Lịch thi điều chỉnh các môn thi Học kỳ 1 (2022 – 2023) (Thi tháng 3/2023)

Vì một số lý do khách quan, các môn thi theo danh sách dưới đây có điều chỉnh về ngày thi, ca thi.

Sinh viên thi các môn có mã môn, mã nhóm ngày thi dưới đây có sự điều chỉnh về ca thi, ngày thi.

Sinh viên xem ca thi, ngày thi đã cập nhật trên trang tiện ích phần xem thời khóa biểu học kỳ.

Link xem: https://tienichkcq.oude.edu.vn/

Sinh viên xem số phòng thi tại Phòng Hội đồng thi trước khi ca thi bắt đầu ít nhất 15 phút.

Lịch điều chỉnh TẠI ĐÂY.

Trân trọng./.