Đội ngũ nhân viên

MỘT TẬP THỂ LUÔN
HƯỚNG TỚI THÀNH CÔNG

Thành công của ELO xây dựng trên sức mạnh của một tập thể đoàn kết và sự nỗ lực hết mình của từng cá nhân. Đội ngũ ELO chính là sự kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực giáo dục và sự năng động, sáng tạo của sức trẻ.

Mỗi cá nhân trong đại gia đình ELO đều được tuyển chọn gắt gao, đào tạo bài bản và không ngừng tự vượt qua giới hạn của chính mình để cống hiến những giá trị tốt hơn cho Trung tâm và cho người học. Cùng với nhau, chúng tôi luôn hướng đến những thành công mới.

TẠI ELO, CHÚNG TÔI KHÔNG CHỈ LÀM VIỆC VỚI SỰ CHUYÊN NGHIỆP MÀ CÒN VỚI CON TIM LUÔN HƯỚNG VỀ HỌC VIÊN

ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN ELO

TS. PHAN THỊ NGỌC THANH

GIÁM ĐỐC

THS NGUYỄN NGỌC THÔNG

PHÓ GIÁM ĐỐC

THS NGUYỄN THỦY QUYÊN

TỔ TRƯỞNG TỔ GIÁO VỤ

HỒ THỊ THANH XUÂN

CHUYÊN VIÊN GIÁO VỤ

CAO THỊ THÙY NHUNG

CHUYÊN VIÊN GIÁO VỤ

PHẠM DƯƠNG PHƯỚC SANG

CHUYÊN VIÊN GIÁO VỤ

NGUYỄN THỊ THÚY QUỲNH

TỔ TRƯỞNG TỔ MARKETING

VŨ NGUYỆT HỒNG

CHUYÊN VIÊN MARKETING

NGUYỄN THÙY LIÊN

TỔ TRƯỞNG TỔ TƯ VẤN

NGUYỄN HOÀNG LINH

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

CỘNG TÁC VIÊN TƯ VẤN

NGUYỄN LÊ MỸ CHI

CỘNG TÁC VIÊN TƯ VẤN

THS ĐẶNG THỊ THẢO LY

TỔ TRƯỞNG TỔ ID - R&D

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

CHUYÊN VIÊN ID - R&D

TRƯƠNG THANH THÙY

CHUYÊN VIÊN ID - R&D

THS NGUYỄN THANH HÒA

CHUYÊN VIÊN ID - R&D

NGUYỄN LÊ KHANG

CHUYÊN VIÊN GHI HÌNH

PHÙNG HOÀNG VIỆT QUỐC

CHUYÊN VIÊN GHI HÌNH

NGUYỄN HOÀNG THANH

CHUYÊN VIÊN GHI HÌNH

HOÀNG THỊ THU HIỀN

CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

LÊ NGUYỄN HỒ HẢI NGÂN

CHUYÊN VIÊN IT