Danh sách sinh viên dự thi test xếp lớp Tiếng Anh không chuyên ngày 04/12/2022

Trung tâm Đào tạo trực tuyến thông báo Danh sách sinh viên dự thi test xếp lớp Tiếng Anh không chuyên ngày 04/12/2022.

Sinh viên vui lòng xem danh sách sắp ca thi TẠI ĐÂY.

Ngày thi: 04/12/2022

Ca 1: 7h00

Ca 2: 9h30

Hình thức thi: Trắc nghiệm

Nguồn đề: Ngân hàng đề thi

Địa điểm thi: Online trên hệ thống LMS (Link thi + Hướng dẫn thi trên hệ thống sẽ thông báo sau)