THỜI KHÓA BIỂU HỌC VÀ THI HK2 NĂM HỌC 2021-2022 (từ khóa 4/2021 trở về trước)

Nhà trường thông báo đến sinh viên Thời khóa biểu học và thi kết thúc môn của Học kỳ 2 năm học 2021-2022, anh/chị xem file TẠI ĐÂY (sử dụng chức năng filter để tìm theo tên hoặc mã số sinh viên) Sinh viên lưu ý kiểm tra các nội dung sau: Số lượng môn học, tên môn, trạng thái […]

Về việc thi vấn đáp một số môn học thuộc ngành Ngôn ngữ Anh_Học kỳ 1 năm học 2021-2022 tại TP. HCM

Căn cứ kế hoạch thi học kỳ 1, năm học 2021-2022 ngày 14/02/2022, đối với sinh viên chương trình Cử nhân từ xa qua mạng; Căn cứ tình hình thực tế, Trung tâm Đào tạo trực tuyến – Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến sinh viên về phần thi […]

Danh sách dự thi HK1 năm học 2021-2022 tại TP. HCM ngày 05 và 06/03/2022 (có số phòng thi)

Trung tâm Đào tạo trực tuyến thông báo Danh sách dự thi HK1 năm học 2021-2022 tại TP. HCM ngày 05 và 06/03/2022 có chi tiết số phòng thi. Sinh viên xem file TẠI ĐÂY Sinh viên lưu ý các nội dung sau: Đến phòng Hội đồng thi để kiểm tra lại số phòng thi […]