu tiên xóa bỏ rào cản chỉ có người nước ngoài mới có thể nắm những vị trí chủ chốt tại Lazada.

Lê Minh Phúc

Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đồng Tâm

Là cử nhân Anh văn, kỹ sư mỏ địa chất, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như: giám đốc dự án, giám đốc kế hoạch cho đến khi trở thành Phó TGĐ Công ty Đồng Tâm.

Mai Chánh Thành

Giám đốc M&E Công ty Searefico

Tốt nghiệp ngành Nhiệt và máy lạnh và có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực: kỹ sư điện, quản lí dự án.

Nguyễn Văn Út

MBA/Giám đốc Marketing Công ty Kềm Nghĩa; VIFON; VINAMIT, Giám đốc ngành hàng Công ty Tân Tân, Trưởng điều phối tiếp thị Tập đoàn Kinh Đô.

Chuyên gia huấn luyện kỹ nâng cao thực tiễn trong công việc cho hệ thống các Doanh Nghiệp.

Nguyễn Hoàng Hiệp

Tiến sĩ/Cố vấn cấp cao Công ty tư vấn & đầu tư Investwise

Tốt nghiệp Tiến sĩ tại Malaysia, có kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về kinh tế đối ngoại, quản trị kinh doanh.
Từng là Giám Đốc Điều Hành – VP Đại Diện Toshiba Nhật Bản, Giám đốc kinh doanh toàn quốc – Công ty Hewlett Packard (HP), CEO - Công ty Tư Vấn Brother & Advisory, Phó Tổng Giám Đốc – Công ty CP Khoáng Sản Thái Sơn thuộc TCT Thái Sơn – BQP.

Phan Thị Tuyết Mai

Giám đốc Công ty Moringa

Người có kinh nghiệm hơn 27 năm trong ngành Kinh doanh thủy sản xuất khẩu; đã đưa thượng hiệu Moringa ra thế giới.
Là 1 trong số 50 nữ doanh nhân quyền lực của khu vực châu Á; được trao giải Đặc biệt “Nữ doanh nhân Mekong 2012” do Ngân hàng Thế giới tổ chức

Nguyễn Tuấn Quỳnh

Tiến sĩ/Tổng giám đốc Saigon Book, Thành viên HĐQT PNJ, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Hoá Phương Nam

Tốt nghiệp Tiến sĩ Quản trị kinh doanh Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, từng là sinh viên xuất sắc trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Từng giữ cương vị lãnh đạo chủ chốt tại những công ty lớn như: Sài Gòn Petro, Saigon Gas, công ty Vàng bạc Ðá quý Phú Nhuận (PNJ), Công ty Nhiên liệu Sài Gòn – SFC, Công ty cổ phần Sách Alpha – Alpha Books. Sau đó, ông theo đuổi đam mê khởi nghiệp và sáng lập Công ty Saigon Book.

Phạm Văn Phát

Thạc sĩ/Tổng giám đốc Công ty TNHH Consumer Link Vietnam

Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Marketing tại Đại học Sorbone (Pháp), có hơn 23 năm kinh nghiệm trong nghiên cứu thị trường, quảng cáo, truyền thông và tư vấn đào tạo. Là thành viên chính thức của Hiệp hội nghiên cứu thị trường thế giới ESOMAR từ năm 2011.
Ông yêu thích các hoạt động xã hội và sẵn sàng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm. Hiện ông đang là Giảng viên thỉnh giảng, tham gia giảng dạy Cao học khoa Marketing Đại học Kinh tế TP.HCM, nhiều trường đại học và trung tâm đào tạo quản lý.

Nguyễn Minh Tích

Tổng Giám đốc Công ty Kiểm toán Hoàng Gia

Tốt nghiệp đại học Trường ĐH Kinh tế TPHCM, ông đã trải qua nhiều năm trong nghề nghiệp kiểm toán tại các công ty E&Y, Gia Cát, Keppel Land … trước khi đảm nhận chức vụ hiện nay.
Với tâm huyết nghề nghiệp trong việc giúp đỡ thế hệ trẻ, Ông tham gia chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong nhiều chuyên đề liên quan đến kiểm toán độc lập.

