Đăng ký môn học trực tuyến – HK2 năm học 2022 – 2023

Trung tâm Đào tạo trực tuyến thông báo về việc triển khai đăng ký môn học và tổ chức học tập Học kỳ 2, năm học 2022 – 2023 như sau:
I. Kế hoạch đăng ký môn học và triển khai học tập HK2, năm học 2022 – 2023:
1. Đối tượng đăng ký: Tất cả sinh viên nhập học từ tháng 10/2022 trở về trước.
2. Thời gian đăng ký:
– Từ 06/02/2023 – hết 15/02/2023: Sinh viên đăng ký môn học trực tuyến tại website https://tienichkcq.oude.edu.vn/( Bao gồm: đăng ký học và thi lần đầu, học cải thiện điểm, học lại, thi lại.)
– Từ 22/02/2023 – hết 05/3/2023: Sinh viên đóng học phí
– Từ 27/3/2023: Sinh viên bắt đầu học tập trực tuyến trên hệ thống https://elolms.edu.vn/ theo lịch trình học tập
– Tháng 7/2023: Sinh viên tham dự thi kết thúc môn theo lịch đã đăng ký.
II. Sinh viên vui lòng xem:
– Thông báo về việc đăng ký môn học cụ thể: Tại đây.
– Hướng dẫn đăng ký môn học trực tuyến, đóng học phí: Tại đây.
III. Những điều sinh viên cần biết:
1. Thi lại, học lại, học cải thiện điểm:
– Sinh viên chỉ được đăng ký thi lại 01 lần đối với trường hợp điểm tổng kết môn học dưới 4.0 (thang điểm 10). Nếu sau khi thi lại vẫn không đạt, sinh viên phải đăng ký học lại.
+ Lệ phí thi lại = đơn giá học phí 01 tín chỉ của môn học.
+ Học phí học lại = đơn giá học phí 01 tín chỉ x số tín chỉ của môn học.
– Sinh viên có nhu cầu cải thiện điểm chỉ được đăng ký học lại, không đăng ký thi lại.
Lưu ý: Môn học phải có đầy đủ các cột điểm quá trình và điểm thi kết thúc môn học. Điểm tổng kết môn học không đạt thì sinh viên mới thực hiện đăng ký thi lại. Nếu sinh viên không tham gia thi kết thúc môn học phải đăng ký thi lại/học lại trong học kỳ tiếp theo.
2. Thanh toán học phí:
– Sinh viên thực hiện thanh toán học phí theo các kênh thu học phí tự động được ghi trong Thông báo số 2366/TB-ĐHM ngày 16/12/2022 của Nhà trường.
– Sinh viên không thực hiện thanh toán học phí trong thời gian quy định sẽ bị ghi nợ học phí. Nhà trường sẽ khóa mã số sinh viên ở Học kỳ 3, năm học 2022-2023 đối với các trường hợp sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí và ghi nhận tạm ngưng học tập.
– Sinh viên có nhu cầu rút học phí phải làm đơn đề nghị gửi đến Trung tâm Đào tạo trực tuyến từ ngày 27/3/2023 đến trước ngày 10/4/2023 để được xem xét và phê duyệt.
3. Phát học liệu:
– Trước khi thực hiện đăng ký môn học, sinh viên lưu ý sử dụng liên kết “Nhập địa chỉ nhận sách” ở phần “TÍNH NĂNG” trên website https://tienichkcq.oude.edu.vn/ để cập nhật địa chỉ nhận học liệu.
– Thời gian Nhà trường chuyển phát học liệu (bằng đường bưu điện) đến địa chỉ sinh viên đã đăng ký trực tuyến: trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được học phí.
4. Một số lưu ý khác:
– Nhà Trường sẽ không tổ chức các môn học không đủ số lượng sinh viên đăng ký để mở lớp.
– Sinh viên phải đăng ký đúng tên môn học, mã môn học và số tín chỉ quy định trong chương trình đào tạo sinh viên theo học.
– Nhà trường không giải quyết các trường hợp đăng ký môn học sau ngày 15/02/2023.
– Sinh viên có nhu cầu hủy đăng ký môn học học kỳ 2, năm học 2022-2023 phải gửi yêu cầu về hệ thống ELOSUPPORT ghi rõ tên môn, mã môn học trước ngày 10/4/2023.
Mọi thắc mắc trong quá trình đăng ký môn học trực tuyến, sinh viên vui lòng phản hồi đến các kênh liên lạc sau:
– Cổng thông tin hỗ trợ sinh viên: https://elosupport.ou.edu.vn
– Tổng đài: 1800 599953
Trân trọng./.