Cổng thông tin
trung tâm đào tạo trực tuyến

Đội ngũ nhân viên

một tập thể luôn hướng tới thành công

Thành công của ELO xây dựng trên sức mạnh của một tập thể đoàn kết và sự nỗ lực hết mình của từng cá nhân. Đội ngũ ELO chính là sự kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực giáo dục và sự năng động, sáng tạo của sức trẻ.

Mỗi cá nhân trong đại gia đình ELO đều được tuyển chọn gắt gao, đào tạo bài bản và không ngừng tự vượt qua giới hạn của chính mình để cống hiến những giá trị tốt hơn cho Trung tâm và cho người học. Cùng với nhau, chúng tôi luôn hướng đến những thành công mới.

Tại Elo, chúng tôi không chỉ làm việc với sự chuyên nghiệp mà còn với con tim luôn hướng về học viên

Đội ngũ nhân viên elo

TS. PHAN THỊ NGỌC THANH
TS. PHAN THỊ NGỌC THANH
GIÁM ĐỐC
THS NGUYỄN NGỌC THÔNG
THS NGUYỄN NGỌC THÔNG
PHÓ GIÁM ĐỐC
THS NGUYỄN THỦY QUYÊN
THS NGUYỄN THỦY QUYÊN
TỔ TRƯỞNG TỔ GIÁO VỤ
HỒ THỊ THANH XUÂN
HỒ THỊ THANH XUÂN
CHUYÊN VIÊN GIÁO VỤ
CAO THỊ THÙY NHUNG
CAO THỊ THÙY NHUNG
CHUYÊN VIÊN GIÁO VỤ
HOÀNG THỊ DUNG
HOÀNG THỊ DUNG
CHUYÊN VIÊN GIÁO VỤ
PHẠM DƯƠNG PHƯỚC SANG
PHẠM DƯƠNG PHƯỚC SANG
CHUYÊN VIÊN GIÁO VỤ
NGUYỄN THỊ THÚY QUỲNH
NGUYỄN THỊ THÚY QUỲNH
TỔ TRƯỞNG TỔ MARKETING
VŨ NGUYỆT HỒNG
VŨ NGUYỆT HỒNG
CHUYÊN VIÊN MARKETING
VƯƠNG MINH KHOA
VƯƠNG MINH KHOA
CHUYÊN VIÊN MARKETING
NGUYỄN THÙY LIÊN
NGUYỄN THÙY LIÊN
TỔ TRƯỞNG TỔ TƯ VẤN
NGUYỄN HOÀNG LINH
NGUYỄN HOÀNG LINH
CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO
CỘNG TÁC VIÊN TƯ VẤN
NGUYỄN LÊ MỸ CHI
NGUYỄN LÊ MỸ CHI
CỘNG TÁC VIÊN TƯ VẤN
THS ĐẶNG THỊ THẢO LY
THS ĐẶNG THỊ THẢO LY
TỔ TRƯỞNG TỔ ID - R&D
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO
CHUYÊN VIÊN ID - R&D
TRƯƠNG THANH THÙY
TRƯƠNG THANH THÙY
CHUYÊN VIÊN ID - R&D
THS NGUYỄN THANH HÒA
THS NGUYỄN THANH HÒA
CHUYÊN VIÊN ID - R&D
NGUYỄN LÊ KHANG
NGUYỄN LÊ KHANG
CHUYÊN VIÊN GHI HÌNH
PHÙNG HOÀNG VIỆT QUỐC
PHÙNG HOÀNG VIỆT QUỐC
CHUYÊN VIÊN GHI HÌNH
NGUYỄN HOÀNG THANH
NGUYỄN HOÀNG THANH
CHUYÊN VIÊN GHI HÌNH
NGUYỄN HOÀNG TÂM
NGUYỄN HOÀNG TÂM
CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
HOÀNG THỊ THU HIỀN
HOÀNG THỊ THU HIỀN
CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ
LÊ NGUYỄN HỒ HẢI NGÂN
LÊ NGUYỄN HỒ HẢI NGÂN
CHUYÊN VIÊN IT
Đăng ký tư vấn