Điền Văn Châu

Thạc sĩ/Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán FAC

Tốt nghiệp đại học Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM, Khoa Kế Tài Ngân và hoàn thành chương trình Thạc sĩ Kế toán Quốc tế (Master of International Accounting - MinTA) của Trường ĐH Công Nghệ Swinburne, Úc. Ông đã trải qua nhiều năm trong nghề nghiệp kiểm toán trước khi trở thành Phó Tổng Giám đốc Công ty Kiểm toán FAC.
Là người tâm huyết với nghề nghiệp. Ông đã tham gia giảng dạy nhiều khóa học liên quan đến kiểm toán độc lập, đặc biệt là kỹ năng thực hành trên hồ sơ kiểm toán.

Mai Đức Nghĩa

Thạc sĩ/Chuyên gia đào tạo và tư vấn Học viện Chuyên gia

Tốt nghiệp đại học Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM và hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Melbourne University. Ông đã có nhiều năm giảng dạy về kiểm toán và kiểm soát nội bộ cũng như kinh nghiệm thực tế tại công ty kiểm toán E&Y Việt Nam, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Ông hiện là thành viên của CPA Australia.
Sự kết hợp giữa kiến thức và thực tiễn giúp Ông có những bài giảng, chia sẻ kinh nghiệm sâu sắc và khả năng ứng dụng cao. Ông cũng đóng góp nhiều trong việc biên soạn các giáo trình kiểm toán và kiểm soát nội bộ hiện nay.

Trần Khánh Lâm

Tiến Sĩ/Tổng thư ký Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam

Tốt nghiệp đại học Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM và hoàn thành chương trình Tiến sĩ tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Ông đã trải qua nhiều năm trong nghề nghiệp kiểm toán tại các công ty A&C, E&Y Việt Nam, BDO, và Vietvalues trước khi trở thành Tổng thư ký VACPA.
Với kiến thức rộng và sự am hiểu sâu sắc về nghề nghiệp, Ông thường tham gia các hội thảo, tọa đàm và giảng dạy các khóa học trong và ngoài nước liên quan đến kiểm toán độc lập và kiểm soát nội bộ.

Nguyễn Anh Đức

Thạc sĩ/ Phó Tổng Giám đốc thường trực Saigon Co.op

Tốt nghiệp MBA tại Macquarie Graduate School of Management – Australia, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh chuyên ngành Kế toán Kiểm toán, Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh - chuyên ngành Kinh tế chính trị, chứng chỉ quốc tế Certified Sale Executive (CSE), Certified Marketing Executive (CME), Quản trị sự thay đổi (Auckland University), chứng chỉ hành nghề chứng khoán và hiện là nghiên cứu sinh.
Ông phụ trách trực tiếp công tác chiến lược kinh doanh chuỗi siêu thị Co.opMart - Co.opXtra và quan hệ đối ngoại với các HTX quốc tế. Ông còn tham gia hoạt động trong các hội đồng chuyên môn quốc tế và làm diễn giả tại nhiều hội thảo chuyên ngành trong và ngoài nước. 

Vũ Bảo Quốc

Thạc sĩ/Thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Phó Tổng Giám Đốc tài chính Công ty CP Ô Tô Trường Hải

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Ngoại ngữ - Trường ĐH Tổng hợp TP.HCM và hoàn thành chương trình thạc sĩ Kinh doanh quốc tế tại Đại học Curtin – Perth, Úc vào năm 2005.
Ông đã có hơn 13 năm kinh nghiêm làm Tổng Giám đốc, Giám đốc điều hành các Ngân hàng trong nước và nước ngoài, các công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ uy tín ở Việt Nam trước khi gia nhập Hội đồng Quản trị của Công ty CP Ô Tô Trường Hải và đã trở thành Phó Tổng Giám Đốc tài chính của một công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp ô tô ở Việt Nam.

