Triển khai chương trình thi văn nghệ dành cho sinh viên đào tạo từ xa theo phương thức trực tuyến năm học 2022 – 2023

Với mục tiêu khuyến khích sinh viên hình thức đào tạo từ xa qua mạng tham gia các hoạt động ngoại khóa nhằm tạo điều kiện giúp sinh viên có thể mở rộng mạng lưới quan hệ giữa các sinh viên với nhau; Cũng như làm cơ sở kết quả để lựa chọn các tiết […]

Hướng dẫn thi xếp lớp Tiếng Anh không chuyên ngày 07/5/2023

Nhà trường gửi nhắc nhở sinh viên tham dự thi xếp lớp Tiếng Anh không chuyên ngày 07/5/2023, cụ thể như sau: – Hình thức thi: Trắc nghiệm – Nguồn đề: Ngân hàng đề thi – Địa điểm thi: Online trên hệ thống LMS – Link thi và Hướng dẫn thi trên hệ thống: xem […]

Về việc triển khai thực hiện kế hoạch khóa và mở mã số sinh viên hình thức đào tạo từ xa qua mạng Học kỳ 3, Năm học 2022 – 2023

Trung tâm Đào tạo trực tuyến thông báo việc triển khai thực hiện kế hoạch khóa và mở mã số sinh viên hình thức đào tạo từ xa qua mạng Học kỳ 3, Năm học 2022 – 2023 như sau: I. Kế hoạch khóa mã số sinh viên: 1. Đối tượng áp dụng: – Sinh […]