Về việc triển khai thực hiện kế hoạch khóa và mở mã số sinh viên hình thức đào tạo từ xa qua mạng Học kỳ 2 năm học 2022 – 2023

Trung tâm Đào tạo trực tuyến thông báo về việc triển khai thực hiện kế hoạch khóa và mở mã số sinh viên hình thức đào tạo từ xa qua mạng Học kỳ 2, Năm học 2022 – 2023 như sau:
I. Kế hoạch khóa mã số sinh viên
1. Đối tượng áp dụng:
– Sinh viên đang theo học Chương trình cử nhân trực tuyến chưa đóng học phí hoặc đóng học phí trễ hạn học kỳ 1, Năm học 2022 – 2023.
– Sinh viên đang theo học Chương trình cử nhân trực tuyến không đăng ký môn học ở học kỳ 1, năm học 2022 – 2023.
2. Thời gian thực hiện:

  • Từ 04/01/2023 – 08/01/2023:
    – Triển khai Thông báo thực hiện khóa và mở mã số sinh viên hình thức đào tạo từ xa qua mạng.
    – Thông tin việc khóa mã đối với các trường hợp sinh viên thuộc đối tượng nêu trên.
  • Từ 09/01/2023 – 11/01/2023: Thực hiện khóa mã số sinh viên.

II. Kế hoạch mở khóa mã số sinh viên
1. Đối tượng áp dụng:
– Các trường hợp sinh viên đang theo học Chương trình cử nhân trực tuyến bị khóa mã số sinh viên có đơn đề nghị xem xét mở mã số sinh viên.
2. Thời gian thực hiện:

  • Từ 12/01/2023 – hết 30/01/2023: Tiếp nhận yêu cầu mở khóa mã số sinh viên, kiểm tra học phí, tổng hợp danh sách sinh viên.
  • Từ 31/01/2023 – hết 02/02/2023: Thực hiện mở khóa mã số sinh viên.
  • Ngày 03/02/2023: Thông báo cho các sinh viên được mở khóa mã số sinh viên.

3. Hướng dẫn gửi yêu cầu mở khóa mã số sinh viên
– Bước 1: Sinh viên thực hiện thanh toán học phí nợ (nếu có) theo các kênh thu học phí tự động được ghi trong thông báo số 2366/TB-ĐHM ngày 16/12/2022 của Nhà trường. Sinh viên thực hiện chụp màn hình lịch sử giao dịch thành công hoặc biên lai thanh toán học phí.
– Bước 2: Sinh viên tải và điền thông tin mẫu đơn đề nghị mở khóa mã số sinh viên (theo mẫu đính kèm).
– Bước 3: Sinh viên gửi đơn đề nghị mở khóa mã số sinh viên kèm theo minh chứng đã đóng học phí thông qua hệ thống https://elosupport.ou.edu.vn/ (chọn phân loại “đăng ký môn học”).
– Bước 4: Chuyên viên Trung tâm Đào tạo trực tuyến sau khi tiếp nhận sẽ kiểm tra, phản hồi và gửi đường link cho sinh viên cập nhật thông tin đề nghị mở khóa mã số sinh viên.
4. Sinh viên vui lòng xem:
– Thông báo về khóa và mở khóa mã số sinh viên cụ thể tại đây.
– Danh sách khóa mã số sinh viên học kỳ 2 năm học 2022-2023 xem tại đây.
– Thông báo về các kênh thu học phí tự động tại đây.
– Mẫu đơn đề nghị mở khóa mã số sinh viên tại đây.
5. Một số thông tin sinh viên lưu ý:
– Sinh viên thực hiện thanh toán học phí nợ theo các kênh thu học phí tự động được ghi trong thông báo số 2366/TB-ĐHM ngày 16/12/2022 của Nhà trường.
– Nếu sinh viên không thực hiện gửi đơn yêu cầu mở khóa mã số sinh viên trong thời gian quy định thì sẽ không được mở khóa và không thực hiện được thao tác đăng ký môn học học kỳ 2, Năm học 2022-2023.
Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng phản hồi đến các kênh liên lạc sau:
– Trang web: https://elosupport.ou.edu.vn
– Tổng đài: 1800 599953
Trân trọng./.