Cổng thông tin
trung tâm đào tạo trực tuyến

Các Ngành đào tạo


NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG


Giới thiệu

Chương trình đào tạo ngành Tài chính – Ngân hàng được xây dựng theo hướng tổng quát, giúp người học có được nhiều cơ hội nghề nghiệp hơn, phù hợp với nhiều loại hình công việc hơn trong các tổ chức kinh tế - tài chính khác nhau. Hai lĩnh vực chuyên sâu mà chuyên ngành hướng đến là các nghiệp vụ trong hoạt động ngân hàng và các hoạt động trên thị trường tài chính.

Được đánh giá cao trong nền kinh tế đầy thách thức hiện nay, ngành tài chính – ngân hàng đem đến nhiều cơ hội nghề nghiệp và thăng tiến cho những người có chuyên môn cao trong ngành. Dù trong bối cảnh nền kinh tế tăng trưởng hay trầm lặng, đây vẫn là ngành nghề cần thiết bởi nó liên quan đến đến các dịch vụ giao dịch, luân chuyển tiền tệ của nền kinh tế hay đóng vai trò định hướng chiến lược chính sách, chính sách tiền tệ, chính sách tài khoá.

 


Đối tượng tuyển sinh

Để được cấp bằng Cử nhân Tài chính - Ngân hàng, người học phải đáp ứng yêu cầu đầu vào:

Tốt nghiệp phổ thông hoặc tương đương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tốt nghiệp cao đẳng ngành Tài chính - Ngân hàng hoặc tốt nghiệp đại học một ngành khác nếu muốn miễn giảm môn học.

 


Giá trị bằng cấp