Hướng dẫn sử dụng
Cổng đào tạo trực tuyến cho sinh viên

Chào các bạn sinh viên thân mến! Để giúp các bạn thuận tiện trong việc tiếp cận và sử dụng Hệ thống đào tạo trực tuyến Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phận Kỹ thuật của Trung tâm eLearning xin giới thiệu đến các bạn những thông tin hướng dẫn như sau:

Đăng nhập vào hệ thống và khôi phục mật khẩu

Anh/Chị vui lòng nhấp xem video

Giới thiệu về trang cá nhân

Anh/Chị vui lòng nhấp xem video

Hướng dẫn làm bài tập trắc nghiệm

Anh/Chị vui lòng nhấp xem video

Hướng dẫn nộp bài tập cá nhân

Anh/Chị vui lòng nhấp xem video

Hướng dẫn sử dụng diễn đàn

Anh/Chị vui lòng nhấp xem video