HK222 – Đăng ký địa điểm thi kết thúc môn học tại các tỉnh (tháng 7/2023) – Hạn chót ngày 14/04/2023

Trung tâm Đào tạo trực tuyến thông báo về việc đăng ký địa điểm thi kết thúc môn học của HK2 năm học 2022-2023 (thi trong tháng 07/2023), cụ thể như sau:

 1. Đối tượng đăng ký: Sinh viên có nhu cầu dự thi HK2 năm học 2022-2023 (tháng 07/2023) tại các tỉnh có liên kết với Nhà trường. Trường hợp thi tại TP. Hồ Chí Minh thì KHÔNG đăng ký.
 2. Thời hạn đăng kýhết ngày 14/04/2023. Sau thời gian này Nhà trường không giải quyết các trường hợp đăng ký bổ sung.
 3. Các lưu ý:
 • Sinh viên PHẢI sử dụng email nhà trường cấp để đăng ký.
 • Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh có các môn thi nghe; thi vấn đáp chỉ được dự thi tại TP.HCM và Khánh Hòa.
 • Các môn có lịch học TRỰC TIẾP; học và thi tại PHÒNG MÁY chỉ tổ chức tại TP.HCM.
 • Thời gian nhận đăng ký: hết ngày 14/04/2023. Sau thời gian này Nhà trường không giải quyết các trường hợp đăng ký bổ sung.
 • Sinh viên phải dự thi theo ngày thi tại tỉnh (được thông báo sau) (ngày thi sẽ vào thứ bảy và chủ nhật của tháng 7/2023).
 • Sinh viên học 02 ngành cùng đăng ký thi tại 1 địa điểm thì PHẢI NÊU RÕ trong ghi chú (nêu 02 MSSV của 02 ngành) để tránh bị trùng ca thi tại tỉnh của 02 ngành.
 • Nếu số lượng đăng ký tại tỉnh không đủ tổ chức thi hoặc môn thi bắt buộc tại TP.HCM, SV sẽ dự thi tại TP.HCM theo lịch ban đầu (đã có ngay từ thời điểm đăng ký môn học).
 • Sau khi đã công bố lịch thi tại tỉnh, nhà trường KHÔNG ĐIỀU CHỈNH lịch thi.
 • Sinh viên đăng ký địa điểm thi:  TẠI ĐÂY

Trân trọng./.