Cổng thông tin
trung tâm đào tạo trực tuyến

Tin tức & sự kiện

»Sự kiện

ELO giới thiệu chương trình đào tạo Cử nhân trực tuyến tại VIAGS Tân Sân Nhất

Trong hai ngày 04/04 và 05/04/2018, Trung tâm Đào tạo trực tuyến trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm và làm việc tại Công ty Dịch vụ Mặt đất Sân bay Việt Nam (VIAGS) – chi nhánh Tân Sơn Nhất nhằm giới thiệu chương trình đào tạo Cử nhân trực tuyến đến với đội ngũ cán bộ nhân viên đang công tác tại đây.