Cổng thông tin
trung tâm đào tạo trực tuyến

Tin tức & sự kiện

»Tin tức - Sự kiệnHội thảo “Đổi mới phương pháp và nội dung giảng dạy"

Ngày 08 tháng 06 năm 2017, khoa Đào tạo đặc biệt phối hợp cùng phòng Quản lý đào tạo và phòng Hợp tác và quản lý khoa học của Trường đã tổ chức Hội thảo “Đổi mới phương pháp và nội dung giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và hội nhập quốc tế”