Lịch thi điều chỉnh các môn thi Học kỳ 1 (2022 – 2023) (Thi tháng 3/2023)

Vì một số lý do khách quan, các môn thi theo danh sách dưới đây có điều chỉnh về ngày thi, ca thi. Sinh viên thi các môn có mã môn, mã nhóm ngày thi dưới đây có sự điều chỉnh về ca thi, ngày thi. Sinh viên xem ca thi, ngày thi đã cập […]

Điều chỉnh lịch thi môn Tin học đại cương (COMP1307) + Tin học đại cương (COMP1401) thi ngày 11/03/2023

Vì một số lý do khách quan nên Nhà trường điều chỉnh lịch thi môn Tin học đại cương (COMP1307 + COMP1401), cụ thể: Môn thi: Tin học đại cương Lịch thi cũ: ca 2 hoặc ca 3 ngày 11/03/2023 Lịch thi mới: ca 5 ngày 11/03/2023 (ca 5 bắt đầu thi lúc 18h) Địa […]

Lịch thi tại tỉnh Bình Thuận – HK1 năm học 2022 – 2023

Nhà trường thông tin đến anh/chị sinh viên lịch thi tại tỉnh Bình Thuận. Sinh viên vui lòng xem lịch thi TẠI ĐÂY. Sinh viên lưu ý: – Sử dụng tác vụ Filter để lọc theo MSSV hoặc tên. – Kiểm tra kỹ các môn thi, ca thi, ngày thi, địa điểm nhà trường sắp. – […]