Lịch thi vấn đáp các môn Tiếng Anh của HK1 năm học 2022-2023 bằng phương thức online trên hệ thống LMS

Nhà trường thông báo Lịch thi vấn đáp các môn Tiếng Anh của HK1 năm học 2022-2023 bằng phương thức online trên hệ thống LMS như sau:
– Sinh viên xem lịch thi các môn tổ chức thi vấn đáp trong học kỳ: TẠI ĐÂY
– Sinh viên sử dụng Filter để lọc theo MSSV/tên.
Lưu ý: các môn thi trên bao gồm 2 phần thi: trực tiếp theo lịch đã đăng ký từ đầu học kỳ (Sinh viên tra cứu lịch thi tại trang Tiện ích/Xem thời khóa biểu học kỳ: https://tienichkcq.oude.edu.vn/) và thi online vấn đáp (theo lịch đính kèm). Sinh viên phải tham dự đủ 02 phần thi.
Trân trọng./.