Entries by

Điều chỉnh lịch thi môn Tin học đại cương (COMP1307) + Tin học đại cương (COMP1401) thi ngày 11/03/2023

Vì một số lý do khách quan nên Nhà trường điều chỉnh lịch thi môn Tin học đại cương (COMP1307 + COMP1401), cụ thể: Môn thi: Tin học đại cương Lịch thi cũ: ca 2 hoặc ca 3 ngày 11/03/2023 Lịch thi mới: ca 5 ngày 11/03/2023 (ca 5 bắt đầu thi lúc 18h) Địa […]