GIỚI THIỆU

Kiểm toán là một trong những nghề nghiệp gắn bó chặt chẽ với nền kinh tế hiện đại và toàn cầu hóa. Các doanh nghiệp càng phát triển thì nhu cầu kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ càng tăng lên. Đầu tư xuyên quốc gia và mở cửa các thị trường đến đâu thì kiểm toán sẽ mở rộng đến đó. Kiểm toán còn là bước khởi đầu của những nhà lãnh đạo tài chính và kinh doanh thông qua sự đào tạo nghề nghiệp ngay trong quá trình làm việc trong một môi trường năng động và đòi hỏi hiệu quả cao.

Chương trình Cử nhân ngành Kiểm toán trang bị các kiến thức nền tảng về kế toán và kiến thức chuyên sâu về kiểm toán, kiểm soát nội bộ, cùng với các chính sách, chế độ và các qui định cần thiết cho nghề nghiệp như: luật công ty, thương mại, thuế, tài chính, quản trị và hệ thống thông tin kế toán. Người học cũng được trang bị một nền tảng vững chắc về kế toán tài chính quốc tế để có thể tiếp cận với môi trường kinh doanh toàn cầu hóa.

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc với vai trò kiểm toán viên độc lập tại các công ty kiểm toán, vai trò kiểm toán viên nội bộ tại các doanh nghiệp, tập đoàn hay ngân hàng. Các cơ quan quản lý tài chính của Nhà nước cũng đánh giá cao các ứng viên tốt nghiệp ngành Kiểm toán cho các vị trí kiểm toán Nhà nước hay kiểm tra, thanh tra Thuế. Sau một số năm kinh nghiệm theo yêu cầu của Bộ Tài chính, cử nhân Kiểm toán đủ điều kiện tham gia thi tuyển để được cấp Chứng chỉ Kiểm toán viên.

Đối tượng tuyển sinh

Để tham gia học chương trình Cử nhân Kiểm toán, người học phải đáp ứng yêu cầu đầu vào:

 • + Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • + Tốt nghiệp cao đẳng cùng ngành hoặc tốt nghiệp đại học một ngành khác nếu muốn miễn giảm môn học.

Giá trị bằng cấp

Bằng cử nhân Kiểm toán hình thức đào tạo từ xa theo phương thức trực tuyến nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia, được học lên cao học.

THÔNG TIN KHÓA HỌC

Tên khóa học

NGÀNH KIỂM TOÁN

Tổng số môn học

46 môn học

Tổng số tín chỉ

126 tín chỉ

Văn bằng được cấp

Cử nhân

Thời gian đào tạo

Từ 3,5 năm
LỢI ÍCH

Phương thức học linh hoạt

Hơn 90% nội dung chương trình đào tạo được phân phối qua mạng internet. Do đó, người học có thể tiếp cận video bài giảng, tài liệu học tập cũng như làm bài tập ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào với máy tính bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng hoặc smartphone có nối mạng internet. Đối với bài giảng, người học có thể xem trực tiếp hoặc tải bài giảng về để xem offline.

Tính ứng dụng thực tế cao

Các bài giảng được trình bày ngắn gọn về lý thuyết và đưa nhiều minh họa thực tế nghề nghiệp Kiểm toán. Ngoài ra, người học đến trường mỗi học kỳ một lần vào ngày thứ 7, chủ nhật để thực hành trên phần mềm máy tính thực tế, trao đổi với các chuyên gia trong ngành.

Bằng cấp có giá trị quốc gia

Bằng cử nhân Kiểm toán hình thức đào tạo từ xa theo phương thức trực tuyến nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia, được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận, có giá trị học lên cao học.

Gắn với nghề nghiệp và việc làm

Trong xu thế hội nhập mạnh mẽ hiện nay, việc duy trì và phát triển hệ thống kiểm toán phục vụ cho quản lý ngày càng quan trọng đối với mọi doanh nghiệp cũng như tổ chức.
Người học được cung cấp các kiến thức về quản lý, kiểm soát nội bộ, thuế, tài chính… để làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức ở những quy mô khác nhau.

Hỗ trợ từ giảng viên, đội ngũ giáo vụ và kỹ thuật

Giảng viên phụ trách môn học theo dõi quá trình học tập của từng học viên. Học viên trao đổi với nhau và với giảng viên qua forum trong Cổng học tập trực tuyến, qua email của trường. Các vướng mắc về kỹ thuật được tư vấn qua tổng đài tư vấn của Trường.

Học phí hợp lý

Học phí bình quân 530.000/ tín chỉ và được đóng từng học kỳ theo số môn đăng ký học. Sinh viên được cấp tài liệu học tập và quyền truy cập vào tài nguyên học tập miễn phí.
CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Chương trình đào tạo Cử nhân trực tuyến Kiểm toán có nội dung bao hàm đầy đủ kiến thức tương đương với chương trình đại học chính quy Kiểm toán, nhưng được thiết kế theo hướng tiếp cận nghề nghiệp. Người học sẽ hoàn thành các chứng nhận năng lực nghề nghiệp trước để có thể tiếp cận nghề nghiệp sớm nhất. Các kiến thức đại cương được tích lũy đồng thời hoặc sau đó, nhằm mở mang nhận thức về bối cảnh để phát triển tư duy tầm rộng.