Đỗ Thị Liên Chi

Thạc sĩ/Trưởng Phòng Tài chính Kế toán Công ty CP Ô Tô Trường Hải

Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính ngân hàng Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM năm 2008.
Bà đã có gần 10 năm kinh nghiệm giảng dạy trong lĩnh vực tài chính kế toán tại các trường Đại học ở Việt Nam trước khi trải nghiệm vị trí là Kế toán trưởng Công ty quản lý quỹ ngân hàng ACB và hiện nay là Trưởng Phòng Tài chính Kế toán của Công ty CP Ô Tô Trường Hải.

Đặng Xuân Cảnh

Tiến Sĩ/Tổng Giám đốc Công ty Kiểm toán DTL (RSM Vietnam)

Là một trong những Kiểm toán viên đầu tiên ở Việt Nam. Ông đã có hơn 28 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, kế toán, và trong đó hơn 8 năm giữ cương vị là Phó Giám đốc phụ trách Kiểm toán và Tư vấn Thuế của một công ty kiểm toán lớn hàng đầu của Bộ Tài chính.
Ông là thành viên của các Hội đồng Khoa học, Ban chấp hành về Kế toán và Kiểm toán. Ông tham gia tích cực vào công tác giảng dạy kế toán, tài chính của nhiều trường đại học, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Đảm trách công tác tư vấn, huấn luyện cho đội ngũ tài chính kế toán của nhiều tập đoàn đa quốc gia đang có mặt tại Việt Nam.

 

Đỗ Việt Hà

Phó Tổng Giám đốc Công ty Kiểm toán Hoàng Gia

Với hơn 17 năm trong nghề nghiệp kế toán, kiểm toán, Bà từng giữ vai trò Kế toán trưởng tại các doanh nghiệp cũng như chủ nhiệm kiểm toán tại AACC, giảng viên cơ hữu của trường Cao đẳng Quốc tế Kent… trước khi đảm nhận chức vụ hiện nay.
Bà có kinh nghiệm sâu sắc về lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tư vấn thuế và khả năng truyền đạt tốt các thông tin, hướng dẫn, đào tạo cho nhân viên trong công ty, tham gia giải đáp vướng mắc về quyết toán thuế cho sinh viên các trường Đại học chuyên ngành.

Lê Thị Thanh Lâm

Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Saigon Food

Bà Lê Thị Thanh Lâm tốt nghiệp kĩ sư ngành thủy sản Đại học Nông Lâm, người dẫn dắt thương hiệu Saigon Food đứng vững tại thị trường nội địa.

Văn Đức Mười

Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Kỹ nghệ súc sản (Vissan)

Tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP.HCM, là một người có tinh thần nỗ lực và ý chí kiên cường, giỏi ngoại ngữ, từng giành được nhiều học bổng khi theo học tại: Thụy Điển, Nhật Bản, Hoa Kỳ, và tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ.

Nguyễn Liên Khả

Thạc sĩ/Trưởng phòng đào tạo và phát triển nhân viên Công ty cổ phần VNG

Tốt nghiệp Thạc sỹ ngành Tư vấn Quản trị Quốc tế tại Thụy Sỹ. Bà đã có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: sale, marketing, nhân sự. Là một người luôn mang trên mình sứ mạng được đóng góp cho cộng đồng, xã hội, giúp đỡ các bạn trẻ định hướng tương lai.

Nguyễn Ngọc Hòa

Tiến sĩ/Phó giám đốc Sở công thương Tp. HCM

Ông Nguyễn Ngọc Hòa gắn bó hơn 26 năm với Liên hiệp HTX Thương mại TP.HCM, từng là Chủ tịch HĐQT của Saigon Co.op.

Nguyễn Đức Bình

Th.S- Nghiên cứu sinh/Giám đốc Trung tâm hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Tp. HCM

Tốt nghiệp Chương trình Thạc sỹ Quản trị Việt – Bỉ. Từng giữ vị trí Trưởng bộ phận Khách hàng - Công ty Vietnam Marketing Intelligence (VMI) và Trưởng bộ phận Tiếp thị - Công ty Vietnam Marketing Center (VMC) tại Hà Nội.
Hiện đang là Giảng viên cao cấp SIYB (ILO), Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Tp. HCM.

Trần Hữu Đoàn

CEO/Phó Tổng giám đốc Bách Khoa Computer

Tốt nghiệp Trường ĐH Ngoại thương Tp. HCM. Hiện đang đảm nhiệm và tham gia quản lý: Đại sứ BNI Việt Nam, Chủ tịch Hội doanh nhân BNI Captain Chapter, GĐ Kinh doanh Công ty Tư vấn & Kiểm toán Gia Cát, Phó TGĐ Công ty TM-DV Ý Nhân, Phó Giám đốc Công ty Tuổi Trẻ 24.
Tham gia giảng dạy chuyên môn và giảng dạy kỹ năng mềm cho các công ty cũng như sinh viên ở các trường Đại học.

Nguyễn Đức Trí

Cục trưởng Cục thống kê Tp. HCM

Ông là người luôn tu dưỡng và phấn đấu không ngừng, từ một cán bộ nghiệp vụ dần trở thành người đứng đầu Cục thống kê. Là người có bề dày kinh nghiệm và tâm huyết trong lĩnh vực thống kê.
Liên tục 8 năm là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 2 lần Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, được Nhà nước tặng Huân chương lao động hạng ba, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ.

Nguyễn Tuấn Kiệt

Thạc sĩ/Chuyên gia CSR Tổ chức phát triển công nghiệp Liên Hiệp Quốc (UNIDO)

Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Tư vấn quản trị tại University of Applied Sciences of Northwest Switzerland.
Hiện đang là: Chuyên gia tư vấn và huấn luyện về Lãnh đạo và Quản trị giáo dục của Tập đoàn tư vấn quốc tế SyNet, chuyên gia cấp cao về Lập Trình Ngôn Ngữ Tư Duy, đồng sáng lập NLP™ và chuyên gia về Trách Nhiệm Xã Hội.

Trần Vũ Quang

Giám đốc Thương mại Công ty Lazada

Tốt nghiệp Đại học Reed (Mỹ). Từng làm việc tại Công ty tư vấn quản trị McKinsey và là người Việt đầu tiên xóa bỏ rào cản chỉ có người nước ngoài mới có thể nắm những vị trí chủ chốt tại Lazada.

Lê Minh Phúc

Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đồng Tâm

Là cử nhân Anh văn, kỹ sư mỏ địa chất, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như: giám đốc dự án, giám đốc kế hoạch cho đến khi trở thành Phó TGĐ Công ty Đồng Tâm.

Mai Chánh Thành

Giám đốc M&E Công ty Searefico

Tốt nghiệp ngành Nhiệt và máy lạnh và có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực: kỹ sư điện, quản lí dự án.

Nguyễn Văn Út

MBA/Giám đốc Marketing Công ty Kềm Nghĩa; VIFON; VINAMIT, Giám đốc ngành hàng Công ty Tân Tân, Trưởng điều phối tiếp thị Tập đoàn Kinh Đô.

Chuyên gia huấn luyện kỹ nâng cao thực tiễn trong công việc cho hệ thống các Doanh Nghiệp.

Nguyễn Hoàng Hiệp

Tiến sĩ/Cố vấn cấp cao Công ty tư vấn & đầu tư Investwise

Tốt nghiệp Tiến sĩ tại Malaysia, có kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về kinh tế đối ngoại, quản trị kinh doanh.
Từng là Giám Đốc Điều Hành – VP Đại Diện Toshiba Nhật Bản, Giám đốc kinh doanh toàn quốc – Công ty Hewlett Packard (HP), CEO - Công ty Tư Vấn Brother & Advisory, Phó Tổng Giám Đốc – Công ty CP Khoáng Sản Thái Sơn thuộc TCT Thái Sơn – BQP.

