THỜI KHÓA BIỂU HỌC VÀ THI
Lịch thi tại các tỉnh HK2 năm học 2023-2024 (ngày đăng: 07/06/2024)
Xem tại đây
HK1 (2023 – 2024) – Hướng dẫn kỹ thuật vào thi vấn đáp trực tuyến (ngày đăng: 04/04/2024)
Xem tại đây
HK1 (2023 - 2024) - Lịch thi vấn đáp các môn tiếng Anh, tiếng Trung - Online trên hệ thống LMS (ngày đăng: 19/03/2024)
Xem tại đây
Lịch thi tại các tỉnh HK1 năm học 2023-2024 (ngày đăng: 05/02/2024)
Xem tại đây
HK3 (2022 – 2023) – Hướng dẫn kỹ thuật vào thi vấn đáp trực tuyến (ngày đăng: 07/12/2023)
Xem tại đây
HK3 (2022 - 2023) - Lịch thi vấn đáp các môn tiếng Anh - Online trên hệ thống LMS (ngày đăng: 13/11/2023)
Xem tại đây
Thay đổi giờ thi cho các ca thi cuối kỳ hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa làm vừa học kể từ học kỳ 3 năm học 2022-2023 (ngày đăng: 31/10/2023)
Xem tại đây
Thay đổi lịch thi HK3 năm học 2022-2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh (ngày đăng: 25/10/2023)
Xem tại đây
Lịch thi tại các tỉnh HK3 năm học 2022 – 2023 (ngày đăng: 11/10/2023)
Xem tại đây
HK2 (2022 – 2023) – Hướng dẫn kỹ thuật vào thi vấn đáp trực tuyến (ngày đăng: 03/8/2023)
Xem tại đây
HK2 (2022 - 2023) thi tháng 7/2023 - Điều chỉnh địa điểm thi tại Hà Nội
Xem tại đây
Lịch thi tại tỉnh Bình Thuận – HK2 năm học 2022 – 2023
Xem tại đây
HK2 (2022 - 2023) - Lịch thi vấn đáp các môn tiếng Anh - Online trên hệ thống LMS
Xem tại đây
Lịch thi tại các tỉnh HK2 năm học 2022 – 2023
Xem tại đây
Cách tra cứu địa điểm tổ chức thi (2022 - 2023)
Xem tại đây
HK 1 (2022 - 2023) - Hướng dẫn kỹ thuật vào thi vấn đáp trực tuyến
Xem tại đây
Lịch thi điều chỉnh các môn thi Học kỳ 1 (2022 - 2023) (Thi tháng 3/2023)
Xem tại đây
Điều chỉnh lịch thi môn Tin học đại cương (COMP1307) + Tin học đại cương (COMP1401) thi ngày 11/03/2023
Xem tại đây
Lịch thi tại tỉnh Bình Thuận - HK1 năm học 2022 - 2023
Xem tại đây
Lịch thi vấn đáp các môn Tiếng Anh của HK1 năm học 2022-2023 bằng phương thức online trên hệ thống LMS
Xem tại đây
Lịch thi tại các tỉnh HK1 năm học 2022 - 2023
Xem tại đây
Điều chỉnh lịch trình học tập trực tuyến một số môn học của Học kỳ 1 năm học 2022-2023
Xem tại đây
HK3 2021-2022_Hướng dẫn kỹ thuật thi vấn đáp online các môn tiếng Anh
Xem tại đây
Điều chỉnh lịch thi môn Tin học đại cương (COMP1307) thi ngày 26/11/2022
Xem tại đây
Cách tra cứu địa điểm tổ chức thi - HK3 (2021-2022)
Xem tại đây
Điều chỉnh lịch thi môn Tin học đại cương (COMP1401) thi ngày 12/11/2022
Xem tại đây
Địa điểm thi tại TP.HCM - Học kỳ 3 năm học 2021 - 2022
Xem tại đây
Thời khóa biểu học và thi HK1 năm học 2022-2023 (KHÓA 3/2022)
Xem tại đây
Lịch thi tại tỉnh Bình Thuận HK3 năm học 2021 - 2022
Xem tại đây
Lịch thi vấn đáp các môn Tiếng Anh của HK3 năm học 2021-2022 bằng phương thức online trên hệ thống LMS
Xem tại đây
Lịch thi tại các tỉnh HK3 năm học 2021 - 2022
Xem tại đây
Thời khóa biểu học và thi HK3 năm học 2021-2022
Xem tại đây
HK2 2021-2022_Hướng dẫn kỹ thuật thi vấn đáp online các môn tiếng Anh
