Cổng thông tin
trung tâm đào tạo trực tuyến

Các Ngành đào tạo


NGÀNH NGÔN NGỮ ANH


Giới thiệu

Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh nhằm đào tạo cử nhân có kiến thức tốt về tiếng Anh, về văn hóa xã hội các nước nói tiếng Anh, có năng lực sử dụng ngôn ngữ thành thạo ở trình độ cao, nắm vững kiến thức chuyên ngành nền tảng và nâng cao để ứng dụng trong công tác chuyên môn, được trang bị các kỹ năng nghề nghiệp hiện đại, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.
Tùy theo phương thức học, người học hoàn thành chương trình đào tạo sẽ được cấp bằng cử nhân hình thức đào tạo từ xa hoặc vừa làm vừa học. Văn bằng có giá trị pháp lý để được tiếp tục học lên bậc cao học. 

Đối tượng tuyển sinh

Để được cấp bằng Cử nhân Ngôn ngữ Anh, người học phải đáp ứng yêu cầu đầu vào:

Tốt nghiệp phổ thông hoặc tương đương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tốt nghiệp cao đẳng ngành Ngôn ngữ Anh hoặc tốt nghiệp đại học một ngành khác nếu muốn miễn giảm môn học.


Giá trị bằng cấp