Thông báo về việc thay đổi địa điểm thi cuối kỳ hình thức đào tạo từ xa qua mạng từ đợt thi cuối kỳ của học kỳ 3 năm học 2022-2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sinh viên vui lòng xem: – Thông báo về việc thay đổi địa điểm thi cuối kỳ cụ thể TẠI ĐÂY. – Hướng dẫn di chuyển đến cơ sở Nhà Bè, xem TẠI ĐÂY.

Lịch thi tại các tỉnh HK3 năm học 2022 – 2023

Nhà trường thông tin đến anh/chị sinh viên lịch thi học kỳ 3 (2022-2023) tại các tỉnh (khác TP.HCM)(theo dữ liệu sinh viên đăng ký thi tại Đơn vị liên kết ở các Tỉnh). Sinh viên vui lòng xem lịch thi TẠI ĐÂY. Sinh viên lưu ý: – Sử dụng email Trường cấp (@oude.edu.vn) để […]

Điều chỉnh lịch thi môn Tin học đại cương (COMP1307) thi ngày 26/11/2022

Vì một số lý do khách quan nên Nhà trường điều chỉnh lịch thi môn Tin học đại cương (COMP1307), cụ thể: – Môn thi: Tin học đại cương (COMP1307) – Lịch thi cũ: ca 3 ngày 26/11/2022 – Lịch thi mới: ca 5 ngày 26/11/2022 (ca 5 bắt đầu thi lúc 17h30) – Địa điểm thi: […]