Xem tại đây
Danh sách dự thi HK2 năm học 2021-2022 tại TP. HCM ngày 30 và 31/07/2022 (có số phòng thi)
Xem tại đây
Danh sách dự thi HK2 năm học 2021-2022 tại TP. HCM ngày 23 và 24/07/2022 (có số phòng thi)
Xem tại đây
Lịch thi vấn đáp các môn tiếng Anh của HK2 năm học 2021-2022 bằng phương thức online trên hệ thống LMS
Xem tại đây
Danh sách dự thi HK2 năm học 2021-2022 tại TP. HCM ngày 16 và 17/07/2022 (có số phòng thi)
Xem tại đây
Danh sách dự thi HK2 năm học 2021-2022 tại TP. HCM ngày 09 và 10/07/2022 (có số phòng thi)
Xem tại đây
Danh sách dự thi HK2 năm học 2021-2022 tại TP. HCM ngày 02 và 03/07/2022 (có số phòng thi)
Xem tại đây
Về địa điểm tổ chức thi kết thúc môn học của HK2 năm học 2021-2022 tại TP. HCM
Xem tại đây
Về việc tổ chức thi vấn đáp các môn thuộc ngành Ngôn ngữ Anh_HK2 năm học 2021-2022
Xem tại đây
Lịch thi HK2 năm học 2021-2022 tại các tỉnh
Xem tại đây
THỜI KHÓA BIỂU HỌC VÀ THI HK2 NĂM HỌC 2021-2022_KHÓA 1.2022
Xem tại đây
THỜI KHÓA BIỂU HỌC VÀ THI HK2 NĂM HỌC 2021-2022 (từ khóa 04/2021 trở về trước)
Xem tại đây
THỜI KHÓA BIỂU HK1 KHÓA 4.2021 (HK2 nặm học 2021-2022)
Xem tại đây
Danh sách dự thi HK1 năm học 2021-2022 ngày 26 và 27/03/2022_có phòng thi
Xem tại đây
Hướng dẫn kỹ thuật thi vấn đáp trực tuyến trên hệ thống LMS một số môn tiếng Anh của HK1 2021-2022
Xem tại đây
Danh sách thi vấn đáp các môn tiếng Anh của HK1 năm học 2021-2022 trực tuyến trên hệ thống LMS
Xem tại đây
Về việc thi vấn đáp một số môn học thuộc ngành Ngôn ngữ Anh_HK1 năm học 2021-2022 tại TP. HCM
Xem tại đây
Danh sách dự thi HK1 năm học 2021-2022 ngày 19 và 20/03/2022 có chi tiết số phòng thi
Xem tại đây
Danh sách dự thi HK1 năm học 2021-2022 ngày 12 và 13/03/2022 có chi tiết số phòng thi
Xem tại đây
Danh sách dự thi HK1 năm học 2021-2022 tại TP. HCM ngày 05 và 06/03/2022 có chi tiết số phòng thi
Xem tại đây
Danh sách dự thi HK1 năm học 2021-2022 tại Hà Nội
Xem tại đây
Danh sách dự thi HK1 năm học 2021-2022 tại Bình Thuận
Xem tại đây
Danh sách dự thi HK1 năm học 2021-2022
Xem tại đây
THỜI KHÓA BIỂU HỌC VÀ THI_HK2 NĂM HỌC 2021-2022 ĐỐI VỚI KHÓA 04.2021
Xem tại đây
THỜI KHÓA BIỂU HỌC VÀ THI_HK1 NĂM HỌC 2021-2022
Xem tại đây
Hướng dẫn kỹ thuật thi online_HK3 năm học 2020-2021
Xem tại đây
Lịch thi và Danh sách sinh viên dự thi_HK3 năm học 2020-2021
Xem tại đây
Danh mục môn thi và Cơ cấu đề thi_HK3 năm học 2020-2021
Xem tại đây
Thông báo thi HK3 năm học 2020-2021
Xem tại đây
Thời khóa biểu HK2 năm học 2020-2021
Xem tại đây
Thời khóa biểu HK1 năm học 2020-2021
Xem tại đây
Thời khóa biểu HK3 năm học 2019-2020
Xem tại đây
Thời khóa biểu HK2 năm học 2019-2020
Xem tại đây
Thời khóa biểu HK1 năm học 2019-2020 (dành cho sinh viên K4/2019)
Xem tại đây
Thời khóa biểu HK1 năm học 2019 – 2020 (dành cho sinh viên các khóa từ K3/2019 trở về trước)
Xem tại đây
Thời khóa biểu HK3 năm học 2018 – 2019
Xem tại đây
Thời khóa biểu HK2 năm học 2018 – 2019
Xem tại đây
Thời khóa biểu HK1 năm học 2018 – 2019
Xem tại đây