Cổng thông tin
trung tâm đào tạo trực tuyến

Quy định - Quy chế

Quy định - Quy chế


1. NỘI QUY VỀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN: XEM TẠI ĐÂY
2. QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TỪ XA: XEM TẠI ĐÂY
3. QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI SINH VIÊN DỰ THI: XEM TẠI ĐÂY
4. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THI KẾT THÚC MÔN HỌC: XEM TẠI ĐÂY
5. QUY ĐỊNH XÉT MIỄN GIẢM VÀ CÔNG NHẬN GIÁ TRỊ CHUYỂN ĐỔI: XEM TẠI ĐÂY
6. QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, THI, KIỂM TRA, CẤP CHỨNG CHỈ, VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP: XEM TẠI ĐÂY
Đăng ký tư vấn