Về việc triển khai thực hiện kế hoạch khóa và mở mã số sinh viên hình thức đào tạo từ xa qua mạng Học kỳ 2 năm học 2022 – 2023

Trung tâm Đào tạo trực tuyến thông báo về việc triển khai thực hiện kế hoạch khóa và mở mã số sinh viên hình thức đào tạo từ xa qua mạng Học kỳ 2, Năm học 2022 – 2023 như sau: I. Kế hoạch khóa mã số sinh viên 1. Đối tượng áp dụng: – […]

Điều chỉnh lịch thi môn Tin học đại cương (COMP1307) thi ngày 26/11/2022

Vì một số lý do khách quan nên Nhà trường điều chỉnh lịch thi môn Tin học đại cương (COMP1307), cụ thể: – Môn thi: Tin học đại cương (COMP1307) – Lịch thi cũ: ca 3 ngày 26/11/2022 – Lịch thi mới: ca 5 ngày 26/11/2022 (ca 5 bắt đầu thi lúc 17h30) – Địa điểm thi: […]

Địa điểm thi tại TP.HCM – Học kỳ 3 (2021 – 2022)

Nhà trường thông tin đến anh/chị địa điểm thi học kỳ 3 (2021 -2022) tại TP.HCM, cụ thể như sau: – Địa điểm: 371 Nguyễn Kiệm, P. 03, Q. Gò Vấp, TP.HCM – Ngày thi: Sinh viên xem trên trang tiện ích/xem thời khoá biểu học kỳ: https://tienichkcq.oude.edu.vn/ – Số phòng thi: Sinh viên xem […]