THÔNG BÁO KHÁC
Hướng dẫn thi xếp lớp Tiếng Anh không chuyên ngày 04/12/2022 (ngày đăng: 30/11/2022)
Xem tại đây
HK221 – Đăng ký địa điểm thi kết thúc môn học tại các tỉnh – Hạn chót ngày 15/12/2022 (ngày đăng: 25/11/2022)
Xem tại đây
Về việc thực hiện khóa mã số sinh viên hình thức đào tạo từ xa, vừa làm vừa học Từ năm học 2022-2023 (ngày đăng: 13/10/2022)
Xem tại đây
Về việc tổ chức học lại, thi lại hình thức đào tạo từ xa, vừa làm vừa học Từ năm học 2022-2023 (ngày đăng: 13/10/2022)
Xem tại đây
Danh sách sinh viên dự thi test xếp lớp Tiếng Anh không chuyên ngày 04/12/2022 (ngày đăng: 12/10/2022)
Xem tại đây
Đăng ký lần đầu các môn Tiếng anh không chuyên - Học kỳ 1 năm học 2022-2023 (ngày đăng: 11/10/2022)
Xem tại đây
Mức thu học phí chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến áp dụng từ học kỳ 1 năm học 2022-2023 (ngày đăng: 04/10/2022)
Xem tại đây
Về việc tổ chức vòng Chung kết cuộc thi ``Sinh viên với ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp`` - Năm 2022 (ngày đăng: 09/9/2022)
Xem tại đây
Về việc cài đặt không hiển thị nội dung đáp án đối với các bài kiểm tra trắc nghiệm/ điền khuyết có tính điểm (ngày đăng: 05/9/2022)
Xem tại đây
Về việc tạm dừng phục vụ phòng đọc 371 Nguyễn Kiệm và thư viện 97 Võ Văn Tần
Xem tại đây
Đăng ký địa điểm thi kết thúc môn học_HK3 năm học 2021-2022 (tháng 11/2022)
Xem tại đây
Tổ chức Cuộc thi sáng tạo video ``OU Fashion`` về trang phục sinh viên đến Trường
Xem tại đây
Kết quả kiểm tra trình độ tiếng Anh không chuyên đợt 2 năm học 2021-2022 ngày 26/06/2022
Xem tại đây
Về việc kiểm tra trình độ tiếng Anh không chuyên đợt 2 năm học 2021-2022 ngày 26/06/2022
Xem tại đây
Về việc triển khai hệ thống hỗ trợ sinh viên https://elosupport.ou.edu.vn
Xem tại đây
Về việc thay đổi hình thức cập nhật lịch học trực tiếp
Xem tại đây
v/v Cập nhật Đề cương môn học_HK2 năm học 2021-2022
Xem tại đây
Hướng dẫn xem điểm thi trên website xem điểm
Xem tại đây
Đăng ký địa điểm dự thi kết thúc môn học_HK2 năm học 2021-2022 tại các tỉnh
Xem tại đây
Về việc áp dụng quy định chuẩn đầu ra tin học và ngoại ngữ không chuyên đối với các khóa Cử nhân trực tuyến tuyển sinh từ tháng 09/2021
Xem tại đây
Về việc thanh toán học phí học kỳ 2 năm học 2021-2022
Xem tại đây
Đăng ký nhận chứng chỉ năng lực nghề nghiệp_Năm học 2020-2021
Xem tại đây
Thông báo bảo trì hệ thống học tập trực tuyến ELOLMS
Xem tại đây
Đăng ký địa điểm thi kết thúc môn học_HK1 năm học 2021-2022 (tháng 03/2022)
Xem tại đây
Kết quả kiểm tra trình độ tiếng Anh không chuyên đợt 1 năm học 2021-2022 (ngày 26/12/2021)
Xem tại đây
Hướng dẫn sử dụng Thư viện của Trường đại học Mở Tp.HCM
Xem tại đây
Thông báo v/v cập nhật thông tin trang elo.edu.vn
Xem tại đây
Thông báo phát bằng tốt nghiệp Đợt 2/2021 hình thức Đào tạo từ xa và vừa làm vừa học
Xem tại đây
Tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh đầu khóa đối với sinh viên chương trình đào tạo Cử nhân từ xa qua mạng đợt 1 năm học 2021-2022
Xem tại đây
Về việc thông tin điều chỉnh truy cập vào hệ thống quản lý học tập trực tuyến
Xem tại đây
Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo từ xa qua mạng năm 2020
Xem tại đây
Danh mục học liệu học kỳ 1 năm học 2021-2022
Xem tại đây
Danh mục học liệu học kỳ 1 năm học 2020-2021
Xem tại đây
Danh mục học liệu cho học kỳ 3 năm học 2019-2020
Xem tại đây
Danh mục học liệu cho học kỳ 2 năm học 2019-2020
Xem tại đây
Tổ chức giảng dạy các môn lý luận chính trị theo quy định mới của bộ Giáo dục
Xem tại đây