Cổng thông tin
trung tâm đào tạo trực tuyến

Tin tức & sự kiện

»Tin tức - Sự kiện

Chương trình Tập huấn phương pháp giảng dạy trực tuyến dành cho giảng viên

Nhằm hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng chương trình đào tạo trực tuyến, trong hai ngày 21 và 22/11/2018, tại cơ sở Hồ Hảo Hớn, Trung tâm Đào tạo trực tuyến - Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình “Tập huấn phương pháp giảng dạy trực tuyến dành cho giảng viên”.