Cổng thông tin
trung tâm đào tạo trực tuyến

Các Ngành đào tạo


NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG


Giới thiệu

Chương trình đào tạo ngành Tài chính – Ngân hàng được xây dựng theo hướng tổng quát, giúp người học có được nhiều cơ hội nghề nghiệp hơn, phù hợp với nhiều loại hình công việc hơn trong các tổ chức kinh tế - tài chính khác nhau. Hai lĩnh vực chuyên sâu mà chuyên ngành hướng đến là các nghiệp vụ trong hoạt động ngân hàng và các hoạt động trên thị trường tài chính.

Được đánh giá cao trong nền kinh tế đầy thách thức hiện nay, ngành tài chính – ngân hàng đem đến nhiều cơ hội nghề nghiệp và thăng tiến cho những người có chuyên môn cao trong ngành. Dù trong bối cảnh nền kinh tế tăng trưởng hay trầm lặng, đây vẫn là ngành nghề cần thiết bởi nó liên quan đến đến các dịch vụ giao dịch, luân chuyển tiền tệ của nền kinh tế hay đóng vai trò định hướng chiến lược chính sách, chính sách tiền tệ, chính sách tài khoá.

 


Đối tượng tuyển sinh

Để được cấp bằng Cử nhân Tài chính - Ngân hàng, người học phải đáp ứng yêu cầu đầu vào:

Tốt nghiệp phổ thông hoặc tương đương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tốt nghiệp cao đẳng ngành Tài chính - Ngân hàng hoặc tốt nghiệp đại học một ngành khác nếu muốn miễn giảm môn học.

 


Giá trị bằng cấp

Bằng cử nhân Tài chính - Ngân hàng hình thức đào tạo từ xa nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia, được học lên cao học.

Gắn với nghề nghiệp và việc làm

Được đánh giá cao trong nền kinh tế đầy thách thức hiện nay, ngành tài chính – ngân hàng đem đến nhiều cơ hội nghề nghiệp và thăng tiến cho những người có chuyên môn cao trong ngành. Dù trong bối cảnh nền kinh tế tăng trưởng hay trầm lặng, đây vẫn là ngành nghề cần thiết bởi nó liên quan đến đến các dịch vụ giao dịch, luân chuyển tiền tệ của nền kinh tế hay đóng vai trò định hướng chiến lược chính sách, chính sách tiền tệ, chính sách tài khoá.

 


Phương thức học linh hoạt

Hơn 80% nội dung chương trình đào tạo được phân phối qua mạng internet. Do đó, người học có thể tiếp cận video bài giảng, tài liệu học tập cũng như làm bài tập ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào với máy tính bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng hoặc smartphone có nối mạng internet.

 


Tính ứng dụng thực tế cao

Các bài giảng được trình bày ngắn gọn về lý thuyết và đưa nhiều minh họa thực tế nghề nghiệp tài chính ngân hàng. Ngoài ra, người học đến trường mỗi học kỳ một lần vào ngày thứ 7, chủ nhật để thực hành trên các nghiệp vụ ngân hàng, trao đổi với các chuyên gia đến từ doanh nghiệp.

 


Hỗ trợ từ giảng viên và đội ngũ kỹ thuật

Giảng viên phụ trách môn học theo dõi quá trình học tập của từng học viên. Học viên trao đổi với nhau và với giảng viên qua forum trong Cổng học tập trực tuyến, qua email của trường. Các vướng mắc về kỹ thuật được tư vấn qua tổng đài tư vấn của Trường.

 


Bằng cấp có giá trị quốc gia

Bằng cử nhân Tài chính - Ngân hàng hình thức đào tạo từ xa nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia, được học lên cao học.

 


Học phí hợp lý

Học phí bình quân 4 triệu/học kỳ và được đóng từng học kỳ theo số môn đăng ký học. Sinh viên được cấp tài liệu học tập và quyền truy cập vào tài nguyên học tập miễn phí.

Chương trình đào tạo Cử nhân trực tuyến ngành Tài chính - Ngân hàng có nội dung bao hàm đầy đủ kiến thức tương đương với chương trình đại học chính quy ngành Tài chính - Ngân hàng, nhưng được thiết kế theo hướng tiếp cận nghề nghiệp. Người học sẽ hoàn thành các chứng chỉ nghề nghiệp trước để có thể tiếp cận nghề nghiệp sớm nhất. Các kiến thức đại cương được tích lũy đồng thời hoặc sau đó, nhằm mở mang nhận thức về bối cảnh để phát triển tư duy tầm rộng.

