Hướng dẫn thi xếp lớp Tiếng Anh không chuyên ngày 04/12/2022

Nhà trường gửi nhắc nhở sinh viên tham dự thi xếp lớp Tiếng Anh không chuyên ngày 04/12/2022, cụ thể như sau:
– Hình thức thi: Trắc nghiệm
– Nguồn đề: Ngân hàng đề thi
– Địa điểm thi: Online trên hệ thống LMS
– Link thi và Hướng dẫn thi trên hệ thống: xem TẠI ĐÂY
Sinh viên đọc kỹ hướng dẫn và truy cập từ 30/11/2022 để kiểm tra thông tin.
Nếu có thắc mắc, sinh viên vui lòng gửi về hệ thống elosupport/thi kết thúc môn-bảo lưu để được xử lý gấp hoặc liên hệ số điện thoại Cô Hằng – Hỗ trợ kỹ thuật: 0368.289.320.
Trân trọng.