Phan Thị Tuyết Mai

Giám đốc Công ty Moringa

Người có kinh nghiệm hơn 27 năm trong ngành Kinh doanh thủy sản xuất khẩu; đã đưa thượng hiệu Moringa ra thế giới.
Là 1 trong số 50 nữ doanh nhân quyền lực của khu vực châu Á; được trao giải Đặc biệt “Nữ doanh nhân Mekong 2012” do Ngân hàng Thế giới tổ chức

Nguyễn Tuấn Quỳnh

Tiến sĩ/Tổng giám đốc Saigon Book, Thành viên HĐQT PNJ, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Hoá Phương Nam

Tốt nghiệp Tiến sĩ Quản trị kinh doanh Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, từng là sinh viên xuất sắc trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Từng giữ cương vị lãnh đạo chủ chốt tại những công ty lớn như: Sài Gòn Petro, Saigon Gas, công ty Vàng bạc Ðá quý Phú Nhuận (PNJ), Công ty Nhiên liệu Sài Gòn – SFC, Công ty cổ phần Sách Alpha – Alpha Books. Sau đó, ông theo đuổi đam mê khởi nghiệp và sáng lập Công ty Saigon Book.

Phạm Văn Phát

Thạc sĩ/Tổng giám đốc Công ty TNHH Consumer Link Vietnam

Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Marketing tại Đại học Sorbone (Pháp), có hơn 23 năm kinh nghiệm trong nghiên cứu thị trường, quảng cáo, truyền thông và tư vấn đào tạo. Là thành viên chính thức của Hiệp hội nghiên cứu thị trường thế giới ESOMAR từ năm 2011.
Ông yêu thích các hoạt động xã hội và sẵn sàng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm. Hiện ông đang là Giảng viên thỉnh giảng, tham gia giảng dạy Cao học khoa Marketing Đại học Kinh tế TP.HCM, nhiều trường đại học và trung tâm đào tạo quản lý.

Nguyễn Minh Tích

Tổng Giám đốc Công ty Kiểm toán Hoàng Gia

Tốt nghiệp đại học Trường ĐH Kinh tế TPHCM, ông đã trải qua nhiều năm trong nghề nghiệp kiểm toán tại các công ty E&Y, Gia Cát, Keppel Land … trước khi đảm nhận chức vụ hiện nay.
Với tâm huyết nghề nghiệp trong việc giúp đỡ thế hệ trẻ, Ông tham gia chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong nhiều chuyên đề liên quan đến kiểm toán độc lập.

Điền Văn Châu

Thạc sĩ/Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán FAC

Tốt nghiệp đại học Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM, Khoa Kế Tài Ngân và hoàn thành chương trình Thạc sĩ Kế toán Quốc tế (Master of International Accounting - MinTA) của Trường ĐH Công Nghệ Swinburne, Úc. Ông đã trải qua nhiều năm trong nghề nghiệp kiểm toán trước khi trở thành Phó Tổng Giám đốc Công ty Kiểm toán FAC.
Là người tâm huyết với nghề nghiệp. Ông đã tham gia giảng dạy nhiều khóa học liên quan đến kiểm toán độc lập, đặc biệt là kỹ năng thực hành trên hồ sơ kiểm toán.

Mai Đức Nghĩa

Thạc sĩ/Chuyên gia đào tạo và tư vấn Học viện Chuyên gia

Tốt nghiệp đại học Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM và hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Melbourne University. Ông đã có nhiều năm giảng dạy về kiểm toán và kiểm soát nội bộ cũng như kinh nghiệm thực tế tại công ty kiểm toán E&Y Việt Nam, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Ông hiện là thành viên của CPA Australia.
Sự kết hợp giữa kiến thức và thực tiễn giúp Ông có những bài giảng, chia sẻ kinh nghiệm sâu sắc và khả năng ứng dụng cao. Ông cũng đóng góp nhiều trong việc biên soạn các giáo trình kiểm toán và kiểm soát nội bộ hiện nay.

Trần Khánh Lâm

Tiến Sĩ/Tổng thư ký Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam

Tốt nghiệp đại học Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM và hoàn thành chương trình Tiến sĩ tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Ông đã trải qua nhiều năm trong nghề nghiệp kiểm toán tại các công ty A&C, E&Y Việt Nam, BDO, và Vietvalues trước khi trở thành Tổng thư ký VACPA.
Với kiến thức rộng và sự am hiểu sâu sắc về nghề nghiệp, Ông thường tham gia các hội thảo, tọa đàm và giảng dạy các khóa học trong và ngoài nước liên quan đến kiểm toán độc lập và kiểm soát nội bộ.

Nguyễn Anh Đức

Thạc sĩ/ Phó Tổng Giám đốc thường trực Saigon Co.op

Tốt nghiệp MBA tại Macquarie Graduate School of Management – Australia, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh chuyên ngành Kế toán Kiểm toán, Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh - chuyên ngành Kinh tế chính trị, chứng chỉ quốc tế Certified Sale Executive (CSE), Certified Marketing Executive (CME), Quản trị sự thay đổi (Auckland University), chứng chỉ hành nghề chứng khoán và hiện là nghiên cứu sinh.
Ông phụ trách trực tiếp công tác chiến lược kinh doanh chuỗi siêu thị Co.opMart - Co.opXtra và quan hệ đối ngoại với các HTX quốc tế. Ông còn tham gia hoạt động trong các hội đồng chuyên môn quốc tế và làm diễn giả tại nhiều hội thảo chuyên ngành trong và ngoài nước. 

Vũ Bảo Quốc

Thạc sĩ/Thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Phó Tổng Giám Đốc tài chính Công ty CP Ô Tô Trường Hải

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Ngoại ngữ - Trường ĐH Tổng hợp TP.HCM và hoàn thành chương trình thạc sĩ Kinh doanh quốc tế tại Đại học Curtin – Perth, Úc vào năm 2005.
Ông đã có hơn 13 năm kinh nghiêm làm Tổng Giám đốc, Giám đốc điều hành các Ngân hàng trong nước và nước ngoài, các công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ uy tín ở Việt Nam trước khi gia nhập Hội đồng Quản trị của Công ty CP Ô Tô Trường Hải và đã trở thành Phó Tổng Giám Đốc tài chính của một công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp ô tô ở Việt Nam.

Đỗ Thị Liên Chi

Thạc sĩ/Trưởng Phòng Tài chính Kế toán Công ty CP Ô Tô Trường Hải

Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính ngân hàng Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM năm 2008.
Bà đã có gần 10 năm kinh nghiệm giảng dạy trong lĩnh vực tài chính kế toán tại các trường Đại học ở Việt Nam trước khi trải nghiệm vị trí là Kế toán trưởng Công ty quản lý quỹ ngân hàng ACB và hiện nay là Trưởng Phòng Tài chính Kế toán của Công ty CP Ô Tô Trường Hải.

Đặng Xuân Cảnh

Tiến Sĩ/Tổng Giám đốc Công ty Kiểm toán DTL (RSM Vietnam)

Là một trong những Kiểm toán viên đầu tiên ở Việt Nam. Ông đã có hơn 28 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, kế toán, và trong đó hơn 8 năm giữ cương vị là Phó Giám đốc phụ trách Kiểm toán và Tư vấn Thuế của một công ty kiểm toán lớn hàng đầu của Bộ Tài chính.
Ông là thành viên của các Hội đồng Khoa học, Ban chấp hành về Kế toán và Kiểm toán. Ông tham gia tích cực vào công tác giảng dạy kế toán, tài chính của nhiều trường đại học, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Đảm trách công tác tư vấn, huấn luyện cho đội ngũ tài chính kế toán của nhiều tập đoàn đa quốc gia đang có mặt tại Việt Nam.

 

Đỗ Việt Hà

Phó Tổng Giám đốc Công ty Kiểm toán Hoàng Gia

Với hơn 17 năm trong nghề nghiệp kế toán, kiểm toán, Bà từng giữ vai trò Kế toán trưởng tại các doanh nghiệp cũng như chủ nhiệm kiểm toán tại AACC, giảng viên cơ hữu của trường Cao đẳng Quốc tế Kent… trước khi đảm nhận chức vụ hiện nay.
Bà có kinh nghiệm sâu sắc về lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tư vấn thuế và khả năng truyền đạt tốt các thông tin, hướng dẫn, đào tạo cho nhân viên trong công ty, tham gia giải đáp vướng mắc về quyết toán thuế cho sinh viên các trường Đại học chuyên ngành.

