Cổng thông tin
trung tâm đào tạo trực tuyến

SỬ DỤNG DIỄN ĐÀN

SỬ DỤNG DIỄN ĐÀN


SỬ DỤNG DIỄN ĐÀN

Diễn đàn là nơi bạn trao đổi với giảng viên và các học viên khác về môn học bất cứ khi nào bạn có thắc mắc hay gặp khó khăn trong học tập.

Bạn có thể tự tạo chủ đề mới để bắt đầu thảo luận hay phản hồi lại chủ đề nào đó của học viên khác.

Cách tạo chủ đề thảo luận mới:

- Truy cập vào môn học

- Truy cập vào phần Diễn đàn của môn học (click vào phần mũi tên đỏ trong hình dưới):

 

 
- Click vào “Thêm một chủ đề thảo luận mới”
 
 
 

Cách phản hồi cho một chủ đề nào đó của một thành viên khác:

- Truy cập vào phần Diễn đàn của môn học (như trên)

- Click chọn nội dung bạn muốn phải hồi:

 

 
- Sau khi chọn chủ đề thảo luận bạn muốn phản hồi, màn hình sau xuất hiện:
 
 
- Click Phản hồi đề soạn nội dung, cũng như thêm tập tin (nếu có):