Toàn bộ chương trình gồm 46 môn học với 126 tín chỉ, được triển khai trong 11 học kỳ với mức độ học bình thường. Người học có thể học chậm hơn hay nhanh hơn nhưng phải đảm bảo phần khung bắt buộc theo thứ tự như sau:

 • Môn học Kỹ năng học tập
 • Chứng nhận Kế toán cơ bản
 • Chứng nhận Kế toán doanh nghiệp
 • Chứng nhận Kiểm toán căn bản
 • Chứng nhận Kiểm toán chuyên nghiệp
 • Bằng cử nhân Kiểm toán
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÓM TẮT NHƯ SAU

Cung cấp các kỹ năng cần thiết giúp người học làm chủ quá trình học tập, sử dụng thành thạo công nghệ thông tin cho việc học, phát triển bản thân và nghề nghiệp

 • 1. Kỹ năng học tập (2)

Bảo đảm năng lực chuyên môn ở cấp độ ban đầu của người nhân viên kế toán trong các doanh nghiệp, có khả năng:

– Thực hiện việc ghi sổ trên cơ sở nhận dạng, phân tích các giao dịch cơ bản.

– Ứng dụng kiến thức cơ bản về tài chính, quản trị, thuế để phục vụ cho công việc.

– Ứng dụng bảng tính Excel và phần mềm kế toán.

 • 2. Định hướng và kỹ năng học tập (3)
 • 3. Kinh doanh và Nghiệp vụ (3)
 • 4. Nguyên lý kế toán (3)
 • 5. Kế toán tài chính 1 (3)
 • 6. Tài chính doanh nghiệp 1 (3)
 • 7. Luật kinh doanh (3)
 • 8. Kế toán tài chính 2 (3)
 • 9. Kế toán chi phí (3)
 • 10. Thực hành kế toán 1 (1)

Bảo đảm năng lực chuyên môn ở cấp độ có kinh nghiệm của người kế toán trong doanh nghiệp, có khả năng:

– Hoàn thành phần lớn công việc của người kế toán ở cả ba lĩnh vực: kế toán tài chính, kế toán quản trị và kế toán thuế.

– Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán cũng như bảng tính Excel để hỗ trợ.

 • 11. Kế toán tài chính 3 (3)
 • 12. Kế toán quản trị (3)
 • 13. Hệ thống thông tin kế toán 1 (3)
 • 14. Kế toán thuế 1 (3)
 • 15. Kế toán tài chính 4 (3)
 • 16. Hệ thống thông tin kế toán 2 (3)
 • 17.Kế toán thuế 2 (3)
 • 18. Thực hành kế toán 2 (2)

Chứng nhận này đảm bảo năng lực chuyên môn ở cấp độ khởi đầu của nghề nghiệp kiểm toán. Ở cấp độ này, người trợ lý kiểm toán có thể trợ giúp cho các kiểm toán viên trong việc thực hiện các thủ tục kiểm toán đơn giản chưa đòi hỏi sự xét đoán nghề nghiệp.

Môn học Thực hành Kiểm toán bao gồm các kỹ năng kiểm tra chứng từ, tính toán, phân tích đơn giản và trình bày giấy tờ làm việc.

 • 19. Kiểm soát nội bộ (3)
 • 20. Phân tích báo cáo tài chính (3)
 • 21. Kiểm toán 1 (3)
 • 22. Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế 1 (3)
 • 23. Kế toán quốc tế 1 (3)
 • 24. Thực hành kiểm toán căn bản (1)

Chứng nhận này đảm bảo năng lực chuyên môn ở cấp độ tiếp theo của nghề nghiệp kiểm toán. Ở cấp độ này, người kiểm toán viên có thể thực hiện các thủ tục kiểm toán phức tạp hơn dưới sự soát xét của trưởng nhóm. Môn học Kiểm toán thực hành bao gồm các quy trình và thủ tục kiểm toán những khoản mục cơ bản của báo cáo tài chính trên bộ hồ sơ thực tế của một doanh nghiệp.

 • 25. Thị trường tài chính (3)
 • 26. Kiểm toán thực hành (3)
 • 27. Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (3)
 • 28. Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế 2 (3)
 • 29. Kiểm toán hoạt động (3)
 • 30. Kiểm toán nội bộ (3)
 • 31. Phân tích dữ liệu trong kế toán (3)

Sau khi tích lũy các chứng nhận trên, sinh viên cần hoàn thành các học phần điều kiện để được cấp văn bằng Cử nhân Kiểm toán. Các học phần điều kiện là những môn học đại cương bắt buộc của chương trình cử nhân. Các môn tin học và ngoại ngữ người học có thể nộp chứng chỉ..

 • 32. Triết học Mác – Lênin (3)
 • 33. Kinh tế chính trị Mác – Lênin (2)
 • 34. Chủ nghĩa xã hội khoa học (2)
 • 35. Tư tưởng Hồ Chí Minh (2)
 • 36. Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam (2)
 • 37. Pháp luật đại cương (3)
 • 38. Xác suất và thống kê (3)
 • 39. Phân tích dữ liệu (3)
 • 40. Kinh tế vi mô 1 (3)
 • 41-46. Các môn học ngoại ngữ và tin học (18)
Yêu cầu

Yêu cầu đầu vào

Để tham gia học chương trình Cử nhân Kiểm toán, người học phải đáp ứng yêu cầu đầu vào:

+ Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Tốt nghiệp cao đẳng cùng ngành hoặc tốt nghiệp đại học một ngành khác nếu muốn miễn giảm môn học.

Yêu cầu về công nghệ thông tin

Với hơn 90% nội dung học tập được thực hiện qua mạng internet. Người học cần đảm bảo các điều kiện tối thiểu sau:

Máy tính để bàn/máy tính xách tay.

Phần lớn nội dung học tập có thể thực hiện trên thiết bị di động nhưng việc làm bài tập một số môn học có thể phải sử dụng máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay.