Cổng thông tin
trung tâm đào tạo trực tuyến

Tin tức & sự kiện

»Sự kiện

Chương trình Tập huấn phương pháp giảng dạy trực tuyến dành cho giảng viên

Nhằm hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng chương trình đào tạo trực tuyến, trong hai ngày 21 và 22/11/2018, tại cơ sở Hồ Hảo Hớn, Trung tâm Đào tạo trực tuyến - Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình “Tập huấn phương pháp giảng dạy trực tuyến dành cho giảng viên”.
 Lễ khai giảng chương trình Cử nhân trực tuyến lần thứ 6 đánh dấu nhiều bước chuyển biến quan trọng trong chặng đường hình thành và phát triển.

Sáng ngày 08/07/2018, Trung tâm Đào tạo trực tuyến trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng chương trình Cử nhân đào tạo từ xa theo phương thức trực tuyến khóa 2/2018 tại cơ sở chính số 97 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.


ELO giới thiệu chương trình đào tạo Cử nhân trực tuyến tại VIAGS Tân Sân Nhất

Trong hai ngày 04/04 và 05/04/2018, Trung tâm Đào tạo trực tuyến trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm và làm việc tại Công ty Dịch vụ Mặt đất Sân bay Việt Nam (VIAGS) – chi nhánh Tân Sơn Nhất nhằm giới thiệu chương trình đào tạo Cử nhân trực tuyến đến với đội ngũ cán bộ nhân viên đang công tác tại đây.