Thông báo đăng ký môn học trực tuyến_HK3 năm học 2021-2022

Kính chào anh/chị, Trung tâm Đào tạo trực tuyến thông báo kế hoạch thực hiện đăng ký môn học trực tuyến và triển khai học tập học kỳ 3, năm học 2021 – 2022 đối với sinh viên chương trình Cử nhân từ xa qua mạng như sau: Thời gian đăng ký: từ 16/07/2022 – […]

Đăng ký môn học trực tuyến_Học kỳ 2 năm học 2021-2022

Trung tâm Đào tạo trực tuyến thông báo về việc đăng ký môn học cho học kỳ 2 năm học 2021-2022 đối với sinh viên chương trình Cử nhân từ xa qua mạng, sinh viên lưu ý các nội dung sau: Đối tượng đăng ký: tất cả sinh viên từ khóa tuyển sinh 03/2021 trở […]

ĐĂNG KÝ MÔN HỌC TRỰC TUYẾN – HK2 NĂM HỌC 2020 – 2021

Theo kế hoạch đào tạo, Học kỳ 2 năm học 2020-2021 sẽ bắt đầu từ ngày 29/03/2021. Vì vậy, Anh/Chị vui lòng tiến hành đăng ký môn học trực tuyến cho HK2, cụ thể như sau: 1.  Thời gian đăng ký: từ ngày 12/01/2021 đến hết ngày 24/01/2021 2.  Thời gian thanh toán học phí: […]