HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT THI ONLINE_HK2 NĂM HỌC 2020-2021 (dành cho sinh viên hệ đào tạo từ xa qua mạng)

Thời khoá biểu và Lịch thi

Admin Post

Th7 15, 2021

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT THI ONLINE_HK2 NĂM HỌC 2020-2021 (dành cho sinh viên hệ đào tạo từ xa qua mạng)

Th7 15, 2021

Anh/chị vui lòng xem hướng dẫn tại đây

  • ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

    ĐĂNG KÝ TƯ VẤN - ELO-WIDGET