Thông báo đăng ký kiểm tra trình độ tiếng Anh không chuyên

Đối tượng áp dụng: sinh viên văn bằng 1 + sinh viên liên thông (từ K4/2021 trở về sau) của tất cả các ngành trừ ngành Ngôn ngữ Anh.
Sinh viên nào KHÔNG thuộc đối tượng áp dụng trên thì vui lòng không đăng ký.
– Thời gian nhận đăng ký: hết ngày 12/4/2023
– Thời gian kiểm tra: ngày 07/5/2023
– Hình thức kiểm tra: trên hệ thống LMS  (thi trực tuyến)
– Thời gian bắt đầu học các môn tiếng Anh: dự kiến tháng 07/2023 chung với HK3 2022-2023
Sinh viên đã đăng ký kiểm tra trước đây thì vui lòng bỏ qua emai này.
Link đăng ký: TẠI ĐÂY
Trân trọng./.