Toàn bộ chương trình gồm 37 môn học với 108 tín chỉ (không tính phần ngoại ngữ và tin học), được triển khai trong 10 học kỳ với mức độ học bình thường. Người học có thể học chậm hơn hay nhanh hơn nhưng phải đảm bảo phần khung bắt buộc theo thứ tự như sau:

 • Môn học Kỹ năng học tập
 • Chứng chỉ Tài chính cơ bản
 • Chứng chỉ Tài chính doanh nghiệp
 • Chứng chỉ Ngân hàng hiện đại
 • Chứng chỉ Đầu tư tài chính
 • Bằng cử nhân Tài chính - Ngân hàng

Chương trình đào tạo tóm tắt như sau:

 Môn học Kỹ năng học tập

 

 Cung cấp các kỹ năng cần thiết giúp người học làm chủ quá  trình học  tập, sử dụng thành thạo công nghệ thông tin cho việc  học trực  tuyến,  phát triển bản thân và nghề nghiệp   

 • 1. Kỹ năng học tập

 Chứng chỉ Tài chính cơ bản (2 học kỳ)

 

 Chứng chỉ này cung cấp các kiến thức cơ bản về tài chính và thị trường  tài chính làm nền tảng cho việc phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực tài  chính ngân hàng. Sinh viên được cung cấp các kiến thức chung về nền  kinh tế, các kiến thức cơ bản về tài chính- kế toán và các thị trường tài  chính. Môn Thực hành Tài chính cơ bản giúp người học tổng hợp các  kiến thức đã học vào các bài tập tình huống cụ thể và thực tế.
 Thời gian hoàn thành là hai học kỳ, tương ứng với 8 tháng.
 

 

 •  2. Nguyên lý kế toán
 •  3. Chuyên đề kỹ năng
 •  4. Tiền tệ và Ngân hàng
 •  5. Quản trị học
 •  6. Thống kê ứng dụng
 •  7. Thị trường tài chính
 •  8. Tài chính doanh nghiệp 1 
 Thực hành tài chính cơ bản

 Chứng chỉ Tài chính doanh nghiệp (2 học kỳ)

 

Chứng chỉ này bảo đảm năng lực chuyên môn của một nhân viên trong bộ phận tài chính doanh nghiệp, có khả năng lập kế hoạch tài chính công ty, phân tích báo cáo tài chính, đánh giá dự án đầu tư, tham gia định giá doanh nghiệp cũng như các dự án mua bán và sáp nhập doanh nghiệp. Kết thúc các môn học ở chứng chỉ này, sinh viên thực hiện Đề  án Tài chính doanh nghiệp bao gồm việc khảo sát thông tin, lập kế  hoạch tài chính và phân tích báo tài chính của một doanh nghiệp cụ thể.

Thời gian hoàn thành chứng chỉ Tài chính doanh nghiệp là hai học kỳ,  tương ứng với 8 tháng.

 •  9. Tài chính quốc tế
 •  10. Tài chính doanh nghiệp 2
 •  11. Kế toán tài chính
 •  12. Thị trường tài chính phái sinh
 •  13. Kế toán quản trị
 •  14. Phân tích báo cáo tài chính
 •  15. Phân tích và định giá doanh nghiệp
 Đề án tài chính doanh nghiệp

 

 Chứng chỉ Ngân hàng hiện đại (2 học kỳ)

 

