Trung tâm Đào tạo trực tuyến
Trường Đại học Mở TPHCM
Điện thoại
Vui lòng liên hệ với bộ phận Tư vấn để được giải đáp mọi thắc mắc.
Email
Để nhận được thông tin chi tiết về Chương trình đào tạo Cử nhân trực tuyến, vui lòng liên hệ qua email.
Địa điểm
Trung tâm Đào tạo trực tuyến , P.505 số 97 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu , Quận 3, TP.HCM