Triển khai thực hiện kế hoạch khóa và mở mã số sv hình thức ĐTTX qua mạng HK3 Năm học 2023-2024

Sinh viên vui lòng xem: – Thông báo về khóa và mở khóa mã số sinh viên cụ thể: TẠI ĐÂY. – Danh sách khóa MSSV học kỳ 3 năm 2023-2024: TẠI ĐÂY. Trân trọng./.

Triển khai thực hiện kế hoạch khóa và mở mã số sinh viên hình thức ĐTTX qua mạng HK2 Năm học 2023-2024

Sinh viên vui lòng xem: – Thông báo về khóa và mở khóa mã số sinh viên cụ thể TẠI ĐÂY. – Danh sách khóa MSSV học kỳ 2 năm 2023-2024: TẠI ĐÂY. Trân trọng./.

Triển khai thực hiện kế hoạch khóa và mở mã số sv hình thức ĐTTX qua mạng HK1 Năm học 2023-2024

Sinh viên vui lòng xem: – Thông báo về khóa và mở khóa mã số sinh viên cụ thể TẠI ĐÂY. – Mẫu đơn đề nghị mở khóa mã số sinh viên TẠI ĐÂY. – Danh sách nợ học phí HK3 (NH 2022-2023) (cập nhật đến ngày 25/9/2023) – khóa MSSV học kỳ 1 năm […]