Chương trình Cử nhân trực tuyến
ngành Quản trị kinh doanh

Giới thiệu

Ngành Quản trị kinh doanh chuẩn bị cho người học những năng lực cần thiết cho việc quản lý các loại hình tổ chức khác nhau, từ các doanh nghiệp cho đến các đơn vị thuộc khu vực công nhằm đạt được mục tiêu với hiệu quả cao nhất. Trong các tổ chức nói trên, người học quản trị kinh doanh có thể đáp ứng yêu cầu của những vị trí quản lý khác nhau: nhân sự, marketing, sản xuất hay điều hành chung tùy theo kinh nghiệm, sở thích và nhu cầu của đơn vị.

Chương trình Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp các kiến thức nền tảng về kinh tế, xã hội bên cạnh các kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về quản trị các lĩnh vực khác nhau, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các tổ chức và mục tiêu thăng tiến của cá nhân. Chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng ứng dụng, chú ý khả năng tiếp cận nhanh chóng với nghề nghiệp ngay trong quá trình học và khả năng phát triển ở những vị trí cao hơn sau khi ra trường.

Thông tin khóa học

Lợi ích

Gắn với nghề nghiệp và việc làm

Nhu cầu nhân lực quản trị trong nền kinh tế rất lớn khi hiệu quả trở thành yêu cầu hàng đầu cho sự tồn tại của doanh nghiệp hoặc các tổ chức, bất kể quy mô lớn hay nhỏ. Ở từng cấp độ quản lý, các tổ chức đều cần con người hiểu biết về quản trị, không chỉ về lĩnh vực làm việc cụ thể như bán hàng, sản xuất mà còn về cách thức lãnh đạo, sử dụng con người hoặc hoạch định chiến lược.
Chương trình đào tạo được thiết kế thành từng chứng chỉ nghề nghiệp để người học có thể tham gia nghề nghiệp sớm và từng bước phát triển năng lực. Ngay sau 3 học kỳ đầu tiên, người học đã có đủ kiến thức và kỹ năng để khởi đầu nghề nghiệp ở vị trí nhân viên quản trị. Sau 8 học kỳ (khoảng 2,5 năm), người học đã đủ năng lực của một nhà quản trị ở tầm doanh nghiệp. Thời gian còn lại khoảng 3 học kỳ, người học sẽ tích lũy các môn học đại cương và bổ trợ để nhận bằng cử nhân quản trị kinh doanh.
Đối với người học đã tốt nghiệp một đại học khác và đang ở vị trí quản trị, phần kiến thức đại cương và bổ trợ cũng như một số môn học khác có thể được miễn giảm, giúp rút ngắn thời gian học.

Phương thức học linh hoạt

Hơn 90% nội dung chương trình đào tạo được phân phối qua mạng internet. Do đó, người học có thể tiếp cận video bài giảng, tài liệu học tập cũng như làm bài tập ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào với máy tính bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng hoặc smartphone có nối mạng internet. Đối với bài giảng, người học có xem trực tiếp hoặc tải bài giảng về để xem offline.

Tính ứng dụng thực tế cao

Các bài giảng được trình bày ngắn gọn về lý thuyết và đưa nhiều minh họa thực tế quản trị. Ngoài ra, người học đến trường mỗi học kỳ một lần vào ngày thứ 7, chủ nhật để trao đổi với các chuyên gia đến từ doanh nghiệp, rèn luyện các kỹ năng cần thiết như bán hàng, giao tiếp, quản lý tài chính…

Hỗ trợ từ giảng viên, đội ngũ giáo vụ kỹ thuật

Giảng viên phụ trách môn học theo dõi quá trình học tập của từng học viên. Học viên trao đổi với nhau và với giảng viên qua forum trong Cổng học tập trực tuyến, qua email của trường. Các vướng mắc về kỹ thuật được tư vấn qua tổng đài tư vấn của Trường.

Bằng cấp có giá trị quốc gia

Bằng cử nhân Quản trị kinh doanh hình thức đào tạo từ xa nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia, được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận, có giá trị học lên cao học.

Học phí hợp lý

Học phí bình quân 480.000/ tín chỉ và được đóng từng học kỳ theo số môn đăng ký học. Sinh viên được cấp tài liệu học tập và quyền truy cập miễn phí vào (kho, nguồn) tài nguyên học tập.

chương trình học

Chương trình đào tạo Cử nhân trực tuyến Quản trị kinh doanh có nội dung bao hàm đầy đủ kiến thức tương đương với chương trình đại học chính quy, nhưng được thiết kế theo hướng tiếp cận nghề nghiệp. Người học sẽ hoàn thành các chứng chỉ nghề nghiệp trước để có thể tiếp cận nghề nghiệp sớm nhất. Các kiến thức đại cương được tích lũy trong hoặc sau đó, nhằm mở mang nhận thức về bối cảnh để phát triển tư duy tầm rộng.

