Chương trình Cử nhân trực tuyến
ngành Ngôn ngữ Anh

Giới thiệu

Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh nhằm đào tạo cử nhân có kiến thức tốt về tiếng Anh, về văn hóa xã hội các nước nói tiếng Anh, có năng lực sử dụng ngôn ngữ thành thạo ở trình độ cao, nắm vững kiến thức chuyên ngành nền tảng và nâng cao để ứng dụng trong công tác chuyên môn, được trang bị các kỹ năng nghề nghiệp hiện đại, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.

Tùy theo phương thức học, người học hoàn thành chương trình đào tạo sẽ được cấp bằng cử nhân hình thức đào tạo từ xa hoặc vừa làm vừa học. Văn bằng có giá trị pháp lý để được tiếp tục học lên bậc cao học.

Thông tin khóa học

Lợi ích

Gắn với nghề nghiệp và việc làm

Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh nhằm đào tạo cử nhân có kiến thức tốt về tiếng Anh, về văn hóa xã hội các nước nói tiếng Anh, có năng lực sử dụng ngôn ngữ thành thạo ở trình độ cao, nắm vững kiến thức chuyên ngành nền tảng và nâng cao để ứng dụng trong công tác chuyên môn, được trang bị các kỹ năng nghề nghiệp hiện đại, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.

Phương thức học linh hoạt

Hơn 90% nội dung chương trình đào tạo được phân phối qua mạng internet. Do đó, người học có thể tiếp cận video bài giảng, tài liệu học tập cũng như làm bài tập ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào với máy tính bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng hoặc smartphone có nối mạng internet. Đối với bài giảng, người học có thể xem trực tiếp hoặc tải bài giảng về để xem offline.

Tính ứng dụng thực tế cao

Các bài giảng được trình bày ngắn gọn về lý thuyết và đưa nhiều minh họa thực tế nghề nghiệp ngôn ngữ Anh. Ngoài ra, người học đến trường mỗi học kỳ một lần vào ngày thứ 7, chủ nhật để thực hành, trao đổi với các chuyên gia cùng ngành.

Hỗ trợ từ giảng viên, đội ngũ giáo vụ và kỹ thuật

Giảng viên phụ trách môn học theo dõi quá trình học tập của từng học viên. Học viên trao đổi với nhau và với giảng viên qua forum trong Cổng học tập trực tuyến, qua email của trường. Các vướng mắc về kỹ thuật được tư vấn qua tổng đài tư vấn của Trường.

Bằng cấp có giá trị quốc gia

Bằng cử nhân Ngôn ngữ Anh hình thức đào tạo từ xa nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia, được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận, có giá trị học lên cao học.

Học phí hợp lý

Học phí bình quân 500.000/ tín chỉ và được đóng từng học kỳ theo số môn đăng ký học. Sinh viên được cấp tài liệu học tập và quyền truy cập vào tài nguyên học tập miễn phí.

chương trình học

Chương trình đào tạo Cử nhân trực tuyến ngành Ngôn Ngữ Anh có nội dung bao hàm đầy đủ kiến thức tương đương với chương trình đại học chính quy ngành Ngôn Ngữ Anh, nhưng được thiết kế theo hướng tiếp cận nghề nghiệp. Người học sẽ hoàn thành các chứng chỉ nghề nghiệp trước để có thể tiếp cận nghề nghiệp sớm nhất. Các kiến thức đại cương được tích lũy đồng thời hoặc sau đó, nhằm mở mang nhận thức về bối cảnh để phát triển tư duy tầm rộng.

Toàn bộ chương trình gồm 44 môn học với 111 tín chỉ (không tính phần ngoại ngữ và tin học), được triển khai trong 10 học kỳ với mức độ học bình thường. Người học có thể học chậm hơn hay nhanh hơn nhưng phải đảm bảo phần khung bắt buộc theo thứ tự như sau:

Môn học Kỹ năng học tập
Chứng chỉ Tiếng Anh học thuật
Chứng chỉ Tiếng Anh học thuật nâng cao
Chứng chỉ Văn hóa, Văn học, Ngôn ngữ Anh
Chứng chỉ Tiếng Anh thương mại và văn phòng
Bằng cử nhân Ngôn Ngữ Anh

Chương trình đào tạo tóm tắt như sau

Môn học Kỹ năng học tập

Cung cấp các kỹ năng cần thiết giúp người học làm chủ quá trình học tập, sử dụng thành thạo công nghệ thông tin cho việc học trực tuyến, phát triển bản thân và nghề nghiệp
1. Kỹ năng học tập

Chứng chỉ Tiếng Anh học thuật

Chứng chỉ này trang bị và phát triển khả năng học tập và giao tiếp hiệu quả trong môi trường học thuật để có thể học tập, chia sẻ kiến thức học thuật và các kiến thức chuyên môn bằng tiếng Anh. Kết thúc các môn học của chứng chỉ, sinh viên sẽ trải qua một bài kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh bao gồm các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết học thuật ở cấp độ trung cấp.
2. Luyện phát âm Anh – Mỹ
3. Ngữ pháp
4. Viết 1
5. Nghe nói 1
6. Nghe nói 2
7. Nghe nói 3
8. Đọc hiểu 1
9. Đọc hiểu 2
10. Bài kiểm tra Tiếng Anh học thuật

