HK213 – Đăng ký địa điểm thi kết thúc môn học tại các tỉnh – Hạn chót ngày 04/9/2022

Trung tâm Đào tạo trực tuyến thông báo về việc đăng ký địa điểm thi kết thúc môn học của HK3 năm học 2021-2022 (thi trong tháng 11/2022), cụ thể như sau:

  1. Đối tượng đăng ký: Sinh viên có nhu cầu dự thi HK3 năm học 2021-2022 (tháng 11/2022) tại các tỉnh có liên kết với Nhà trường. Trường hợp thi tại TP. Hồ Chí Minh thì KHÔNG đăng ký.
  2. Thời hạn đăng ký: hết ngày 04/9/2022. Sau thời gian này Nhà trường không giải quyết các trường hợp đăng ký bổ sung.
  3. Các lưu ý:
  • Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh có các môn vấn đáp chỉ dự thi được tại TP. HCM và Khánh Hòa.
  • Các môn có lịch học TRỰC TIẾP, chỉ tổ chức học tại TPHCM
  • Sinh viên phải dự thi theo ngày thi tại tỉnh (được thông báo sau) (ngày thi sẽ vào thứ bảy và chủ nhật của tháng 11/2022)
  • Sinh viên học 2 ngành cùng đăng ký thi tại 1 địa điểm thì PHẢI NÊU RÕ trong ghi chú (nêu 2 MSSV của 2 ngành) để tránh bị trùng ca thi tại tỉnh của 2 ngành.
  • Nếu số lượng đăng ký thi tại tỉnh không đủ số lượng tổ chức, sinh viên phải dự thi tại TP. HCM theo lịch thi từ đầu học kỳ

Sinh viên đăng ký địa điểm thi TẠI ĐÂY