Toàn bộ chương trình gồm 41 môn học với 108 tín chỉ (không tính phần ngoại ngữ và tin học), được triển khai trong 11 học kỳ với mức độ học bình thường. Người học có thể học chậm hơn hay nhanh hơn nhưng phải đảm bảo phần khung bắt buộc theo thứ tự như sau:

Môn học Kỹ năng học tập
Chứng chỉ Quản trị cơ bản
Chứng chỉ Quản trị chức năng
Chứng chỉ Quản trị doanh nghiệp
Bằng cử nhân Quản trị kinh doanh

Chương trình đào tạo tóm tắt như sau

Môn học Kỹ năng học tập

Cung cấp các kỹ năng cần thiết giúp người học làm chủ quá trình học tập, sử dụng thành thạo công nghệ thông tin cho việc học, phát triển bản thân và nghề nghiệp
1. Kỹ năng học tập

Chứng chỉ Quản trị cơ bản

Bảo đảm năng lực chuyên môn ở cấp độ ban đầu của người nhân viên quản trị trong các bộ phận quản trị hành chính, văn phòng, sản xuất, cung ứng, bán hàng, nhân sự của một doanh nghiệp hoặc tổ chức. Người nhân viên ở cấp độ này có thể hoàn thành tốt các công việc mang tính chất thừa hành trên cơ sở hiểu biết về mục đích công việc và sử dụng các kiến thức, kỹ năng phù hợp. Họ cũng có khả năng hỗ trợ lãnh đạo soạn thảo các báo cáo có liên quan đến công việc kinh doanh, hành chính, sản xuất
2. Quản trị học
3. Marketing căn bản
4. Giao tiếp trong kinh doanh
5. Thống kê ứng dụng
6. Nguyên lý kế toán
7. Quản trị nhân lực
8. Quản trị bán hàng
9. Quản trị vận hành
10. Kế toán quản trị
11. Kỹ năng nhận diện bản thân
12. Đề án kinh doanh 1

Chứng chỉ Quản trị chức năng

Bảo đảm năng lực chuyên môn ở cấp độ đã có kinh nghiệm của người quản trị viên trong một tổ chức. Người quản trị viên ở cấp độ này có thể nắm được và triển khai công việc trong nhóm nhỏ liên quan đến các chức năng chủ yếu của tổ chức: nhân sự, marketing, cung ứng, quan hệ công chúng… hoặc thực hiện dự án. Họ cũng có kiến thức cơ bản về kinh doanh quốc tế và thương mại điện tử.
13. Truyền thông Marketing tích hợp
14. Hành vi tổ chức
15. Quản trị marketing
16. Thương mại điện tử
17. Quản trị chuỗi cung ứng
18. Quan hệ công chúng
19. Quản trị thương hiệu
20. Kỹ năng quản trị sự nghiệp
21. Marketing dịch vụ
22. Quản trị dự án
23. Kinh doanh quốc tế
24. Đề án kinh doanh 2

Chứng chỉ Quản trị doanh nghiệp

Bảo đảm năng lực chuyên môn ở cấp độ nhiều kinh nghiệm của người quản trị trong một doanh nghiệp/tổ chức. Người quản trị ở cấp độ này có tầm nhìn ở góc độ toàn doanh nghiệp, giải thích được mối quan hệ giữa các bộ phận, chức năng. Họ có thể xem xét các vấn đề và hoạch định dưới góc độ ngắn hạn cũng như chiến lược, giải quyết và khai thác tốt quan hệ giữa hoạt động và tài chính.
25. Quản trị kinh doanh quốc tế
26. Tài chính doanh nghiệp 1
27. Marketing quốc tế
28. Lập kế hoạch kinh doanh
29. Quản trị chiến lược
30. Kỹ năng cân bằng cuộc sống và công việc
31. Đề án kinh doanh 3

Bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh

Sau khi tích lũy các chứng chỉ trên, người học sẽ bổ sung các học phần điều kiện để được cấp văn bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh. Các học phần điều kiện là những môn học đại cương bắt buộc của chương trình cử nhân, bao gồm các lĩnh vực chính trị, tin học và ngoại ngữ. Với hai môn học tin học và ngoại ngữ người học có thể nộp chứng chỉ.
32. Kinh tế vi mô
33. Kinh tế vĩ mô
34. Pháp luật đại cương
35. Luật Kinh doanh
36. Xã hội học đại cương
37. Tâm lý học đại cương
38. Những nguyên lý cơ bản CNMLN 1
39. Những nguyên lý cơ bản CNMLN 2
40. Tư tưởng Hồ Chí Minh
41. Đường lối CM của Đảng Cộng Sản Việt Nam

yêu cầu

Yêu cầu đầu vào

Để tham gia học chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh, người học phải đáp ứng một trong hai yêu cầu đầu vào sau đây:
  + Tốt nghiệp phổ thông hoặc tương đương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  + Tốt nghiệp cao đẳng ngành Quản trị kinh doanh hoặc tốt nghiệp đại học một ngành khác để được miễn giảm môn học.

Yêu cầu về thiết bị

Với hơn 90% nội dung học tập được thực hiện qua mạng internet. Người học cần đảm bảo các điều kiện tối thiểu sau:
Máy tính để bàn/máy tính xách tay.
Phần lớn nội dung học tập có thể thực hiện trên thiết bị di động nhưng việc làm bài tập một số môn học có thể phải sử dụng máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay.
Đường truyền internet ổn định

Phần lớn nội dung học tập có thể thực hiện trên thiết bị di động nhưng ở một số môn học, học viên có thể cần sử dụng máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay khi làm bài tập.

Yêu cầu về công nghệ thông tin

Một phần lớn các nội dung học tập được thực hiện qua mạng internet. Người học cần đảm bảo các điều kiện tối thiểu sau:
Máy tính để bàn/máy tính xách tay.
Phần lớn nội dung học tập có thể thực hiện trên thiết bị di động nhưng việc làm bài tập một số môn học có thể phải sử dụng máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay.
Đường truyền internet: Tối thiểu 3Mpbs.

Hệ điều hành tối thiểu:

+ Windows XP/2000/2003;
+ Mac OS X;
+ Netware 6;
+ Solaris 10 (Sparc and x64);
+ Các bản phân phối Linux.

Trình duyệt tối thiểu:

+ Firefox 4;
+ Internet Explorer 10;
+ Safari 5;
+ Google Chrome 11;
+ Opera 9.