HK1 (2023 – 2024) – Hướng dẫn kỹ thuật vào thi vấn đáp trực tuyến

Sinh viên lưu ý các thông tin: – Sinh viên kiểm tra lịch thi đã nhận tại link: https://elo.edu.vn/?page_id=9922 – Truy cập đúng trang thi như hướng dẫn. – Truy cập kiểm tra link thi trước khi thi 02 ngày. – Trong trường hợp không đăng nhập được cần gửi thông tin về hệ thống elosupport/phân […]

HK3 (2022 – 2023) – Hướng dẫn kỹ thuật vào thi vấn đáp trực tuyến

Sinh viên lưu ý các thông tin: – Sinh viên kiểm tra lịch thi đã nhận tại link: https://elo.edu.vn/?page_id=9922 – Truy cập đúng trang thi như hướng dẫn. – Truy cập kiểm tra link thi trước khi thi 02 ngày. – Trong trường hợp không đăng nhập được cần gửi thông tin về hệ thống […]

Thông báo về việc thay đổi địa điểm thi cuối kỳ hình thức đào tạo từ xa qua mạng từ đợt thi cuối kỳ của học kỳ 3 năm học 2022-2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sinh viên vui lòng xem: – Thông báo về việc thay đổi địa điểm thi cuối kỳ cụ thể TẠI ĐÂY. – Hướng dẫn di chuyển đến cơ sở Nhà Bè, xem TẠI ĐÂY.