Chứng chỉ Tiếng Anh học thuật nâng cao

Chứng chỉ này đảm bảo năng lực tiếng Anh bao gồm các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết trong các tình huống học thuật ở cấp độ nâng cao, cụ thể:

Phát triển kĩ năng và chiến lược nghe hiểu, đọc hiểu trong môi trường học thuật
Hình thành và viết thành công các bài báo cáo, tóm tắt, bình luận trong môi trường học thuật
Giao tiếp hiệu quả và tự tin về các đề tài học thuật
Sau khi hoàn thành các môn học của chứng chỉ, sinh viên sẽ trải qua một bài kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh học thuật ở cấp độ nâng cao.
11. Viết 2
12. Viết 3
13. Đọc hiểu 3
14. Đọc hiểu 4
15. Nghe nói 4
16. Nghe nói 5
17. Nghe nói 6
18. Bài kiểm tra Tiếng Anh học thuật nâng cao

Chứng chỉ Văn hóa, Văn học, Ngôn ngữ Anh

Chứng chỉ này đảm bảo năng lực tiếp cận các vấn đề về ngôn ngữ và văn học, văn hoá các nước nói tiếng Anh, làm nền tảng cho việc sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp, dịch thuật, thương mại, du lịch. Kết thúc các môn học của chứng chỉ, sinh viên sẽ thực hiện Đề án Văn hóa – Ngôn ngữ Anh, bao gồm việc chuẩn bị một bài viết 1.500 từ về một trong hai chủ đề: (1) Thuyết minh về một địa điểm, công trình văn hoá, nghệ thuật nổi tiếng tại các nước nói tiếng Anh; hoặc (2) Phê bình văn học về một truyện ngắn Anh/ Mỹ trong danh mục yêu cầu.
19. Ngữ âm – Âm vị học
20. Cú pháp – Hình thái học
21. Ngữ nghĩa học
22. Văn hóa Anh - Mỹ
23. Văn học Anh
24. Văn học Mỹ
25. Tâm lý học đại cương
26. Tiếng Việt thực hành
27. Đề án Văn hóa, Văn học, Ngôn ngữ Anh

Chứng chỉ Tiếng anh thương mại và văn phòng

Chứng chỉ này đảm bảo năng lực sử dụng tiếng Anh hiệu quả và chuẩn mực trong môi trường kinh doanh quốc tế; bao gồm các kỹ năng viết/dịch thuật các dạng văn bản, thư tín thương mại, thư điện tử, giao tiếp xã hội, hội họp, điện thoại, thuyết trình.
Kết thúc các môn học của chứng chỉ, sinh viên sẽ thực hiện một Đề án về Tiếng Anh thương mại, gồm hai phần: (1) Xây dựng/Dịch thuật một bài báo/nghiên cứu về kinh tế thương mại hoặc một hợp đồng/tài liệu thương mại khoảng 2.500 từ và (2) Xây dựng và thuyết trình một kế hoạch/dự án kinh doanh trong thời gian 20 phút.
28. Quản trị học
29. Nghiệp vụ văn phòng
30. Luyện dịch 1
31. Luyện dịch 2
32. Luyện dịch 3
33. Biên dịch 1
34. Biên dịch 2
35. Marketing căn bản
36. Phiên dịch 1
37. Anh ngữ kinh doanh
38. Anh ngữ du lịch
39. Đề án Tiếnng Anh thương mại và văn phòng

Bằng Cử nhân Ngôn Ngữ Anh

Hoàn thành giai đoạn này, người học đáp ứng đầy đủ chuẩn đầu ra chương trình đào tạo cử nhân Ngôn ngữ Anh của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.
40. Những nguyên lý cơ bản CNMLN 1
41. Những nguyên lý cơ bản CNMLN 2
42. Đường lối CM của Đảng Cộng Sản Việt Nam
43. Tư tưởng Hồ Chí Minh
44. Pháp luật đại cương

yêu cầu

Yêu cầu đầu vào

Để tham gia học chương trình Cử nhân Ngôn ngữ Anh, người học phải đáp ứng yêu cầu đầu vào:
  + Tốt nghiệp phổ thông hoặc tương đương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  + Tốt nghiệp cao đẳng ngành Ngôn ngữ Anh hoặc tốt nghiệp đại học một ngành khác nếu muốn miễn giảm môn học.

Yêu cầu về thiết bị

Với hơn 90% nội dung học tập được thực hiện qua mạng internet. Người học cần đảm bảo các điều kiện tối thiểu sau:
Máy tính để bàn/máy tính xách tay.
Phần lớn nội dung học tập có thể thực hiện trên thiết bị di động nhưng việc làm bài tập một số môn học có thể phải sử dụng máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay.
Đường truyền internet ổn định