Điều chỉnh lịch thi môn Tin học đại cương (COMP1401) thi ngày 12/11/2022

Vì một số lý do khách quan nên nhà trường điều chỉnh lịch thi môn Tin học đại cương (COMP1401), cụ thể: – Môn thi: Tin học đại cương (COMP1401) – Lịch thi cũ: ca 1 ngày 12/11/2022 – Lịch thi mới: ca 5 ngày 12/11/2022 (ca 5 bắt đầu thi lúc 17h30) – Địa điểm thi: 371 […]

Lịch thi tại tỉnh Bình Thuận HK3 năm học 2021 – 2022

Nhà trường thông tin đến anh/chị sinh viên lịch thi tại tỉnh Bình Thuận. Anh/chị sinh viên vui lòng xem lịch thi TẠI ĐÂY. Sinh viên lưu ý: – Sử dụng tác vụ Filter để lọc theo MSSV hoặc tên. – Kiểm tra kỹ các môn thi, ca thi, ngày thi. – Xem danh sách […]

Lịch thi tại các tỉnh học kỳ 3 (2021-2022)

Nhà trường thông tin đến anh/chị sinh viên lịch thi tại các tỉnh (khác TP.HCM). Sinh viên vui lòng xem lịch thi TẠI ĐÂY. Sinh viên lưu ý: – Sử dụng tác vụ Filter để lọc theo MSSV hoặc tên. – Kiểm tra kỹ các môn thi, ca thi, ngày thi. – Xem danh sách […]