Entries by

Trao Quyết định đổi tên Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông, Trung tâm học liệu, Khoa Khoa học cơ bản thuộc Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

Nhằm rà soát và chuyển đổi cơ cấu bộ máy tổ chức, chức năng của các đơn vị, sáng ngày 7/3/2022, tại cơ sở 35 – 37 Hồ Hảo Hớn, Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh đã công bố quyết định điều chỉnh tên gọi của Phòng Công tác sinh viên, Ban […]

Tập huấn về Đảm bảo chất lượng Đào tạo trực tuyến theo tiêu chuẩn của Tổ chức Quality Matters (QM), Hoa Kỳ

Thuộc khuôn khổ Chương trình “Tập huấn về Đảm bảo chất lượng Đào tạo trực tuyến theo tiêu chuẩn của Tổ chức Quality Matters (QM), Hoa Kỳ”, buổi tập huấn qua Zoom đầu tiên đã diễn ra vào sáng ngày 19/01/2022. Chương trình có sự tham dự của TS. Lê Nguyễn Quốc Khang (Phó Hiệu […]

Dịch Covid-19 thách thức nguồn nhân lực chất lượng cao

Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng mạnh quá trình đào tạo nguồn nhân lực trực tiếp. Các giải pháp đào tạo trực tuyến giúp DN duy trì đội ngũ nhân sự thích ứng với dịch bệnh, đủ kỹ năng làm việc trong môi trường đa văn hóa, đa dạng. Lao động Việt cần hoàn […]