Thông báo đăng ký kiểm tra trình độ tiếng Anh không chuyên

Nhà trường thông báo về việc triển khai cho sinh viên đăng ký kiểm tra xếp lớp trình độ tiếng Anh không chuyên, như sau: Đối tượng áp dụng: sinh viên văn bằng 1 + sinh viên liên thông (từ K4/2021 trở về sau) của tất cả các ngành trừ ngành Ngôn ngữ Anh. Sinh […]

Tiếp xúc Sinh viên Chương trình đào tạo từ xa theo phương thức trực tuyến năm học 2022-2023

Buổi Tiếp xúc Sinh viên Chương trình đào tạo từ xa theo phương thức trực tuyến năm học 2022-2023 diễn ra vào ngày 10/03/2023 trên nền tảng hội thoại trực tuyến Zoom. Đây là dịp để sinh viên và Nhà trường trao đổi các vấn đề liên quan đến quá trình học tập, góp phần […]

Lịch thi điều chỉnh các môn thi Học kỳ 1 (2022 – 2023) (Thi tháng 3/2023)

Vì một số lý do khách quan, các môn thi theo danh sách dưới đây có điều chỉnh về ngày thi, ca thi. Sinh viên thi các môn có mã môn, mã nhóm ngày thi dưới đây có sự điều chỉnh về ca thi, ngày thi. Sinh viên xem ca thi, ngày thi đã cập […]