Lịch thi tại tỉnh Bình Thuận – HK1 năm học 2022 – 2023

Nhà trường thông tin đến anh/chị sinh viên lịch thi tại tỉnh Bình Thuận. Sinh viên vui lòng xem lịch thi TẠI ĐÂY.
Sinh viên lưu ý:
– Sử dụng tác vụ Filter để lọc theo MSSV hoặc tên.
– Kiểm tra kỹ các môn thi, ca thi, ngày thi, địa điểm nhà trường sắp.
– Xem danh sách phòng thi tại Hội đồng thi trước khi ca thi bắt đầu ít nhất 15 phút.
– Sinh viên đối chiếu lịch thi tại file trên so với trên trang tiện ích đã được cập nhật nhóm thi tại tỉnh: https://tienichkcq.oude.edu.vn/
– Nếu có thắc mắc, phản hồi về hệ thống Elosupport/thi kết thúc môn – bảo lưu để được xử lý. Thời gian nhận phản hồi: hết ngày 12/02/2023.
– Hướng dẫn sử dụng hệ thống ELOSUPPORT: t.ly/d_Wj
Trân trọng./.