 Chứng chỉ này bảo đảm năng lực chuyên môn của nhân viên trong các  bộ phận cơ bản của ngân hàng hiện đại trên nền tảng hệ thống core  banking, bao gồm Khách hàng cá nhân, Khách hàng doanh nghiệp, Kinh  doanh ngoại hối, Tín dụng hoặc Thanh toán quốc tế. Các kiến thức nền  tảng này giúp sinh viên có khả năng phát triển nghề nghiệp cao hơn  trong ngân hàng thương mại khi tích lũy đủ kinh nghiệm. Môn học Mô  phỏng ngân hàng thương mại tạo điều kiện cho sinh viên trải nghiệm hệ  thống core banking với đầy đủ chức năng như một phòng giao dịch của  ngân hàng. Kết thúc chứng chỉ, sinh viên sẽ thực hiện một đề án về  ngân hàng thương mại bao gồm việc phân tích các quy trình nghiệp vụ  của một ngân hàng để đánh giá khả năng cải thiện hoạt động đáp ứng  các tiêu chuẩn quy định.
 Thời gian hoàn thành chứng chỉ Ngân hàng hiện đại là hai học kỳ, tương  ứng với 8 tháng.
 •  16. Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
 •  17. Thanh toán quốc tế
 •  18. Kế toán ngân hàng
 •  29. Thẩm định tín dụng
 •  20. Kinh doanh ngoại hối 
 •  21. Quản trị ngân hàng thương mại
 •  22. Mô phỏng hoạt động ngân hàng thương mại

 Đề án nghiệp vụ ngân hàng

 Chứng chỉ Đầu tư tài chính (1 học kỳ)

 

 Chứng chỉ này đảm bảo năng lực chuyên môn ở mức khởi đầu của nghề  nghiệp tư vấn đầu tư tài chính cá nhân hoặc thực hiện các nghiệp vụ  đầu tư tại các công ty chứng khoán, các quỹ đầu tư và các ngân hàng.  Kết thúc các môn học của chứng chỉ, sinh viên sẽ thực hiện một đề án  về đầu tư tài chính, bao gồm việc phân tích, xây dựng và quản lý một  danh mục đầu tư hoặc ứng dụng các phương pháp phân tích và định giá  các chứng khoán cơ bản trên thị trường, các kỹ thuật phân tích cơ bản  và phân tích kỹ thuật để đưa ra mức giá kỳ vọng để đầu tư.
 Thời gian hoàn thành chứng chỉ đầu tư là một học kỳ, tương ứng với 4  tháng.
 23. Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp
 24. Quản lý danh mục đầu tư
 25. Quản trị rủi ro tài chính 
 26. Phân tích và đầu tư tài chính
 Đề án đầu tư tài chính
 Bằng Cử nhân Tài chính - Ngân hàng  

Hoàn thành giai đoạn này, người học đáp ứng đầy đủ chuẩn đầu ra chương trình đào tạo cử nhân Tài chính - Ngân hàng của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

 27. Marketing căn bản
 28. Đại số tuyến tính
 29. Giải tích
 30. Lý thuyết xác suất thống kê
 31. Giao tiếp trong kinh doanh
 •  32. Những nguyên lý cơ bản CNMLN 1
 •  33. Những nguyên lý cơ bản CNMLN 2
 •  34. Đường lối CM của Đảng Cộng Sản Việt Nam
 •  35. Tư tưởng Hồ Chí Minh
  

Yêu cầu đầu vào

Để được cấp bằng Cử nhân Tài chính - Ngân hàng, người học phải đáp ứng yêu cầu đầu vào:

 Tốt nghiệp phổ thông hoặc tương đương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 Tốt nghiệp cao đẳng ngành tài chính - ngân hàng hoặc tốt nghiệp đại học một ngành khác nếu muốn miễn giảm môn học.

 


Yêu cầu về công nghệ thông tin

Một phần lớn các nội dung học tập được thực hiện qua mạng internet. Người học cần đảm bảo các điều kiện tối thiểu sau:

 Máy tính để bàn/máy tính xách tay với cấu hình … Phần lớn nội dung học tập có thể thực hiện trên thiết bị di động nhưng việc làm bài tập một số môn học có thể phải sử dụng máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay.

 Đường truyền internet: Tối thiểu 3Mpbs.

 Hệ điều hành tối thiểu:

+ Windows XP/2000/2003;

+ Mac OS X;

+ Netware 6;

+ Solaris 10 (Sparc and x64);

+ Các bản phân phối Linux.

 Trình duyệt tối thiểu:

+ Firefox 4;

+ Internet Explorer 10;

+ Safari 5;

+ Google Chrome 11;

+ Opera 9.

Thông tin khóa học

Tên khóa học: NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Tổng số tín chỉ: 123 tín chỉ

Văn bằng được cấp: Cử nhân

Thời gian học: 3 Học kì/Năm

Giới thiệu về khoa