Tiếp xúc Sinh viên Chương trình đào tạo từ xa theo phương thức trực tuyến năm học 2022-2023

Buổi Tiếp xúc Sinh viên Chương trình đào tạo từ xa theo phương thức trực tuyến năm học 2022-2023 diễn ra vào ngày 10/03/2023 trên nền tảng hội thoại trực tuyến Zoom. Đây là dịp để sinh viên và Nhà trường trao đổi các vấn đề liên quan đến quá trình học tập, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của người học cũng như nâng cao chất lượng đào tạo của Trường.

Chương trình có sự tham dự của TS. Lê Nguyễn Quốc Khang – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Lãnh đạo các Khoa chuyên môn, Phòng Khảo thí, Phòng Thanh tra pháp chế, Trung tâm Quản lý hệ thống thông tin, Trung tâm Đào tạo trực tuyến. Tiếp xúc sinh viên là hoạt động trọng tâm, được Trung tâm Đào tạo trực tuyến – Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh triển khai hàng năm, nhằm lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của sinh viên, tiếp nhận và giải quyết những phản ánh của sinh viên về chương trình học.

Chương trình Tiếp xúc sinh viên trên nền tảng Zoom

Buổi Tiếp xúc sinh viên diễn ra trong không khí cởi mở và thân thiện. Nhà trường phổ biến các vấn đề sinh viên cần lưu ý trong quy chế đào tạo từ xa, như là đăng ký môn học, điều kiện hoàn thành môn học, xếp loại tốt nghiệp, xét tốt nghiệp, v.v. Bên cạnh đó, sinh viên đã tích cực trao đổi các ý kiến, đặt câu hỏi để được tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong học tập. Sự quan tâm tập trung vào vấn đề như điểm thi, đăng ký môn học, nộp chứng chỉ ngoại ngữ, v.v.

Buổi trao đổi đã đạt kết quả như kỳ vọng. Nhiều vướng mắc của sinh viên được tháo gỡ. Một số hướng giải pháp được Nhà trường đề ra nhằm tăng cường hiệu quả công tác hỗ trợ sinh viên cũng như nâng cao chất lượng đào tạo.