Cổng thông tin
trung tâm đào tạo trực tuyến

XEM KẾT QUẢ HỌC TẬP

XEM KẾT QUẢ HỌC TẬP


XEM KẾT QUẢ HỌC TẬP

Xem kết quả của tất cả các môn học:

Học viên click vào mũi tên ngay dưới tên mình sau khi đăng nhập ở góc phải màn hình, sau đó click vào Điểm.

 

 

Màn hình bên dưới xuất hiện, Điểm trung bình sau cùng của môn học sẽ được thể hiện trong trang này.

 

 

Xem điểm của từng môn học:

Để xem điểm quá trình của từng môn học, học viên click vào từng môn mình muốn xem trong trang điểm tổng hợp (hình trên) hoặc vào từng môn học để xem như sau: