Về việc thông tin điều chỉnh truy cập vào hệ thống quản lý học tập trực tuyến

Nhằm đảm bảo tính cập nhật liên tục và phục vụ nhu cầu học tập của sinh viên các chương trình cử nhân hình thức đào tạo từ xa qua mạng (gọi tắt là cử nhân trực tuyến), Trung tâm Đào tạo trực tuyến đã tiến hành thực hiện nâng cấp Hệ thống quản lý học tập LMS. Trung tâm Đào tạo trực tuyến thông báo đến sinh viên thông tin áp dụng hệ thống mới như sau:

Thời điểm áp dụng:  20/3/2021

Cách thức đăng nhập:

  • Truy cập vào link: http://elolms.edu.vn
  • Sử dụng tài khoản email do Nhà trường cấp để đăng nhập
  • Thực hiện “Khôi phục mật khẩu” theo hướng dẫn tại trang đăng nhập

 

 

Lưu ý: Nội dung của các khoá học thuộc những học kỳ từ 20/3/2021 trở về trước được lưu trữ lại link http://lms.elo.edu.vn. Sinh viên sử dụng tài khoản và mật khẩu cũ để truy cập.

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ Tổ Kỹ thuật của Trung tâm Đào tạo trực tuyến để được hỗ trợ với thông tin liên hệ:

  • Email: kythuat@oude.edu.vn
  • Điện thoại: 1800.599.953 – Bấm phím 2