Giảng viên & Chuyên gia

LÊ THỊ THANH LÂM

Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Saigon Food

NGUYỄN LIÊN KHẢ

Thạc sĩ/Trưởng phòng đào tạo và phát triển nhân viên Công ty cổ phần VNG

NGUYỄN ĐỨC BÌNH

Th.S- Nghiên cứu sinh/Giám đốc Trung tâm hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Tp. HCM

LÊ MINH PHÚC

Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đồng Tâm

HỒ THỊ BÍCH NHƠN

Thạc Sĩ/Giảng Viên Khoa Kế Toán - Kiểm Toán

NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỆP

Thạc sĩ/Giảng viên Khoa Kế toán - Kiểm toán

HOÀNG HUY CƯỜNG

Thạc sĩ/Giảng Viên Khoa Kế Toán - Kiểm Toán

NGÔ HOÀNG ĐIỆP

Thạc sĩ/Phụ trách bộ môn Kế toán tài chính và Kế toán thuế Khoa Kế Toán - Kiểm Toán

PHẠM MINH VƯƠNG

Thạc Sĩ/Giảng Viên Khoa Kế Toán - Kiểm Toán

TRẦN THỊ VINH

Thạc Sĩ/Giảng Viên Khoa Kế Toán - Kiểm Toán

NGUYỄN HOÀNG PHI NAM

Thạc Sĩ/Giảng Viên Khoa Kế Toán - Kiểm Toán

DƯƠNG TRỌNG NHÂN

Thạc Sĩ/Giảng Viên Khoa Kế Toán - Kiểm Toán

NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG

Thạc Sĩ/Giảng Viên Quản Trị Kinh Doanh

LÊ THỊ NGỌC TÚ

Thạc sĩ/Giảng viên Khoa Quản Trị Kinh Doanh

NGUYỄN NGỌC THÔNG

Thạc Sĩ/Giảng Viên Quản Trị Kinh Doanh

NGUYỄN MINH KIỀU

PGS - Tiến Sĩ/Trưởng khoa Tài Chính Ngân Hàng

PHẠM HÀ

Tiến sĩ/Phó Trưởng khoa Tài Chính Ngân Hàng

BÙI ĐỖ CÔNG THÀNH

Thạc sĩ/Giảng viên

NGUYỄN THỊ XUÂN MAI

Thạc sĩ/Giảng viên

NGGUYỄN THỊ XUÂN LAN

Thạc sĩ/Giảng viên

NGUYÊN KIM QUÝ

Thạc sĩ/Giảng viên

MAI MINH TIẾN

Thạc sĩ/Giảng viên

NGÔ VŨ PHONG

Thạc sĩ/Giảng viên

DƯƠNG ĐOÀN HOÀNG TRÚC

Thạc sĩ/Giảng viên

TRẦN VŨ DIỄM THÚY

Thạc sĩ/Giảng viên

BÙI NGỌC TUYỀN

Thạc Sĩ/Giảng Viên Chính Khoa Luật

TRẦN ANH THỤC ĐOAN

Thạc Sĩ/Giảng Viên Khoa Luật

TRẦN THỊ MAI PHƯỚC

Thạc Sĩ/Giảng Viên Khoa Luật

PHAN ĐẶNG HIẾU THUẬN

Thạc Sĩ/Giảng Viên Khoa Luật

NGUYỄN ĐÌNH SƠN

Thạc Sĩ/Giảng Viên Khoa Luật

NGUYỄN THỊ CÁT TƯỜNG

Thạc Sĩ/Giảng Viên Khoa Luật

VÕ MINH ĐỨC

Thạc Sĩ/Giảng Viên Khoa Luật

PHẠM THỊ KIM PHƯỢNG

Thạc Sĩ/Giảng Viên Khoa Luật

PHẠM HUY TIẾN

Thạc Sĩ/Giảng Viên Khoa Luật