Triển khai thực hiện kế hoạch khóa và mở mã số sv hình thức ĐTTX qua mạng HK3 Năm học 2023-2024

Sinh viên vui lòng xem:
– Thông báo về khóa và mở khóa mã số sinh viên cụ thể: TẠI ĐÂY.
– Danh sách khóa MSSV học kỳ 3 năm 2023-2024: TẠI ĐÂY.
Trân trọng./.