Lịch thi học kỳ 2 năm học 2021-2022 đối với các sinh viên đăng ký thi tại tỉnh

Trung tâm Đào tạo trực tuyến thông báo đến các sinh viên đã đăng ký dư thi HK2 năm học 2021-2022 tại các tỉnh, sinh viên vui lòng xem lịch thi TẠI ĐÂY Sinh viên lưu ý các nội dung sau: – Sử dụng tác vụ Filter để lọc theo MSSV hoặc theo tên. – […]

Về việc kiểm tra trình độ tiếng Anh không chuyên đợt 2 năm học 2021-2022 (ngày 26/06/2022)

Trung tâm Đào tạo trực tuyến xin thông báo đến sinh viên về việc kiểm tra trình độ tiếng Anh không chuyên đợt 2 năm học 2021-2022 (ngày 26/06/2022), cụ thể như sau: Thời gian: 26/06/2022 Ca 1: 7h00 Ca 2: 9h30 Hình thức thi: Trắc nghiệm Địa điểm thi: online trên hệ thống LMS  Link […]

Thông báo về việc thay đổi hình thức cập nhật lịch học trực tiếp một số môn học

Kính chào anh/chị sinh viên, Căn cứ vào tình hình thực tế hiện tại, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho sinh viên trong việc xem lịch học trực tiếp của các môn học, Trung tâm Đào tạo trực tuyến thông báo đến sinh viên về các kênh thông tin liên quan đến […]