DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI ONLINE_HK2 NĂM HỌC 2020-2021

Thời khoá biểu và Lịch thi

Admin Post

Th7 15, 2021

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI ONLINE_HK2 NĂM HỌC 2020-2021

Th7 15, 2021

Anh/chị xem danh sách môn thi, lịch thi tại đường link sau: https://drive.google.com/open?id=1oe2HW8mT765aIT-RoVv-rapVrlxyHc9P

1. Danh sách này chỉ gồm các sinh viên có đăng ký thi trực tuyến theo khảo sát của Trung tâm đào tạo trực tuyến

2. Sinh viên lọc theo mã số sinh viên để tìm tất cả môn thi đã đăng ký thi trực tuyến của mình

3. Những môn không có trong lịch thi này thì sẽ thi trực tiếp vào HK3, Năm học 2020-2021, thời gian cụ thể Nhà Trường sẽ thông báo sau.

  • ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

    ĐĂNG KÝ TƯ VẤN - ELO-WIDGET