Cổng thông tin
trung tâm đào tạo trực tuyến

LÀM BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

LÀM BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM


LÀM BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Click vào Bài kiểm tra trắc nghiệm Chương 1, màn hình sau sẽ xuất hiện:

1. Số lượng câu hỏi của bài kiểm tra

2. Thời gian để làm bài

3. Đánh dấu những câu hỏi mà bạn chưa biết trả lời để sau khi còn thời gian làm bài bạn sẽ làm tiếp, tránh mất thời gian suy nghĩ quá lâu