Cổng thông tin
trung tâm đào tạo trực tuyến

Tin tức & sự kiện

»Tin tức - Sự kiện

Hội thảo quốc tế về TNXHDN và PTBV

Trường Đại học Mở TP.HCM được thành lập vào năm 1990 và chuyển thành trường đại học công lập từ năm 2006. Năm 2015 Trường được công nhận là Trường công lập tự chủ hoàn toàn. Hiện tại, Trường Đại học Mở TP.HCM là trường đại học đa ngành trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo có chức năng đào tạo bậc đại học và sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ), với các hình thức đào tạo chính quy và không chính quy (vừa làm vừa học, đào tạo từ xa).

Lễ kí kết với trường Korea Cyber University.

Phòng HT&QLKH xin thông tin về buổi kí kết với đại diện trường Đại học “Korea Cyber University”. Buổi kí kết có sự tham gia của thầy Nguyễn Văn Phúc – P.HT Trường Đại học Mở Tp.HCM, cùng đại diện trường Đại học Cyber Hàn Quốc.