Lê Thị Thanh Lâm

Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Saigon Food

Bà Lê Thị Thanh Lâm tốt nghiệp kĩ sư ngành thủy sản Đại học Nông Lâm, người dẫn dắt thương hiệu Saigon Food đứng vững tại thị trường nội địa.

Văn Đức Mười

Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Kỹ nghệ súc sản (Vissan)

Tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP.HCM, là một người có tinh thần nỗ lực và ý chí kiên cường, giỏi ngoại ngữ, từng giành được nhiều học bổng khi theo học tại: Thụy Điển, Nhật Bản, Hoa Kỳ, và tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ.

Nguyễn Liên Khả

Thạc sĩ/Trưởng phòng đào tạo và phát triển nhân viên Công ty cổ phần VNG

Tốt nghiệp Thạc sỹ ngành Tư vấn Quản trị Quốc tế tại Thụy Sỹ. Bà đã có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: sale, marketing, nhân sự. Là một người luôn mang trên mình sứ mạng được đóng góp cho cộng đồng, xã hội, giúp đỡ các bạn trẻ định hướng tương lai.

Nguyễn Ngọc Hòa

Tiến sĩ/Phó giám đốc Sở công thương Tp. HCM

Ông Nguyễn Ngọc Hòa gắn bó hơn 26 năm với Liên hiệp HTX Thương mại TP.HCM, từng là Chủ tịch HĐQT của Saigon Co.op.

Nguyễn Đức Bình

Th.S- Nghiên cứu sinh/Giám đốc Trung tâm hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Tp. HCM

Tốt nghiệp Chương trình Thạc sỹ Quản trị Việt – Bỉ. Từng giữ vị trí Trưởng bộ phận Khách hàng - Công ty Vietnam Marketing Intelligence (VMI) và Trưởng bộ phận Tiếp thị - Công ty Vietnam Marketing Center (VMC) tại Hà Nội.
Hiện đang là Giảng viên cao cấp SIYB (ILO), Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Tp. HCM.

Trần Hữu Đoàn

CEO/Phó Tổng giám đốc Bách Khoa Computer

Tốt nghiệp Trường ĐH Ngoại thương Tp. HCM. Hiện đang đảm nhiệm và tham gia quản lý: Đại sứ BNI Việt Nam, Chủ tịch Hội doanh nhân BNI Captain Chapter, GĐ Kinh doanh Công ty Tư vấn & Kiểm toán Gia Cát, Phó TGĐ Công ty TM-DV Ý Nhân, Phó Giám đốc Công ty Tuổi Trẻ 24.
Tham gia giảng dạy chuyên môn và giảng dạy kỹ năng mềm cho các công ty cũng như sinh viên ở các trường Đại học.

Nguyễn Đức Trí

Cục trưởng Cục thống kê Tp. HCM

Ông là người luôn tu dưỡng và phấn đấu không ngừng, từ một cán bộ nghiệp vụ dần trở thành người đứng đầu Cục thống kê. Là người có bề dày kinh nghiệm và tâm huyết trong lĩnh vực thống kê.
Liên tục 8 năm là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 2 lần Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, được Nhà nước tặng Huân chương lao động hạng ba, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ.

Nguyễn Tuấn Kiệt

Thạc sĩ/Chuyên gia CSR Tổ chức phát triển công nghiệp Liên Hiệp Quốc (UNIDO)

Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Tư vấn quản trị tại University of Applied Sciences of Northwest Switzerland.
Hiện đang là: Chuyên gia tư vấn và huấn luyện về Lãnh đạo và Quản trị giáo dục của Tập đoàn tư vấn quốc tế SyNet, chuyên gia cấp cao về Lập Trình Ngôn Ngữ Tư Duy, đồng sáng lập NLP™ và chuyên gia về Trách Nhiệm Xã Hội.

Trần Vũ Quang

Giám đốc Thương mại Công ty Lazada

Tốt nghiệp Đại học Reed (Mỹ). Từng làm việc tại Công ty tư vấn quản trị McKinsey và là người Việt đầu tiên xóa bỏ rào cản chỉ có người nước ngoài mới có thể nắm những vị trí chủ chốt tại Lazada.

