Về việc xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 1 – 2021

Xét tốt nghiệp

Admin Post

Th12 15, 2020

Về việc xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 1 – 2021

Th12 15, 2020

Trường đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hình thức đào tạo từ xa qua mạng đợt 1 năm 2021.

  • ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

    ĐĂNG KÝ TƯ VẤN - ELO-WIDGET