Hướng dẫn sử dụng
Cổng đào tạo trực tuyến cho sinh viên

Chào các bạn sinh viên thân mến! Để giúp các bạn thuận tiện trong việc tiếp cận và sử dụng Hệ thống đào tạo trực tuyến Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phận Kỹ thuật của Trung tâm eLearning xin giới thiệu đến các bạn những thông tin hướng dẫn như sau:

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ sinh viên trực tuyến dành cho SV từ xa trực tuyến

Anh/Chị vui lòng nhấp xem file PDF

Hướng dẫn nộp bài tập cá nhân

Anh/Chị vui lòng nhấp xem video

Đăng nhập vào hệ thống và khôi phục mật khẩu

Anh/Chị vui lòng nhấp xem video

Hướng dẫn sử dụng trang https://tienichkcq.oude.edu.vn

Anh/Chị vui lòng nhấp xem file PDF

Hướng dẫn sử dụng diễn đàn

Anh/Chị vui lòng nhấp xem video

Giới thiệu về trang cá nhân

Anh/Chị vui lòng nhấp xem video

Hướng dẫn sử dụng hệ thống ELOSUPPORT

Anh/Chị vui lòng nhấp xem file PDF

Hướng dẫn làm bài tập trắc nghiệm

Anh/Chị vui lòng nhấp xem video