Lịch thi tại các tỉnh học kỳ 3 (2021-2022)

Nhà trường thông tin đến anh/chị sinh viên lịch thi tại các tỉnh (khác TP.HCM). Sinh viên vui lòng xem lịch thi TẠI ĐÂY.
Sinh viên lưu ý:
– Sử dụng tác vụ Filter để lọc theo MSSV hoặc tên.
– Kiểm tra kỹ các môn thi, ca thi, ngày thi.
– Xem danh sách phòng thi tại Hội đồng thi trước khi ca thi bắt đầu ít nhất 15 phút.
– Nếu có thắc mắc, sinh viên phản hồi về Nhà trường gấp để được xử lý. Sinh viên vui lòng gửi thắc mắc/yêu cầu về hệ thống ELOSUPPORT hoặc Tổng đài 1800 599953 để được hỗ trợ.
– Hướng dẫn sử dụng hệ thống ELOSUPPORT: t.ly/d_Wj
Sinh viên đăng ký thi tại tỉnh Bình Thuận sẽ thông báo lịch thi sau.
Trân trọng.