HK221 – Đăng ký địa điểm thi kết thúc môn học tại các tỉnh – Hạn chót ngày 15/12/2022

Trung tâm Đào tạo trực tuyến thông báo về việc đăng ký địa điểm thi kết thúc môn học của HK1 năm học 2022-2023 (thi trong tháng 03/2023), cụ thể như sau:

  1. Đối tượng đăng ký: Sinh viên có nhu cầu dự thi HK1 năm học 2022-2023 (tháng 03/2023) tại các tỉnh có liên kết với Nhà trường. Trường hợp thi tại TP. Hồ Chí Minh thì KHÔNG đăng ký.
  2. Thời hạn đăng ký: đến hết ngày 15/12/2022. Sau thời gian này Nhà trường không giải quyết các trường hợp đăng ký bổ sung.
  3. Các lưu ý:
  • Sinh viên PHẢI sử dụng email nhà trường cấp để đăng ký
  • Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh có các môn thi nghe; thi vấn đáp chỉ dự thi được tại TP. HCM và Khánh Hòa.
  • Các môn có lịch học TRỰC TIẾP; thi tại phòng máy chỉ tổ chức học, thi tại TPHCM
  • Sinh viên phải dự thi theo ngày thi tại tỉnh (được thông báo sau) (ngày thi sẽ vào thứ bảy và chủ nhật của tháng 03/2023)
  • Sinh viên học 2 ngành cùng đăng ký thi tại 1 địa điểm thì PHẢI NÊU RÕ trong ghi chú (nêu 2 MSSV của 2 ngành) để tránh bị trùng ca thi tại tỉnh của 2 ngành.
  • Nếu số lượng đăng ký thi tại tỉnh không đủ số lượng tổ chức, sinh viên phải dự thi tại TP. HCM theo lịch thi từ đầu học kỳ
  • Sinh viên đăng ký địa điểm thi TẠI ĐÂY

Trân trọng./.