Đăng ký tham dự chương trình tiếp xúc sinh viên năm học 2022-2023

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2022-2023. Trung tâm Đào tạo trực tuyến thông báo đến các anh/chị sinh viên kế hoạch tổ chức Chương trình Tiếp xúc sinh viên năm học 2022-2023 như sau:
1. Thời gian tổ chức: 18h00 – 20h30 ngày 10/03/2023
2. Hình thức tổ chức: Trực tuyến qua Zoom
3. Thành phần tham dự: Sinh viên đang theo học chương trình đào tạo từ xa qua mạng – Trường Đại học Mở TP. HCM
4. Nội dung:
– Phổ biến những điểm mới trong quy định/quy chế đào tạo từ xa qua mạng
– Trả lời /giải đáp trực tiếp các câu hỏi/thắc mắc của sinh viên
– Sinh viên được gặp gỡ, trình bày trực tiếp những đề xuất/kiến nghị đến Ban Giám hiệu/Lãnh đạo Khoa/Trung tâm của Trường.
Để công tác chuẩn bị được chu đáo, đảm bảo công tác tổ chức diễn ra thuận lợi, đúng kế hoạch. Đề nghị anh/chị sinh viên đăng ký tham dự chương trình và gửi câu hỏi về ban tổ chức trước ngày 28/02/2023 theo biểu mẫu sau: t.ly/F7Ad
Trân trọng./.