Thông báo đăng ký môn học trực tuyến – HK 1 năm học 2022 – 2023

Trung tâm Đào tạo trực tuyến thông báo về việc triển khai đăng ký môn học và tổ chức học tập Học kỳ 1, năm học 2022 – 2023 như sau: 1. Đối tượng đăng ký: Tất cả sinh viên nhập học từ tháng 07/2022 trở về trước. 2. Thời gian đăng ký: a. Đối […]

Đăng ký thi lại môn học trực tuyến HK3 năm học 2021-2022

Trung tâm Đào tạo trực tuyến thông báo kế hoạch thực hiện đăng ký thi lại môn học trực tuyến học kỳ 3, năm học 2021 – 2022 đối với sinh viên chương trình Cử nhân từ xa qua mạng như sau: 1. Đối tượng đăng ký: Tất cả sinh viên từ khóa tuyển sinh […]

Thông báo đăng ký môn học trực tuyến_HK3 năm học 2021-2022

Kính chào anh/chị, Trung tâm Đào tạo trực tuyến thông báo kế hoạch thực hiện đăng ký môn học trực tuyến và triển khai học tập học kỳ 3, năm học 2021 – 2022 đối với sinh viên chương trình Cử nhân từ xa qua mạng như sau: Thời gian đăng ký: từ 16/07/2022 – […]