Hướng dẫn thi xếp lớp Tiếng Anh không chuyên ngày 04/12/2022

Nhà trường gửi nhắc nhở sinh viên tham dự thi xếp lớp Tiếng Anh không chuyên ngày 04/12/2022, cụ thể như sau: – Hình thức thi: Trắc nghiệm – Nguồn đề: Ngân hàng đề thi – Địa điểm thi: Online trên hệ thống LMS – Link thi và Hướng dẫn thi trên hệ thống: xem […]

HK221 – Đăng ký địa điểm thi kết thúc môn học tại các tỉnh – Hạn chót ngày 15/12/2022

Trung tâm Đào tạo trực tuyến thông báo về việc đăng ký địa điểm thi kết thúc môn học của HK1 năm học 2022-2023 (thi trong tháng 03/2023), cụ thể như sau: Đối tượng đăng ký: Sinh viên có nhu cầu dự thi HK1 năm học 2022-2023 (tháng 03/2023) tại các tỉnh có liên kết […]

Điều chỉnh lịch thi môn Tin học đại cương (COMP1307) thi ngày 26/11/2022

Vì một số lý do khách quan nên Nhà trường điều chỉnh lịch thi môn Tin học đại cương (COMP1307), cụ thể: – Môn thi: Tin học đại cương (COMP1307) – Lịch thi cũ: ca 3 ngày 26/11/2022 – Lịch thi mới: ca 5 ngày 26/11/2022 (ca 5 bắt đầu thi lúc 17h30) – Địa điểm thi: […]