Tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh đầu khóa đối với sinh viên chương trình đào tạo Cử nhân từ xa qua mạng đợt 1 năm học 2021-2022

Nhằm chuẩn bị cho việc triển khai tổ chức học phần tiếng Anh không chuyên dành cho sinh viên các ngành thuộc chương trình cử nhân hình thức từ xa qua mạng (trừ ngành Ngôn ngữ Anh) trong năm học 2021-2022, Trung tâm Đào tạo trực tuyến – Trường Đại học Mở Thành phố Hồ […]