Thông báo đăng ký kiểm tra trình độ tiếng Anh không chuyên

Nhà trường thông báo về việc triển khai cho sinh viên đăng ký kiểm tra xếp lớp trình độ tiếng Anh không chuyên, như sau:
Đối tượng áp dụng: sinh viên văn bằng 1 + sinh viên liên thông (từ K4/2021 trở về sau) của tất cả các ngành trừ ngành Ngôn ngữ Anh.
Sinh viên nào KHÔNG thuộc đối tượng áp dụng trên thì vui lòng không đăng ký.
Sinh viên có yêu cầu về ngoại ngữ (Tiếng Anh) phải hoàn thành, Sinh viên chọn 1 trong 2 cách sau:
1. Thi một trong các chứng chỉ theo quy định và gửi về nhà trường để thực hiện thủ tục xét miễn giảm tiếng Anh. Nếu đã có các chứng chỉ này, sinh viên gửi ticket tại trang https://elosupport.ou.edu.vn/ – phân loại miễn giảm môn học để được hướng dẫn về thủ tục xét miễn môn.
Link quy định: https://elo.edu.vn/?page_id=7660
Trường hợp sinh viên có nhu cầu học và nộp chứng chỉ theo quy định thì không cần kiểm tra trình độ.
2. Nếu không nộp chứng chỉ, anh/chị có thể đăng ký kiểm tra trình độ để xếp lớp học tiếng Anh trong trường, cụ thể:
– Có tất cả 10 lớp (tiếng Anh căn bản 1, 2, 3, 4, 5; tiếng Anh nâng cao 1, 2, 3, 4, 5 ) với tổng cộng 30 tín chỉ.
– Khi sinh viên làm bài kiểm tra được xếp vào lớp nào thì bắt đầu học từ lớp đó. Sinh viên chỉ tham dự thi 01 lần lấy kết quả sử dụng cho toàn khóa học.
– Mỗi học kỳ, sinh viên được đăng ký học 01 lớp
Hiện nay, nhà trường đang miễn phí khi tham dự kiểm tra. Sinh viên cần suy nghĩ kỹ và lựa chọn để có kế hoạch cho cá nhân. Nếu đăng ký kiểm tra thì phải tham dự, tránh để lãng phí tài nguyên của nhà trường.
– Thời gian nhận đăng ký: hết ngày 12/4/2023
– Thời gian kiểm tra: ngày 07/5/2023
– Hình thức kiểm tra: trên hệ thống LMS  (thi trực tuyến)
– Thời gian bắt đầu học các môn tiếng Anh: dự kiến tháng 07/2023 chung với HK3 2022-2023
Sinh viên được sắp ngẫu nhiên vào 1 trong các ca thi (có 4 ca: 1, 2, 3, 4).
Ca 1: 7h        Ca 2: 9h30           Ca 3: 13h              Ca 4: 15h30
Sinh viên kiểm tra kỹ lịch học tập và lịch cá nhân, nếu tham dự được mới đăng ký. Nhà trường không dời/đổi ca thi/hủy đăng ký sau khi đăng ký. Sinh viên đã đăng ký kiểm tra nhưng không dự thi sẽ được sắp học từ lớp tiếng Anh căn bản 1.
Nếu sinh viên đã nộp hồ sơ xét miễn giảm ngoại ngữ hoặc có dự định thi lấy chứng chỉ bên ngoài để nộp miễn giảm thì không đăng ký kiểm tra.
Sinh viên đã đăng ký kiểm tra trước đây thì vui lòng bỏ qua emai này.
Link đăng ký: TẠI ĐÂY
Trân trọng./.