Triển khai thực hiện kế hoạch khóa và mở mã số sv hình thức ĐTTX qua mạng HK1 Năm học 2023-2024

Sinh viên vui lòng xem: – Thông báo về khóa và mở khóa mã số sinh viên cụ thể TẠI ĐÂY. – Mẫu đơn đề nghị mở khóa mã số sinh viên TẠI ĐÂY. – Danh sách nợ học phí học kỳ 223- dự kiến khóa MSSV học kỳ 1 năm 2023-2024 TẠI ĐÂY. Trân […]

Đăng ký môn học trực tuyến – HK3 năm học 2022 – 2023

Trung tâm Đào tạo trực tuyến thông báo về việc triển khai đăng ký môn học và tổ chức học tập Học kỳ 3, năm học 2022 – 2023 như sau: I. Đối tượng áp dụng: Sinh viên các chương trình cử nhân trực tuyến Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. II. […]

Về việc triển khai thực hiện kế hoạch khóa và mở mã số sinh viên hình thức đào tạo từ xa qua mạng Học kỳ 3, Năm học 2022 – 2023

Trung tâm Đào tạo trực tuyến thông báo việc triển khai thực hiện kế hoạch khóa và mở mã số sinh viên hình thức đào tạo từ xa qua mạng Học kỳ 3, Năm học 2022 – 2023 như sau: I. Kế hoạch khóa mã số sinh viên: 1. Đối tượng áp dụng: – Sinh […]