Lê Minh Phúc

Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đồng Tâm

Là cử nhân Anh văn, kỹ sư mỏ địa chất, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như: giám đốc dự án, giám đốc kế hoạch cho đến khi trở thành Phó TGĐ Công ty Đồng Tâm.

Mai Chánh Thành

Giám đốc M&E Công ty Searefico

Tốt nghiệp ngành Nhiệt và máy lạnh và có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực: kỹ sư điện, quản lí dự án.

Nguyễn Văn Út

MBA/Giám đốc Marketing Công ty Kềm Nghĩa; VIFON; VINAMIT, Giám đốc ngành hàng Công ty Tân Tân, Trưởng điều phối tiếp thị Tập đoàn Kinh Đô.

Chuyên gia huấn luyện kỹ nâng cao thực tiễn trong công việc cho hệ thống các Doanh Nghiệp.

Nguyễn Hoàng Hiệp

Tiến sĩ/Cố vấn cấp cao Công ty tư vấn & đầu tư Investwise

Tốt nghiệp Tiến sĩ tại Malaysia, có kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về kinh tế đối ngoại, quản trị kinh doanh.
Từng là Giám Đốc Điều Hành – VP Đại Diện Toshiba Nhật Bản, Giám đốc kinh doanh toàn quốc – Công ty Hewlett Packard (HP), CEO - Công ty Tư Vấn Brother & Advisory, Phó Tổng Giám Đốc – Công ty CP Khoáng Sản Thái Sơn thuộc TCT Thái Sơn – BQP.

Phan Thị Tuyết Mai

Giám đốc Công ty Moringa

Người có kinh nghiệm hơn 27 năm trong ngành Kinh doanh thủy sản xuất khẩu; đã đưa thượng hiệu Moringa ra thế giới.
Là 1 trong số 50 nữ doanh nhân quyền lực của khu vực châu Á; được trao giải Đặc biệt “Nữ doanh nhân Mekong 2012” do Ngân hàng Thế giới tổ chức

Nguyễn Tuấn Quỳnh

Tiến sĩ/Tổng giám đốc Saigon Book, Thành viên HĐQT PNJ, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Hoá Phương Nam

Tốt nghiệp Tiến sĩ Quản trị kinh doanh Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, từng là sinh viên xuất sắc trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Từng giữ cương vị lãnh đạo chủ chốt tại những công ty lớn như: Sài Gòn Petro, Saigon Gas, công ty Vàng bạc Ðá quý Phú Nhuận (PNJ), Công ty Nhiên liệu Sài Gòn – SFC, Công ty cổ phần Sách Alpha – Alpha Books. Sau đó, ông theo đuổi đam mê khởi nghiệp và sáng lập Công ty Saigon Book.

Phạm Văn Phát

Thạc sĩ/Tổng giám đốc Công ty TNHH Consumer Link Vietnam

Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Marketing tại Đại học Sorbone (Pháp), có hơn 23 năm kinh nghiệm trong nghiên cứu thị trường, quảng cáo, truyền thông và tư vấn đào tạo. Là thành viên chính thức của Hiệp hội nghiên cứu thị trường thế giới ESOMAR từ năm 2011.
Ông yêu thích các hoạt động xã hội và sẵn sàng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm. Hiện ông đang là Giảng viên thỉnh giảng, tham gia giảng dạy Cao học khoa Marketing Đại học Kinh tế TP.HCM, nhiều trường đại học và trung tâm đào tạo quản lý.

Nguyễn Minh Tích

Tổng Giám đốc Công ty Kiểm toán Hoàng Gia

Tốt nghiệp đại học Trường ĐH Kinh tế TPHCM, ông đã trải qua nhiều năm trong nghề nghiệp kiểm toán tại các công ty E&Y, Gia Cát, Keppel Land … trước khi đảm nhận chức vụ hiện nay.
Với tâm huyết nghề nghiệp trong việc giúp đỡ thế hệ trẻ, Ông tham gia chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong nhiều chuyên đề liên quan đến kiểm toán độc lập.
Đăng ký tư vấn