MỘT TẬP THỂ LUÔN
HƯỚNG TỚI THÀNH CÔNG

Thành công của ELO xây dựng trên sức mạnh của một tập thể đoàn kết và sự nỗ lực hết mình của từng cá nhân. Đội ngũ ELO chính là sự kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực giáo dục và sự năng động, sáng tạo của sức trẻ.

Mỗi cá nhân trong đại gia đình ELO đều được tuyển chọn gắt gao, đào tạo bài bản và không ngừng tự vượt qua giới hạn của chính mình để cống hiến những giá trị tốt hơn cho Trung tâm và cho người học. Cùng với nhau, chúng tôi luôn hướng đến những thành công mới.

TẠI ELO, CHÚNG TÔI KHÔNG CHỈ LÀM VIỆC VỚI SỰ CHUYÊN NGHIỆP MÀ CÒN VỚI CON TIM LUÔN HƯỚNG VỀ HỌC VIÊN
ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN ELO
TS. PHAN THỊ NGỌC THANH
Giám đốc
ThS. NGUYỄN NGỌC THÔNG
Phó Giám đốc
ThS. TRẦN VĂN TRÍ
Phó Giám đốc
VÕ KIM TƯỜNG VY
Chuyên viên Hành chính tổng hợp
ThS. CAO THỊ THÙY NHUNG
Phụ trách Tổ Quản lý đào tạo
ThS. TRẦN THỊ HOA
Chuyên viên Quản lý đào tạo
ThS. HOÀNG THỊ THU HIỀN
Tổ trưởng Tổ quản lý sinh viên
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO
Chuyên viên Quản lý sinh viên
LƯƠNG THỊ THÙY TRANG
Chuyên viên Quản lý sinh viên
HUỲNH NGỌC THẢO NGUYÊN
Chuyên viên Quản lý sinh viên
ThS. NGUYỄN THỊ THÚY QUỲNH
Tổ trưởng Tổ Marketing
VŨ NGUYỆT HỒNG
Chuyên viên Marketing
VƯƠNG MINH KHOA
Chuyên viên Marketing
NGUYỄN THÙY LIÊN
Tổ trưởng Tổ Tư vấn tuyển sinh
NGUYỄN LÊ MỸ CHI
Chuyên viên Tư vấn tuyển sinh
ThS. TRẦN NGỌC MINH THƯ
Chuyên viên Tư vấn tuyển sinh
TRƯƠNG THANH THÙY
Phụ trách Tổ Thiết kế hướng dẫn
NGUYỄN THỊ THANH HẰNG
Chuyên viên Thiết kế hướng dẫn
CAO HUỲNH BÍCH NGÂN
Chuyên viên Thiết kế hướng dẫn
ThS. LÊ NGUYỄN HỒ HẢI NGÂN
Tổ trưởng Tổ Công nghệ thông tin
NGUYỄN LÊ KHANG
Tổ trưởng Tổ Quay phim & Biên tập
NGUYỄN HOÀNG THANH
Chuyên viên Quay phim & Biên tập
PHÙNG HOÀNG VIỆT QUỐC
Chuyên viên Quay phim & Biên tập
PHẠM TUẤN
Chuyên viên Quay phim & Biên tập